Kuliah 6 Motivasi dan konsep kendiri dalam kalangan

  • Slides: 35
Download presentation
Kuliah 6 : Motivasi dan konsep kendiri dalam kalangan pelajar • Motivasi intrinsik dan

Kuliah 6 : Motivasi dan konsep kendiri dalam kalangan pelajar • Motivasi intrinsik dan ekstrinsik • Kepercayaan motivasi (motivational belief) • pembelajaran aturan kendiri (self regulated learning) • Konsep kendiri

Motivasi • penggerak kepada kemahuan dan keinginan hendak berjaya , hendak mencapai sesuatu •

Motivasi • penggerak kepada kemahuan dan keinginan hendak berjaya , hendak mencapai sesuatu • rancangan untuk kejayaan seseorang ataupun rangsangan hendak mengelakkan diri daripada kegagalan. • memperoleh kekuatan dengan sendiri

Tiga persoalan asas mengenai motivasi dari aspek psikologi i. Apakah yang menyebabkan seseorang memulakan

Tiga persoalan asas mengenai motivasi dari aspek psikologi i. Apakah yang menyebabkan seseorang memulakan satu tingkah laku? ii. Apakah yang menyebabkan seseorang bergerak ke arah matlamat atau impian? iii. Apakah yang menyebabkan seseorang tabah dan berkeras hendak mencapai impian itu?

Definasi • Motivate ; semangat • sesuatu yang ada (ataupun tiada) dalam diri dan

Definasi • Motivate ; semangat • sesuatu yang ada (ataupun tiada) dalam diri dan minda yang akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan dalam apa jua perkara yang dilakukan.

Jenis-jenis Motivasi berpunca dari dalam ataupun dari luar diri seseorang. i. berpunca dari dalam

Jenis-jenis Motivasi berpunca dari dalam ataupun dari luar diri seseorang. i. berpunca dari dalam diri iaitu yang didorong oleh faktor kepuasan dan ingin tahu disebut motivasi intrinsik ii. berpunca dari luar iaitu apabila kita buat sesuatu bagi mendapatkan ganjaran adalah ‘motivasi ekstrinsik’

Motivasi ekstrinsik • diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu

Motivasi ekstrinsik • diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya. • dapat dirangsang dalam bentuk-bentuk seperti pujian, insentif, hadiah, gred dan mem-bentuk suasana dan iklim persekitaran yang kondusif bagi men-dorongkan pelajar belajar • Contoh cuba kaitkan dengan aspek stimulus, peneguhan dan ganjaran

 • Peneguhan positif • Peneguhan negatif • Peneguhan primer/ utama- Peneguhan utama terdiri

• Peneguhan positif • Peneguhan negatif • Peneguhan primer/ utama- Peneguhan utama terdiri daripada benda ataupun peristiwa yang memberi kesan langsung kepada kelakuan seseorang dan tidak bergantung pada pembelajaran bagi kuasa peneguhan. Contohnya, gula-gula dan mainan – diberikan kepada pelajar kerana mereka belum tahu cara bertindak apabila mendapat peneguhan sekunder • Peneguhan sekunder - stimulus atau peristiwa yang memper-kukuhkan sesuatu respons melalui pembelajaran. Peneguhan ini selalunya bersifat linguistik ataupun sosial Contoh ? ? ?

 • Menurut Walberg (1986), kedua-dua jenis peneguhan ini penting bagi mempertingkatkan kualiti dan

• Menurut Walberg (1986), kedua-dua jenis peneguhan ini penting bagi mempertingkatkan kualiti dan kuantiti pembelajaran pelajar • guru perlu tahu jenis peneguhan yang hendak diberikan dan kekerapan • peneguhan yang dapat diberikan dengan kerap, contohnya pujian, sokongan pujukan • Kazdin(1984), peneguhan lebih berkesan sekiranya diberikan dengan kerap pada peringkat pembelajaran baru

Hukuman • suatu bentuk peneguhan negatif dan ia sebaiknya tidak diberikan • bagi menghapuskan

Hukuman • suatu bentuk peneguhan negatif dan ia sebaiknya tidak diberikan • bagi menghapuskan kelakuan pelajar yang tidak baik. • memberikan kesan buruk kepada pelajar. • lebih baik dielakkan. • -boleh diberikan sekiranya jenis hukuman itu dibenarkan oleh pihak sekolah, Jabatan Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan.

