KRISTIJONAS DONELAITIS Metai TESTAS 1 KELINTAIS METAIS MAJ

  • Slides: 23
Download presentation
KRISTIJONAS DONELAITIS „Metai‟

KRISTIJONAS DONELAITIS „Metai‟

TESTAS

TESTAS

1. KELINTAIS METAIS MAŽĄJĄ LIETUVĄ NUSIAUBĖ MARAS? a)1697 -1698 b) 1706 -1707 c) 1709

1. KELINTAIS METAIS MAŽĄJĄ LIETUVĄ NUSIAUBĖ MARAS? a)1697 -1698 b) 1706 -1707 c) 1709 -1710

2. KIEK METŲ SUKAKTŲ KRISTIJONUI DONELAIČIUI 2014 METAIS? a) 295 b) 300 c) 298

2. KIEK METŲ SUKAKTŲ KRISTIJONUI DONELAIČIUI 2014 METAIS? a) 295 b) 300 c) 298

3. KUR GIMĖ K. DONELAITIS? a) Gumbinėje b) Stalupėnuose c) Lazdynėliuose

3. KUR GIMĖ K. DONELAITIS? a) Gumbinėje b) Stalupėnuose c) Lazdynėliuose

4. APIBŪDINKITE PIETISTŲ JUDĖJIMĄ MAŽOJOJE LIETUVOJE. 1. 2. 3.

4. APIBŪDINKITE PIETISTŲ JUDĖJIMĄ MAŽOJOJE LIETUVOJE. 1. 2. 3.

5. KOKIOJE PARAPIJOJE IKI MIRTIES PASTORIAVO K. DONELAITIS? a) Tolminkiemio b) Karaliaučiaus c) Trakėnų

5. KOKIOJE PARAPIJOJE IKI MIRTIES PASTORIAVO K. DONELAITIS? a) Tolminkiemio b) Karaliaučiaus c) Trakėnų

6. KOKIAI EPOCHAI PRIKLAUSO KRISTIJONAS DONELAITIS? a) baroko; b) klasicizmo; c) švietimo;

6. KOKIAI EPOCHAI PRIKLAUSO KRISTIJONAS DONELAITIS? a) baroko; b) klasicizmo; c) švietimo;

7. KOKS , , METŲ” ŽANRAS, TIPAS?

7. KOKS , , METŲ” ŽANRAS, TIPAS?

8. IŠVARDINKITE VISAS POEMOS , , METAI” DALIS.

8. IŠVARDINKITE VISAS POEMOS , , METAI” DALIS.

9. KOKIA YRA POEMOS , , METAI” PAGRINDINĖ TEMA? a) XVIII a. Mažosios Lietuvos

9. KOKIA YRA POEMOS , , METAI” PAGRINDINĖ TEMA? a) XVIII a. Mažosios Lietuvos būrų buitis ir jų pasaulėžiūra; b) Mažosios Lietuvos valdymas XVIII a. ; c) Mažosios Lietuvos būrų darbų aprašymas;

10. KAS YRA BŪRAI?

10. KAS YRA BŪRAI?

11. Sujunkite 1. Girtuoklis, apsileidėlis, neprižiūrintis savo trobos. 2. Filosofas, kalbantis apie būrų gyvenimo

11. Sujunkite 1. Girtuoklis, apsileidėlis, neprižiūrintis savo trobos. 2. Filosofas, kalbantis apie būrų gyvenimo ydas. 3. Drąsiai pasisakantis prieš ponų savivalę. 4. Vaišinantis pagal senuosius papročius ir tradicijas 1. Dočys 2. Selmas 3. Krizas 4. Pelėda

12. KOKIOS , , METŲ” VERTYBĖS? 1. 2. 3. 4.

12. KOKIOS , , METŲ” VERTYBĖS? 1. 2. 3. 4.

13. KOKIA TAI MENINĖ PRIEMONĖ? , , Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės.

13. KOKIA TAI MENINĖ PRIEMONĖ? , , Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės. . . ” a) asimiliacija; b) personifikacija; c) aliteracija.

14. KOKIA TAI MENINĖ PRIEMONĖ? “O Mykols darže taip smarkiai svilina kuilį, Kad per

14. KOKIA TAI MENINĖ PRIEMONĖ? “O Mykols darže taip smarkiai svilina kuilį, Kad per mylią dūmai nei debesiai pasikėlę Saulę su žvaigždėms ir šaltą mėnesį tamsin. ” a) ironija; b) palyginimas; c) hiperbolė.

15. KAS BUVO PRIČKUS? a) b) c) d) dvaro prievaizdas; kaimo seniūnas; ponų patikėtinis;

15. KAS BUVO PRIČKUS? a) b) c) d) dvaro prievaizdas; kaimo seniūnas; ponų patikėtinis; klebonijos ūkvedys.

16. KOKS POEMOS PASAKOTOJAS? a) b) c) d) e) f) pasakojantis III asmeniu; pasakojantis

16. KOKS POEMOS PASAKOTOJAS? a) b) c) d) e) f) pasakojantis III asmeniu; pasakojantis pastoriaus vardu; visažinis; susitapatinęs su būrais; kalbantis Pričkaus vardu; atvirai vertinantis įvykius.

17. APIBŪDINKITE , , METŲ” STILIŲ. 1. 2. 3. 4.

17. APIBŪDINKITE , , METŲ” STILIŲ. 1. 2. 3. 4.

18. KAS IR KADA IŠLEIDO POEMĄ “METAI”? a) b) c) d) 1780 m. pats

18. KAS IR KADA IŠLEIDO POEMĄ “METAI”? a) b) c) d) 1780 m. pats K. Donelaitis 1784 m. Simonas Daukantas 1824 m. Kazimieras Būga 1818 m. Liudvikas Rėza

19. KUO NEĮPRASTAS K. DONELAIČIO EILIAVIMAS? a) eilėdara unikali, būdinga tik K. Donelaičiui; b)

19. KUO NEĮPRASTAS K. DONELAIČIO EILIAVIMAS? a) eilėdara unikali, būdinga tik K. Donelaičiui; b) poema parašyta antikine eilėdara; c) kiekviena dalis parašyta skirtinga eilėdara.

20. KUO REIKŠMINGAS KRISTIJONAS DONELAITIS? 1. 2.

20. KUO REIKŠMINGAS KRISTIJONAS DONELAITIS? 1. 2.

KANTRYBĖS LAUKIANT REZULTATŲ!

KANTRYBĖS LAUKIANT REZULTATŲ!