Kultrny prnos Vekej Moravy 1 Psomnctvo Vekej Moravy

  • Slides: 12
Download presentation
Kultúrny prínos Veľkej Moravy

Kultúrny prínos Veľkej Moravy

1. Písomníctvo Veľkej Moravy 2. Hradiská 3. Spôsob života vo Veľkej Morave 4. Svätoplukovská

1. Písomníctvo Veľkej Moravy 2. Hradiská 3. Spôsob života vo Veľkej Morave 4. Svätoplukovská tradícia

1. Písomníctvo Veľkej Moravy Kyjevské listy – najstarší súvislý text napísaný hlaholikou Moravsko-panónske legendy

1. Písomníctvo Veľkej Moravy Kyjevské listy – najstarší súvislý text napísaný hlaholikou Moravsko-panónske legendy – Život Konštantína, Život Metoda Proglas – predslov k evanjeliu (Konštantín)

Staroslovienčina Proglas jesm 6 sve. Ntu jevangel 6 ju: Jako proroci prorekli so. Nt

Staroslovienčina Proglas jesm 6 sve. Ntu jevangel 6 ju: Jako proroci prorekli so. Nt priežde, Christ gre. Ndet sb 6 rat je. Nzyk, Sviet bo jest v 6 semu miru semu. Se sbyst se. N v sedmyi viek s 6.

Moderná slovenčina Evanjeliu svätému som Predslovom: ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať

Moderná slovenčina Evanjeliu svätému som Predslovom: ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom siedmom tisícročí stalo sa.

2. Hradiská - Opevnené hradiská – strediská väčších územných celkov - stavali sa pri

2. Hradiská - Opevnené hradiská – strediská väčších územných celkov - stavali sa pri riekach, brodoch, priesmykoch - hradiská na Slovensku a v Česku: * Nitra, Bratislava, Devín (SR) * Mikulčice, Staré Město (ČR)

HRADISKO HRAD

HRADISKO HRAD

3. Spôsob života - vládnuca vrstva – príslušníci vojenskej družiny - napodobňovali Frankov (oblečenie,

3. Spôsob života - vládnuca vrstva – príslušníci vojenskej družiny - napodobňovali Frankov (oblečenie, šperky, celkový spôsob života) - kristianizácia (zavádzanie kresťanstva)

Oblečenie Frankov

Oblečenie Frankov

Oblečenie Slovanov

Oblečenie Slovanov

4. Svätoplukovská tradícia - ústne tradovanie – Svätopluk, Metod - Konštantín Porfyrogenetos – byzantský

4. Svätoplukovská tradícia - ústne tradovanie – Svätopluk, Metod - Konštantín Porfyrogenetos – byzantský cisár, zaznamenal pôsobenie Svätopluka i zánik VM - Kosmas – český kronikár (11. /12. stor. ) - 18. a 19. storočie – znovuoživenie Svätoplukovskej tradície (štúrovci)