Motivasi intrinsik • secara semula jadi daripada rangsangan dalaman. • dorongan dan minat individu

Motivasi intrinsik • secara semula jadi daripada rangsangan dalaman. • dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap ataupun meminta ganjaran • bukan semua motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi. • dibentuk kepada pembelajaran dan pengalaman yang membawa kepuasan. • Contoh ? ?

Harter (1981) lima dimensi kecenderungan motivasi intrinsik dalam bidang pembelajaran. • • cabaran, insentif

Harter (1981) lima dimensi kecenderungan motivasi intrinsik dalam bidang pembelajaran. • • cabaran, insentif bekerja bagi memuaskan minat sifat ingin tahu, percubaan penguasaan yang bebas, penilaian yang bebas berkenaan apa yang hendak dilakukan di dalam kelas • kriteria dalaman untuk kejayaan

 • sukakan pekerjaan yang mencabar • mempunyai insentif yang lebih untuk bekerja bagi

• sukakan pekerjaan yang mencabar • mempunyai insentif yang lebih untuk bekerja bagi memanfaatkan kepuasan diri • dengan sendiri daripada bergantung pada bantuan ataupun bimbingan • menerapkan suatu sistem penguasaan matlamat dan taraf penilaian yang membolehkan mereka membuat penilaian sendiri

 • Deci (1975), motivasi intrinsik dapat diterangkan sebagai suatu keadaan psikologi yang diakibatkan

• Deci (1975), motivasi intrinsik dapat diterangkan sebagai suatu keadaan psikologi yang diakibatkan apabila individu menganggap diri mereka berkebolehan dapat menentukan sesuatu dengan sendiri. • persepsi diri ini mengesahkan perihal kawalan. • Weisz dan Cameron (1985), individu yang mempunyai persepsi yang mereka berkebolehan dalam sesuatu keadaan juga mempunyai persepsi dapat mengawal situasi itu. • Sekiranya peluang hendak bertindak dengan cara yang ditentukan oleh diri sendiri diberikan individu yang mempunyai persepsi kebolehan diri yang rendah, dia tidak dapat menggunakan peluang itu bagi memberikan manfaat kepada dirinya (Locke, Federick, Lee dan Bobko, 1989: Spaulding, 1992).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Intrinsik • Persepsi kebolehan -seseorang itu membentuk kebolehan yang dipersepsi

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Intrinsik • Persepsi kebolehan -seseorang itu membentuk kebolehan yang dipersepsi daripada penilaian berkenaan kebolehannya oleh orang lain. • Persepsi kawalan -Menurut Cole dan Chan (1987), pendapat pelajar berkenaan punca kawalan iaitu sebab-sebab kejayaan dan kegagalan adalah persepsi kawalan. • Kajian-kajian oleh Harter (1981), Nicholls (1984) dan Weiner (1984) menunjukkan, pelajar menyatakan kejayaan dan kegagalan mereka di sekolah disebabkan oleh punca-punca da-laman yang dapat dikawal seperti usaha sendiri dan berupaya berusaha dalam keadaan sebenar.

 • Perasaan dalam pembelajaran – Perasaan merangkumi sikap, nilai, minat dan pilihan yang

• Perasaan dalam pembelajaran – Perasaan merangkumi sikap, nilai, minat dan pilihan yang ditunjukkan oleh individu pada sesuatu benda, perkara ataupun orang. Di sekolah, perasaan yang ditunjukkan oleh pelajar berkait dengan mata pelajaran yang dipelajari, guru dan sekolah. Seseorang pelajar mungkin mempunyai perasaan positif pada sesuatu mata pelajaran – Cara Mempertingkatkan Konsep Kendiri pada Kebolehan dan Kawalan Konsep kendiri

Cara mempertingkatkan motivasi intrinsik i Ramalan keadaan – Rothaum, Weisz dan Synder (1982) ,

