Kultur Sidene 48 54 Kapittel 2 Kultur Viktige

  • Slides: 13
Download presentation
Kultur Sidene 48– 54

Kultur Sidene 48– 54

Kapittel 2: Kultur Viktige kompetansemål i dette kapittelet: • Elevene skal lære å tenke

Kapittel 2: Kultur Viktige kompetansemål i dette kapittelet: • Elevene skal lære å tenke kritisk, å reflektere og å argumentere. • Elevene skal forstå begrepene «kultur» og «kulturforskjeller» . • Elevene skal gi eksempler på forskjeller mellom kulturer. • Elevene skal diskutere utfordringer og muligheter i samfunn som har flere kulturer (flerkulturelle samfunn). • Elevene skal forklare begrepene «holdning» , «fordom» , «rasisme» . • Elevene skal tenke over hvordan holdningene våre blir dannet. • Elevene skal tenke over og vurdere hvordan vi mennesker kan arbeide mot fordommer og rasisme. • Elevene skal vurdere hvordan samfunnet kan arbeide mot fordommer og rasisme.

Nye ord • • • en bakgrunn en billedkunst en litteratur en tradisjon et

Nye ord • • • en bakgrunn en billedkunst en litteratur en tradisjon et redskap en holdning en norm ulik å påvirke • • å bli påvirket en følelse en seksuell legning å diskriminere å bli diskriminert, å føle seg diskriminert å feste å banne å sette folk i bås

 • • • en årsak, en klar årsak å true å reagere å

• • • en årsak, en klar årsak å true å reagere å stå nær noen å knytte å være knyttet til å tilhøre å skille seg ut å stå opp mot • • • en gjeng å skylde på å få skylden for en sigøyner å behandle en rasisme, en rasist, rasistisk å drepe, et drap å peke, å peke på å føre til en mulighet

Hva er kultur?

Hva er kultur?

Viktige spørsmål i dette kapittelet: • Hvordan kan forskjellige kulturer påvirke hverandre? • Hva

Viktige spørsmål i dette kapittelet: • Hvordan kan forskjellige kulturer påvirke hverandre? • Hva er en fordom, hvordan oppstår fordommer, og hva kan fordommer føre til? • Hva er et flerkulturelt samfunn? • Når vi snakker om et flerkulturelt samfunn, bruker vi ofte ordene «assimilering» og «integrering» . Hva betyr disse ordene?

Sosialisering – hva er det?

Sosialisering – hva er det?

Mange kulturer i ett land

Mange kulturer i ett land

Fordommer – hva er det?

Fordommer – hva er det?

Hva kan fordommer føre til?

Hva kan fordommer føre til?

Politikere kan bruke fordommer

Politikere kan bruke fordommer

 «Mexico sender folk med store problemer til USA. Folk som selger narkotika, som

«Mexico sender folk med store problemer til USA. Folk som selger narkotika, som er kriminelle, som voldtar. Noen av dem er trolig også gode mennesker. » (Donald Trump i tale, 2015)

Vi repeterer. Forklar disse begrepene med eksempler: • holdning • sosialisering • kultur •

Vi repeterer. Forklar disse begrepene med eksempler: • holdning • sosialisering • kultur • fordom