Ksa Sreler Ksa Sreler Fatiha Fil Kurey Maun

  • Slides: 16
Download presentation

Kısa Sûreler

Kısa Sûreler

Kısa Sûreler Fatiha Fil Kureyş Maun Kevser Kâfirûn Nasr Tebbet İhlas Felak Nâss

Kısa Sûreler Fatiha Fil Kureyş Maun Kevser Kâfirûn Nasr Tebbet İhlas Felak Nâss

Abdurrahman es Sudeys Fatiha Suresi Meali • • Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet

Abdurrahman es Sudeys Fatiha Suresi Meali • • Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allah'ım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Fil Suresi Meali • • (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen)Fil sahiplerine

Abdurrahman es Sudeys Fil Suresi Meali • • (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen)Fil sahiplerine Rabb’inin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuş gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı. Ana Sayfa Abdulbasit Abdüssamet

Abdurrahman es Sudeys Kureyş Suresi Meali • • Kureyş kabilesini yaz ve kış yolculuklarında

Abdurrahman es Sudeys Kureyş Suresi Meali • • Kureyş kabilesini yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabb’ine kulluk etsinler. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Meali • • • Maun Suresi (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı

Abdurrahman es Sudeys Meali • • • Maun Suresi (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan işte odur. Vay o namaz kılanların hâline ki: Kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Kevser Suresi Meali • • • (Ey Muhammed!) Doğrusu sana bir

Abdurrahman es Sudeys Kevser Suresi Meali • • • (Ey Muhammed!) Doğrusu sana bir çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabb’in için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Kâfirûn Suresi Meali • • • (Ey Muhammed!) De ki: Ey

Abdurrahman es Sudeys Kâfirûn Suresi Meali • • • (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Nasr Suresi Meali • (Ey Muhammed!) Allah’ın yardımı ve zafer günü

Abdurrahman es Sudeys Nasr Suresi Meali • (Ey Muhammed!) Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, Allah’ın dinine akın girdiklerini görünce, Rabb’ini överek tesbih et; O’ndan bağışlanma dile, Çünkü O, tevbeleri dâima kabul edendir. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Tebbet Suresi Meali • • Ebû Leheb’in elleri kurusun; kurudu da!

Abdurrahman es Sudeys Tebbet Suresi Meali • • Ebû Leheb’in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu hâlde ona odun taşıyacaktır. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys İhlas Suresi Meali • • (Ey Muhammed!) de ki: O bir

Abdurrahman es Sudeys İhlas Suresi Meali • • (Ey Muhammed!) de ki: O bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Felak Suresi Meali • (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, Bastırdığı

Abdurrahman es Sudeys Felak Suresi Meali • (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Abdurrahman es Sudeys Nâss Suresi Meali • (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden

Abdurrahman es Sudeys Nâss Suresi Meali • (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabb’i olan Allah’a sığınırım. Ana Sayfa Abdülbâsit Abdüssamed

Hazırlayan :

Hazırlayan :

Ana Sayfa

Ana Sayfa