Kutats clja Multipaleoproxy megkzelts Foraminifera s ostracoda fauna

  • Slides: 21
Download presentation
Kutatás célja „Multi-paleoproxy” megközelítés: • Foraminifera és ostracoda fauna paleoökológia értékelése kvalitatív és kvantitatív

Kutatás célja „Multi-paleoproxy” megközelítés: • Foraminifera és ostracoda fauna paleoökológia értékelése kvalitatív és kvantitatív őslénytani módszerekkel • Geokémiai vizsgálatok foraminifera, kagylósrák és csiga vázakból ill. rágcsálófogakból.

A vizsgált terület

A vizsgált terület

Őslénytani módszerek 122 minta Taxonómiai vizsgálat: 25 ostracoda taxon Foraminifera és ostracoda fauna paleoökológiai

Őslénytani módszerek 122 minta Taxonómiai vizsgálat: 25 ostracoda taxon Foraminifera és ostracoda fauna paleoökológiai értékelése Kvalitatív elemzés a fauna összetétele alapján – „Total species diversity” index – „Jaccard hasonlóság” index (R): R=C/[(N 1+N 2)-C] C: taxonok száma a két intervallumban N 1 : taxonok száma az alsó intervallumban N 2 : taxonok száma a felső intervallumban

Geokémiai módszerek Nyomelem vizsgálatok: Stabilizotópos vizsgálatok (Mg, Sr, Ba)(n=35) 5 mg (δ 18 O,

Geokémiai módszerek Nyomelem vizsgálatok: Stabilizotópos vizsgálatok (Mg, Sr, Ba)(n=35) 5 mg (δ 18 O, δ 13 C)(n=134): 300 µg sztenderd: Indium sztenderd: NBS 19 Ammonia beccarii: 28 -44 példány Elphidium aculeatum, E. hauerinum, E. macellum: 15 -20 példány Aurila mehesi, A. notata: 7 -14 példány csigák: 1 példány Mohrensternia inflata, Granulolabium bicinctum, Potamides disjunctus, Hydrobia höernesi, Cerithium rubiginosum Elphidium hauerinum: ~200 példány csigák: 1 egyed Mohrensternia inflata, Granulolabium bicinctum, Potamides disjunctus, Hydrobia höernesi, Cerithium rubiginosum Vizsgálatok foszfátból: (δ 18 O) rágcsálófogak (n=6) 15 -30 mg sztenderd: NBS 120 c, SMOW

A különböző ősmaradványcsoportok összehasonlítása geokémiai szempontból

A különböző ősmaradványcsoportok összehasonlítása geokémiai szempontból

E. reginum zóna Őslénytani eredmények: • Diverzitás csökkenés, tágtűrésű alakok dominanciája • meleg-mérsékelt, jól

E. reginum zóna Őslénytani eredmények: • Diverzitás csökkenés, tágtűrésű alakok dominanciája • meleg-mérsékelt, jól szellőzött sekélytengeri környezet (littorális zóna, 80 m max. vízmélység) gazdag vegetációval • A foraminifera fauna változásai a vízmélység növekedésére utalnak

E. reginum zóna • „Total species diversity” index • „Jaccard hasonlóság” index (R)

E. reginum zóna • „Total species diversity” index • „Jaccard hasonlóság” index (R)

E. reginum zóna (nyomelem-vizsgálatok csiga vázakból)

E. reginum zóna (nyomelem-vizsgálatok csiga vázakból)

E. reginum zóna (stabilizotópos vizsgálatok ostracoda és foraminifera vázakból) Transzgresszió ~ TB 2. 6

E. reginum zóna (stabilizotópos vizsgálatok ostracoda és foraminifera vázakból) Transzgresszió ~ TB 2. 6 harmadrendű ciklus (Haq et al. , 1988)

E. hauerinum zóna A zóna alsó része: • A mikrofauna diverzitása erősen lecsökken •

E. hauerinum zóna A zóna alsó része: • A mikrofauna diverzitása erősen lecsökken • A kisméretű, vékonyhéjú, sima ostracodák a jellemzőek • Az infaunaelemek dominanciája a foraminifera faunában (Bolivina, Buliminella, Caucasina, Cassidulina, élnélküli Elphidiumok), • Valamivel hidegebb, mélyebb, oxigénszegény környezet A zóna felső része: • Nagyméretű, díszített ostracodák a jellemzőek • A foraminiferák közül a tágtűrésű infaunába tartozó Ammonia-k és Nonionok a dominánsak • Melegmérsékelt sekélytengeri környezet (vízmélység 50 m-nél kisebb) • Relatív vízszintcsökkenés (LST)