Cara mempertingkatkan motivasi intrinsik i Ramalan keadaan – Rothaum, Weisz dan Synder (1982) , mempertingkatkan persepsi diri pelajar pada kebolehan dan kawalan usaha adalah dengan mewujudkan keadaan yang dapat diramalkan bagi membolehkan mereka belajar. – Bandura (1986) , individu mengalami ketegangan sekiranya dia bekerja dalam suasana yang dia tidak dapat mengawalnya dan dia tidak mempunyai kebolehan , membawa 2 implikasi

 • Pertama, dia mungkin menarik diri iaitu tidak melakukan tugasannya • Kedua, dia

• Pertama, dia mungkin menarik diri iaitu tidak melakukan tugasannya • Kedua, dia mungkin menjadi terlalu bergantung pada orang lain dalam melakukan tugasannya. Guru dapat memainkan peranan dalam mengurangkan ataupun menangani ketegangan ini.

ii. Keseimbangan dalam tugasan, – – iii. Vygotsky (1978) mengemukakan konsep zon perkembangan proximal

ii. Keseimbangan dalam tugasan, – – iii. Vygotsky (1978) mengemukakan konsep zon perkembangan proximal atau the zone of proximal development intrinsik dalam pelajaran dapat dikekalkan dengan mem-beri tugasan yang seimbang. Tugasan itu sebaik-baiknya tugasan yang berada dalam zon perkembangan proximal dan zon perkembangan semasa. Bantuan pengajaran Faktor yang dapat meningkatkan konsep kendiri pelajar berkenaan kebolehannya adalah kejayaan dalam sesuatu tugasan. Biarkan pelajar membuat keputusan sendiri tetapi dengan bimbingan guru. Ini dapat meningkatkan moti-vasi intrinsik pelajar. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberi bantuan pengajaran melalui tiga cara

 • 1. Menunjukkan contoh • 2. Pembahagian tugas • 3. Berkongsi tugasan

• 1. Menunjukkan contoh • 2. Pembahagian tugas • 3. Berkongsi tugasan

dua cara bagi meningkatkan motivasi intrinsik pelajar. • Pertama, mengadakan pengajaran yang tidak menjejaskan

dua cara bagi meningkatkan motivasi intrinsik pelajar. • Pertama, mengadakan pengajaran yang tidak menjejaskan persepsinya berkenaan kawalan • Kedua, membenarkan mereka membuat pilihan tanpa menjejaskan kebolehan mereka berusaha dengan jayanya.

Kaitan antara Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik • . . cuba bincangkan dan huraikan…

Kaitan antara Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik • . . cuba bincangkan dan huraikan… • Kemunculan penekanan terhadap peranan DIRI…. dlm teori motivasi masa kini • Konsep D-motivation oleh Maslow dikaitkan dengan ketidaksempurnaan kendiri

Konsep kendiri • Menurut Rogers (1980), konsep kendiri bermaksud definisi diri yang diberikan pada

Konsep kendiri • Menurut Rogers (1980), konsep kendiri bermaksud definisi diri yang diberikan pada diri secara sedar apabila menggunakan perkataan saya. • Ia adalah gambaran persepsi kendiri yang tersusun yang dapat dibawa ke peringkat sedar. • Menurut Mc. Candles (1970), konsep kendiri mempunyai tiga konsep iaitu struktur, konsep dan kualiti.

 • Struktur, mempunyai sifat-sifat sama ada kaku ataupun fleksibel, kendiri sejati dan yang

• Struktur, mempunyai sifat-sifat sama ada kaku ataupun fleksibel, kendiri sejati dan yang ideal perlu selaras, mudah ataupun kompleks dan luas ataupun sempit. • Fungsi pula merangkumi penilaian kendiri betul ataupun salah, ramalan berjaya ataupun tidak dalam pelbagai aktiviti, penentuan tingkah laku seseorang iaitu ganjaran dalaman, kehendak ganjaran daripada luaran serta mempunyai pelbagai fungsi seperti pengukuhan kendiri, kesem-purnaan diri, mempunyai kecekapan peribadi dan lain-lain

 • Kualiti pula termasuk baik ataupun tidak baik penerimaan dan penolakan kendiri iaitu

• Kualiti pula termasuk baik ataupun tidak baik penerimaan dan penolakan kendiri iaitu setakat mana seseorang itu dapat hidup dengan rela hati dengan menyedari dirinya tidak berkeadaan baik. • Maslow (1970) menjelaskan, keperluan manusia adalah secara berperingkat

