Kriz nedir Kriz Ynetimi rgtn deer ama ve

  • Slides: 14
Download presentation
Kriz nedir? Kriz Yönetimi Örgütün değer, amaç ve kaynaklarını tehdit ederek, varlığını sürdürememe tehlikesi

Kriz nedir? Kriz Yönetimi Örgütün değer, amaç ve kaynaklarını tehdit ederek, varlığını sürdürememe tehlikesi ile başa bırakan, belirsizlik ve zaman baskısı nedeniyle örgüt üyeleri arasında gerilim yaratan, gerekli önlemlerin zamanında alınmasıyla ortadan kaldırılabilecek veya etkileri en aza indirilebilecek, plansız bir değişim sürecidir.

Kriz Yönetimi Her sorun kriz midir? Örgütün hayatını tehlikeye sokmayan ve denge durumunu bozmayan

Kriz Yönetimi Her sorun kriz midir? Örgütün hayatını tehlikeye sokmayan ve denge durumunu bozmayan her soruna kriz denilemez.

Kriz Yönetimi Örgütü ve yöneticileri sıkıntıya sokan; • doğru ve toplanamaması, tam • haberleşme

Kriz Yönetimi Örgütü ve yöneticileri sıkıntıya sokan; • doğru ve toplanamaması, tam • haberleşme bulunması, bilginin engellerinin • çalışanların değişken beklentileri sonucu ortaya çıkan moral ve motivasyon düşüklüğü gibi, yönetim sorunları kriz değildir.

Kriz Yönetimi Kriz döneminde başarı, etkin bir işletme yönetimi ile sağlanabilir. Kriz öncesi işletme

Kriz Yönetimi Kriz döneminde başarı, etkin bir işletme yönetimi ile sağlanabilir. Kriz öncesi işletme yönetimi, krizin meydana gelebileceğini içeren erken uyarı sistemini ve hazırlıkları içerir.

Kriz Yönetimi Kaynağı ne olursa olsun, krizler işletmelerin yaşamlarını tehdit eden unsurlar içerir. Tehdit

Kriz Yönetimi Kaynağı ne olursa olsun, krizler işletmelerin yaşamlarını tehdit eden unsurlar içerir. Tehdit edici unsurlar, işletmelerde bazı değişimleri zorunlu hale getirir.

Kriz yönetimi; • öngörüde bulunmayı, • denge durumunu korumayı, • yeniden denge durumuna ulaşmayı

Kriz yönetimi; • öngörüde bulunmayı, • denge durumunu korumayı, • yeniden denge durumuna ulaşmayı amaçlayan • örgüt açısından süreklilik taşıyan bir etkinliktir.

Kriz öncesi yönetim önemli… İşletmeler için önemli olan, • krizin geldiğini hissedebilen, • kriz

Kriz öncesi yönetim önemli… İşletmeler için önemli olan, • krizin geldiğini hissedebilen, • kriz şartlarını başarı yönünde kullanabilen • işletmenin süreçlerine yeni bir ivme kazandırabilen yönetim yapısı…

Kriz öncesi yönetim önemli… İşletmeler kriz aşamasına gelmeden önce bazı sinyalleri alır. Sinyaller doğru

Kriz öncesi yönetim önemli… İşletmeler kriz aşamasına gelmeden önce bazı sinyalleri alır. Sinyaller doğru değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalı…

Kriz öncesi yönetim önemli… Örgütlerin kriz durumuna düşmelerinin en önemli nedeni; • örgüt üst

Kriz öncesi yönetim önemli… Örgütlerin kriz durumuna düşmelerinin en önemli nedeni; • örgüt üst yöneticilerinin çevresel değişmeleri izleme, • değişimlerle ilgili bilgi toplama, • yorumlama ve değerlendirmede yetersizlikleridir.

Kriz öncesi yönetim önemli… İşletmenin üretim yerinin doğru seçimi, pazar analizinin doğru yapılması, kullanılacak

Kriz öncesi yönetim önemli… İşletmenin üretim yerinin doğru seçimi, pazar analizinin doğru yapılması, kullanılacak teknolojinin doğru seçimi, uygun beceriye sahip personel seçimi gibi unsurların tamamı a s l ı n d a krizi önlemeye potansiyel çalışmalardır. yönelik Deprem, sel gibi doğal felaketler dışındaki krizler yönetim hatasından kaynaklanmaktadır.

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler Kriz dönemlerinde özellikle örgüt çalışanlarında, hissedarlarda, tedarikçilerde ve kamuoyunda büyük

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler Kriz dönemlerinde özellikle örgüt çalışanlarında, hissedarlarda, tedarikçilerde ve kamuoyunda büyük bir kaygı söz konusudur. Bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan şey güvendir.

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler yöneticilerin ilk yaptıkları personel azaltmaktır. Belirsiz bir süre için durdurma

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler yöneticilerin ilk yaptıkları personel azaltmaktır. Belirsiz bir süre için durdurma kararı alma. . . üretim ödemeleri durdurma. . . Çalışanlar maaş alamayabilirler…

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler Güvenin yitirilmemesi, dedikoduların önlenmesi için kriz hakkında kamuoyunun ve ilgili

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler Güvenin yitirilmemesi, dedikoduların önlenmesi için kriz hakkında kamuoyunun ve ilgili tarafların doğru zamanda bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunu için işletmelerde komiteleri oluşturulmalıdır. kriz Gerekli hallerde medyaya tek elden bilgi aktarılmalıdır.

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler Kriz komitesi her sosyal paydaş için ayrı bir iletişim aracı

Kriz yönetiminde Halkla İlişkiler Kriz komitesi her sosyal paydaş için ayrı bir iletişim aracı kullanabilir. Kriz döneminde web sayfaları ve son yıllarda sosyal medya aracılığıyla hedef kitlelere açıklayıcı bilgiler aktarılabilir. Çalışanlarla ve bilgilendirme yapılabilir. medya ile toplantıları