E. hauerinum zóna • „Total species diversity” index • „Jaccard hasonlóság” index (R)

E. hauerinum zóna • „Total species diversity” index • „Jaccard hasonlóság” index (R)

E. hauerinum zóna (nyomelem-vizsgálatok csiga vázakból)

E. hauerinum zóna (nyomelem-vizsgálatok csiga vázakból)

E. hauerinum zóna (stabilizotópos vizsgálatok ostracoda és foraminifera vázakból) Zóna alsó része: HST állapot

E. hauerinum zóna (stabilizotópos vizsgálatok ostracoda és foraminifera vázakból) Zóna alsó része: HST állapot Zóna felső része: LST állapot

S. austriaca zóna • Diverzitás-növekedés • Bádeni alakok megjelenése újra • Jól szellőzött meleg

S. austriaca zóna • Diverzitás-növekedés • Bádeni alakok megjelenése újra • Jól szellőzött meleg sekélytengeri környezet (epineritikus, infra- vagy circalittorális) • normáltengeri környezetből ismert kagylósrák nemzetség megjelenése (Cnestocythere) • időnként túlsós környezetet jelző foraminiferák (Triloculina, Milionella, Spirolina austriaca és szabálytalanul felcsavart alakok a Hauerina-félék) • Nagyon sekély, mocsári, lagunáris környezet

S. austriaca zóna • „Total species diversity” index • „Jaccard hasonlóság” index (R)

S. austriaca zóna • „Total species diversity” index • „Jaccard hasonlóság” index (R)

S. austriaca zóna (nyomelem-vizsgálatok csiga vázakból)

S. austriaca zóna (nyomelem-vizsgálatok csiga vázakból)

S. austriaca zóna (stabilizotópos vizsgálatok ostracoda és foraminifera vázakból) Újabb, erősebb tengeri kapcsolat

S. austriaca zóna (stabilizotópos vizsgálatok ostracoda és foraminifera vázakból) Újabb, erősebb tengeri kapcsolat

A szarmata tenger sótartalmának és hőmérsékletének mennyiségi becslése Von Grafenstein et al. , 1996

A szarmata tenger sótartalmának és hőmérsékletének mennyiségi becslése Von Grafenstein et al. , 1996 d 18 O rágcsálófogakból Navarro et al, 2004 Levegő évi átl. köz. hőm. ~15°C (21°C) meteorikus víz becsült d 18 O értékei - 5, 7‰ (-2, 2‰) Felszíni víz évi átl. köz. hőm. ~15°C Ku, Grossmann, 1986 d 18 O tengeri csigákból Levegő évi átl. köz. hőm. ~15°C (21°C) tengervíz becsült d 18 O értékei S= 15 g. l-1 _ 43 g. l-1 Tömegmérleg számítás szarmata tenger Sa

Összefoglalás • a faunaváltás az alsó és középső zóna határán egy transzgresszív eseményt követő

Összefoglalás • a faunaváltás az alsó és középső zóna határán egy transzgresszív eseményt követő HST állapothoz köthető oxigénszegény környezettel magyarázható (regresszív esemény) • a legfelső zóna kezdetén egy erősebb tengeri kapcsolat feltételezhető (Anatóliai vetőrendszer (Steininger et al, 1999) • a tenger sótartalma erősen ingadozott a szarmata folyamán, és növekvő tendencia figyelhető meg a hagyományos elképzelésekkel szemben

Köszönetnyílvánítás Görög Ágnes Monostori Miklós Hír János Magyar Imre Galácz András Szabó Csaba és

Köszönetnyílvánítás Görög Ágnes Monostori Miklós Hír János Magyar Imre Galácz András Szabó Csaba és mindenkinek az Őslénytani Tanszéken Pierre Moissette Christophe Lecuyer Jean-Jacques Cornée Vincent Balter Francois Martineau és mindenkinek a lyoni laborban

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!