 • susunan keperluan adalah daripada fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghormatan diri dan kesempurnaan

• susunan keperluan adalah daripada fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghormatan diri dan kesempurnaan diri. • unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan iaitu memberi peluang kepada individu sebagai manusia yang unik menerima diri mereka sendiri. • Keperluan kendiri positif dapat dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kehendak yang ingin disempurnakan

 • keinginan ini mendesak dan menggerakkan tingkah laku se-seorang bagi mencapai apa yang

• keinginan ini mendesak dan menggerakkan tingkah laku se-seorang bagi mencapai apa yang diingini. Inilah dikatakan motivasi. Menurut Bernard, minat itu dibina akibat hubungan, pengalaman, kejayaan, maklumat dan kebiasaan. Guru bertanggungjawab menyediakan keadaan bagi membolehkan minat itu wujud dan berkembang. Oleh itu, guru perlu mengetahui jenis motivasi yang dapat membantu pelajar mencapai potensi sepenuhnya.

Mengapa Kita Perlu Memotivasikan Diri?

Mengapa Kita Perlu Memotivasikan Diri?

Kepentingan Konsep Kendiri kepada Individu • Memperoleh kekuatan fizikal dan autonomi • Pembentukan imej

Kepentingan Konsep Kendiri kepada Individu • Memperoleh kekuatan fizikal dan autonomi • Pembentukan imej diri -konsep kendiri tinggi ataupun rendah • Mempengaruhi tingkah laku - Konsep kendiri berkait rapat dengan cara individu mempersepsi dirinya secara fizikal

Pembelajaran aturan kendiri (self regulated learning) • self-regulated can be used to describe learning

Pembelajaran aturan kendiri (self regulated learning) • self-regulated can be used to describe learning that is guided by metacognition, strategic action (planning, monitoring, and evaluating personal progress against a standard), and motivation to learn (Butler & Winne, 1995; Winne & Perry, 2000; Perry, Phillips, & Hutchinson, 2006; Zimmerman, 1990)

 • self-regulated learners are cognizant of their academic strengths and weaknesses, and they

• self-regulated learners are cognizant of their academic strengths and weaknesses, and they have a repertoire of strategies they appropriately apply to tackle the dayto-day challenges of academic tasks • hold incremental beliefs about intelligence (as opposed to fixed views of intelligence) and attribute their successes or failures to factors (e. g. , effort expended on a task, effective use of strategies) within their control (Dweck & Leggett, 1988; Dweck, 2002)

 • self-regulated learners believe that opportunities to take on challenging tasks, practice their

• self-regulated learners believe that opportunities to take on challenging tasks, practice their learning, develop a deep understanding of subject matter, and exert effort will give rise to academic success (Perry et al. , 2006). • these characteristics may help to explain why self-regulated learners usually exhibit a high sense of self-efficacy

three key points in mind: • Self-regulated learning is a fairly new construct in

three key points in mind: • Self-regulated learning is a fairly new construct in research on student performance and achievement in classroom settings. • A common set of self-regulation strategies exists, as well as an individual set of skills that each student must develop personally to be successful in school and life. • These self-regulation skills can be taught, learned, and controlled.

Self-regulation • concerns the entire range of factors that affect student performance. • Intelligence

Self-regulation • concerns the entire range of factors that affect student performance. • Intelligence is a controversial construct describing factors about which teacher impact, at best, is limited. • Self-regulation is something that is teachable and not especially constrained by intelligence [Symons et al. , 1989]. • Self-regulation accounts for the ability of persons of modest intelligence to become skilled masters of very complex tasks.

 • Interventions aimed at improving selfregulation are one way for teachers to impact

• Interventions aimed at improving selfregulation are one way for teachers to impact students' lives • Self-regulated learning involves the active, goal-directed, self-control of behavior, motivation and cognition for academic tasks by an individual student. Pintrich, 1995, p. 5

PRINCIPLES FOR ENCOURAGING SELF-REGULATION • Focus on Content Mastery • Increase Student Awareness of

PRINCIPLES FOR ENCOURAGING SELF-REGULATION • Focus on Content Mastery • Increase Student Awareness of Their Own Self-Regulation Motivational belief • Kepercayaan motivasi.