KVALITETA IVLJENJA SREA I IVOTNO ZADOVOLJSTVO HRVATSKIH GRAANA

  • Slides: 16
Download presentation
KVALITETA ŽIVLJENJA, SREĆA I ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO HRVATSKIH GRAĐANA Ljiljana Kaliterna Lipovčan & Zvjezdana Prizmić

KVALITETA ŽIVLJENJA, SREĆA I ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO HRVATSKIH GRAĐANA Ljiljana Kaliterna Lipovčan & Zvjezdana Prizmić Larsen Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Washington University, St. Louis, SAD

Što je subjektivno blagostanje? Emocionalne i kognitivne procjene vlastitih životnih okolnosti: n Sreća n

Što je subjektivno blagostanje? Emocionalne i kognitivne procjene vlastitih životnih okolnosti: n Sreća n Životno zadovoljstvo n Zadovoljstvo pojedinim područjima – osobnim i/ili društvenim (npr. obiteljski odnosi, materijalni status, nacionalna sigurnost i sl. )

Zašto ispitivati sreću i životno zadovoljstvo? Sretni i zadovoljni ljudi: n Bolje rade n

Zašto ispitivati sreću i životno zadovoljstvo? Sretni i zadovoljni ljudi: n Bolje rade n Ostvaruju bolje socijalne kontakte n Imaju uspješnije brakove n Duže žive n Više zarađuju!

Stupanj sreće izmjeren na početku studiranja i prosječna plaća 19 godina poslije (N =

Stupanj sreće izmjeren na početku studiranja i prosječna plaća 19 godina poslije (N = 13. 676) (Diener, Nickerson, Lucas & Sandvik, 2002) Sretni Nesretni

Dugovječnost: Longitudinalna studija časnih sestara (Danner, Snowdan, & Friesen, 2001) n n n Časne

Dugovječnost: Longitudinalna studija časnih sestara (Danner, Snowdan, & Friesen, 2001) n n n Časne sestre su pisale o svojim osjećajima – čestina pozitivnih emocija 180 autobiografija u dobi od 18 do 32 godine (M=22 god. ) I sretne i nesretne časne sestre žive u sličnim okolnostima cijeli život Koliko dugo žive?

Longitudinalna studija časnih sestara (Danner, Snowdan, & Friesen, 2001) Postotak živih u dobi 85

Longitudinalna studija časnih sestara (Danner, Snowdan, & Friesen, 2001) Postotak živih u dobi 85 94 Najsretnije Najnesretnije 90% 34% 54% 11% n n 6. 9 godina razlike u duljini života između najvišeg i najnižeg kvartila broja pozitivnih emocija potvrđena povezanost između izražavanja pozitivnih emocija pisanjem i dugovječnosti

Bračni status i osjećaj sreće (N = 41. 974, 1972 -2002) % izrazito sretnih

Bračni status i osjećaj sreće (N = 41. 974, 1972 -2002) % izrazito sretnih

Ispitivanja u Hrvatskoj n n Studeni 2003. (N = 1242; 18 -85 god) Lipanj

Ispitivanja u Hrvatskoj n n Studeni 2003. (N = 1242; 18 -85 god) Lipanj 2005. (N = 913; 18 -85 god) Osjećaj sreće na skali 0 -10 Životno zadovoljsvo na skali 1 -5 (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985)

Ispitivanja u Hrvatskoj n Skala kvalitete življenja n zadovoljstvo osobnim područjima: (Cummins, 2002) materijalni

Ispitivanja u Hrvatskoj n Skala kvalitete življenja n zadovoljstvo osobnim područjima: (Cummins, 2002) materijalni status zdravlje postignuća u životu odnosi u obitelji i s prijateljima osjećaj fizičke sigurnosti prihvaćenost od okoline u kojoj žive n zadovoljstvo nacionalnim područjima: ekonomska situacija u zemlji stanje okoliša socijalni uvjeti vlada biznis nacionalna sigurnost

Sreća i životno zadovoljstvo Sreća (0 -10) Životno zadovoljstvo (1 -5) n 2003. n

Sreća i životno zadovoljstvo Sreća (0 -10) Životno zadovoljstvo (1 -5) n 2003. n 2005. n 7, 12 n 7, 80 n 3, 03

Distribucija sreće 2005. % Izrazito sam nesretan Izrazito sam sretan

Distribucija sreće 2005. % Izrazito sam nesretan Izrazito sam sretan

Zadovoljstvo pojedinim životnim područjima 2005.

Zadovoljstvo pojedinim životnim područjima 2005.

Subjektivno blagostanje vs. Ekonomsko blagostanje Izvor: World Values Surveys; GNP/capita purchasing power estimates from

Subjektivno blagostanje vs. Ekonomsko blagostanje Izvor: World Values Surveys; GNP/capita purchasing power estimates from World Mean of percent Happy and percent Satisfied with life as a whole Bank, World Development Report, 1997. R = 0. 70, N = 65, p < 0. 001.

Sreća u zemljama EU

Sreća u zemljama EU

The Economist Intelligence Unit “The World in 2005” Hrvatska je na 46. mjestu od

The Economist Intelligence Unit “The World in 2005” Hrvatska je na 46. mjestu od 111 zemalja svijeta Kriteriji: • BDP • zdravlje – očekivani životni vijek • političke slobode • stopa nezaposlenosti • stopa razvoda • život u zajednici • klima i geografski položaj • jednakost spolova

HVALA!

HVALA!