Kuntatynantajan sosiaalivakuutusmaksuja Prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta MAKSUVUOSI

  • Slides: 2
Download presentation
Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (Prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta) MAKSU/VUOSI 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (Prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta) MAKSU/VUOSI 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu (keskim. ) - palkkaperusteinen maksuosa/työnantajan osuus palkka- 2, 12 3, 90 a) 23, 21 1, 08 3, 30 b) 21, 95 0, 86 2, 60 c) 21, 60 0, 77 2, 05 d) 21, 20 1, 32 2, 05 d) 20, 80 g) 1, 31 1, 80 d) 20, 35 g) 17, 10 0, 90 5, 21 - 17, 05 0, 90 4, 00 - 16, 75 1, 00 3, 85 - 17, 25 16, 85 3, 95 - 3, 50 Valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksu MUUT (keskimäärin) 18, 35 0, 70 16, 99 0, 70 16, 88 0, 70 16, 90 0, 70 16, 50 0, 70 Työnantajan maksut (keskim. ) Maksumuutos, %-yksikköä ed. vuodesta 29, 44 0, 12 26, 53 -2, 91 25, 29 -1, 25 24, 29 -1, 00 24, 44 +0, 15 23, 78 -0, 66 Vakuutetun eläkemaksu (alle 53 v. tai yli 62 v. ) Vakuutetun eläkemaksu (53 -62 v. ) 5, 70 7, 20 6, 15 7, 65 6, 35 7, 85 6, 75 8, 25 7, 15 8, 65 perusteisesta eläkemaksusta (sis. työkyvyttömyyseläkemaksun) - varhaiseläkemenoperusteinen maksu f) - eläkemenoperusteinen maksuosa g) Kuntien ja maakuntien tasausmaksu g) 1, 00 % palkkasumman ensimmäiseen 2 044 500 euroon asti 0, 80 % palkkasumman ensimmäiseen 2 059 500 euroon asti c) 0, 65 % palkkasumman ensimmäiseen 2 083 500 euroon asti d) Palkkasummarajan ylittävältä osalta e) Vuodesta 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu, joka sisältää työnantajan ja työntekijän eläkemaksun sekä uuden työkyvyttömyyseläkemaksun. Taulukossa km. työnantajan osuus. e) a) b) Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Varhe poistuu 2019. Sen korvaa uusi jäsenyhteisökohtaisesti vaihteleva työkyvyttömyyseläkemaksu, joka peritään osana palkkaperusteista maksua. g) Eläkemenoperusteinen maksu voimassa vuoden 2020 loppuun asti. f) Sote- ja maku-uudistukseen liittyen kunnille ja maakunnille esitetään uutta tasausmaksua, joka ei riipu palkkasummasta. Vuonna 2021 maksuennuste 3, 50 prosenttia koko eläkejärjestelmän palkkasummasta. g) Lähde: Keva, VM (kuntatalousohjelma, JTS) MPunakallio, 8. 1. 2019 * ennuste

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksut, prosenttia palkoista Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla jäsenyhteisöillä sama) Työkyvyttömyyseläkemaksu keskimäärin (jäsenkohtainen) Palkkaperusteinen

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksut, prosenttia palkoista Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla jäsenyhteisöillä sama) Työkyvyttömyyseläkemaksu keskimäärin (jäsenkohtainen) Palkkaperusteinen eläkemaksu yhteensä Palkkaperusteiseen maksuun sisältyy työntekijän eläkemaksu: Alle 53 -v. ja yli 62 -v. 53 -62 -vuotiailla Työntekijän maksu keskimäärin Eläkemenoperusteinen maksu (tasausmaksu), keskimäärin Eläkemaksut yhteensä (ml. eläkemenoperusteinen maksu) Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Lähde: Keva, Eläketurvakeskus MPunakallio, 8. 1. 2019 2020* 2021* 23, 50 23, 60 0, 90 0, 80 24, 40 6, 75 8, 25 7, 15 8, 65 7, 55 3, 95 3, 50 28, 35 27, 90 2 8. 1. 2019