KURUMSAL REKLAMCILIK KURUMSAL REKLAM maj ve kimlik ou

  • Slides: 11
Download presentation
KURUMSAL REKLAMCILIK

KURUMSAL REKLAMCILIK

KURUMSAL REKLAM • İmaj ve kimlik, çoğu zaman bir şirketin kurumsal reklamı içerisinde yansıtılmaktadır.

KURUMSAL REKLAM • İmaj ve kimlik, çoğu zaman bir şirketin kurumsal reklamı içerisinde yansıtılmaktadır. • Kurumsal reklam bir şirketin ürün veya hizmetini satmak yerine, şirketin kendisini satmaya çalışır. • Örneğin farklı ürünler üreten bir şirket, "şemsiye” reklamlarını şirketin ne olduğunu potansiyel hissedarlarına göstermek için kullanabilir.

KURUMSAL REKLAM • Petrol şirketleri çevreye dostça davrandıkları mesajını vermek için kamuoyunu etkilemeye çalışabilirler;

KURUMSAL REKLAM • Petrol şirketleri çevreye dostça davrandıkları mesajını vermek için kamuoyunu etkilemeye çalışabilirler; • kimyasal ürün üreten şirketler, istihdama yeni katılan gençlere çalışılacak iyi bir yer olduklarını göstermeye çalışabilirler.

KURUMSAL REKLAM • Greenpeace, Amnesty International gibi bazı örgütler de kamuoyunun ilgisini bazı konulara

KURUMSAL REKLAM • Greenpeace, Amnesty International gibi bazı örgütler de kamuoyunun ilgisini bazı konulara çekmek ve kamuoyunda kendi imajlarını oluşturmak için kurumsal reklâmdan faydalanmaktadırlar. • Tüm ticari ve ticari olmayan kuruluşlar, kurumsal ya da başka bir deyişle halkla ilişkiler reklâmcılığını kullanmaktadırlar. • Kurumsal reklâm, kuruluşla ilgili olan bir mesele hakkında kamuoyunu etkilemek için kullanılmaktadır.

KURUMSAL REKLAM • Ekonomik alanda dünyada küresel rekabetin artması, dış ticaret açıklarının artması ve

KURUMSAL REKLAM • Ekonomik alanda dünyada küresel rekabetin artması, dış ticaret açıklarının artması ve bunun tüm dünya ekonomilerini etkilemesi artık kuruluşların rakiplerine göre kendilerini daha iyi konumlandırmalarını gerektirmektedir. • Bunun için de kuruluşlar daha yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretmeye ve müşteri memnuniyetini kazanmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaya yönelmek durumunda kalmışlardır. Bu da kurumsal reklâmın rolünü ortaya koymaktadır.

KURUMSAL REKLAM • Kuruluşlar artık faaliyetleri konusunda müşterilerini ve tüm toplumu daha iyi bilgilendirme

KURUMSAL REKLAM • Kuruluşlar artık faaliyetleri konusunda müşterilerini ve tüm toplumu daha iyi bilgilendirme ihtiyacı içerisindedirler. • Kurumsal reklâm, kuruluşların saygınlık duyuruları, yönetim kutlamaları, yaptığı sponsorlukları, yardım kampanyaları duyuruları veya herhangi bir nedenden dolayı teşekkür iletilerini de kapsamaktadır.

KURUMSAL REKLAM • Geleneksel olarak kuruluşlar, reklâmları daha çok ürünlerini satmak için kullanmışlardır. •

KURUMSAL REKLAM • Geleneksel olarak kuruluşlar, reklâmları daha çok ürünlerini satmak için kullanmışlardır. • 1900'lerin başlarından itibaren kurumsal reklam başlıca ABD şirketlerinin kurumsal iletişim stratejileri içerisinde kendisine bir yer edinmiştir. • Örneğin sigorta ve bankaların ilk dönem reklamlarında, sigorta ve bankaların ürünleri ve hizmetlerinden çok kurumların güvenilirliğine sık vurgular yapılmıştır.

KURUMSAL REKLAM • İlk kurumsal reklam, American Telephone and Telegraph Company tarafından 1908 Haziranında

KURUMSAL REKLAM • İlk kurumsal reklam, American Telephone and Telegraph Company tarafından 1908 Haziranında yayınlanmıştır. • Reklamın başlığı "Telefon hizmeti, bir kamu görevi” olmuş ve bu reklam, şirketin bakış açısından kendini savunan, çalışanlara moral aşılayan ve şirketin saygınlığını güçlendiren bir metni içermiştir.

KURUMSAL REKLAM • 1950'lere kadar kurumsal reklam, büyük ölçüde ABD'de kullanılmıştır. • O dönemde,

KURUMSAL REKLAM • 1950'lere kadar kurumsal reklam, büyük ölçüde ABD'de kullanılmıştır. • O dönemde, melez bir ürün ve imaj reklamı yapan markalardan birisi Lucky Strike sigaraları olmuştur. • Sigaranın yeşil renkli paketi bakırın bir türevinden elde ediliyordu.

KURUMSAL REKLAM • Sigara şirketi, kullandığı bakırı savaşta kullanılması için hükümete vermeye zorlandığında paketinin

KURUMSAL REKLAM • Sigara şirketi, kullandığı bakırı savaşta kullanılması için hükümete vermeye zorlandığında paketinin rengini yeşilden beyaza değiştirmiş ve bunu da yenilikçi bir reklam kampanyasıyla "Lucky Strike Savaşa Gidiyor!” başlığıyla duyurmuştur.

KAYNAKÇA • Aydemir OKAY. Kurumsal Reklamcılık, Reklamdan Kurumsala Giden Yol, Derin Yayınları • Işıl

KAYNAKÇA • Aydemir OKAY. Kurumsal Reklamcılık, Reklamdan Kurumsala Giden Yol, Derin Yayınları • Işıl KARPAT. Bankacılık Kurumsal Reklam Sektöründen Örneklerle