Kter ivoich do ady nepat Autorem materilu a

  • Slides: 12
Download presentation
Který živočich do řady nepatří Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Který živočich do řady nepatří Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Švihlová

Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k procvičení souvislostí a vztahů mezi živočichy. Žák určí, co

Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k procvičení souvislostí a vztahů mezi živočichy. Žák určí, co do řady slov nepatří a vysvětlí proč. Po kliknutí se objeví správná odpověď. Autor: Mgr. Zuzana Švihlová (Autor) Datum vytvoření: březen 2013 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět Tematický okruh: rozmanitost přírody Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: živočichové Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák, 1. – 3. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň – první období Typická věková skupina: 7 - 9 let

Není to pták. vlaštovka vrána kos špaček slunéčko

Není to pták. vlaštovka vrána kos špaček slunéčko

Není to lesní zvíře. zajíc žirafa jelen liška srna

Není to lesní zvíře. zajíc žirafa jelen liška srna

Není to polní zvíře. hraboš myš kapr bažant koroptev

Není to polní zvíře. hraboš myš kapr bažant koroptev

Není to domácí zvíře. labuť slepice králík koza kočka

Není to domácí zvíře. labuť slepice králík koza kočka

Není to hospodářské zvíře. kůň kráva kočka koza ovce

Není to hospodářské zvíře. kůň kráva kočka koza ovce

Není to hmyz. včela čmelák komár žába moucha

Není to hmyz. včela čmelák komár žába moucha

Odlétá do teplých krajin. vlaštovka kos sýkora vrabec vrána

Odlétá do teplých krajin. vlaštovka kos sýkora vrabec vrána

Má dvě nohy a líhne se z vajíček. králík koza kůň kráva slepice

Má dvě nohy a líhne se z vajíček. králík koza kůň kráva slepice

Nemá peří. husa bažant ježek slepice jiřička

Nemá peří. husa bažant ježek slepice jiřička

Zdroj: www. datakabinet. cz

Zdroj: www. datakabinet. cz