Kristijonas Donelaitis 1714 1780 Kristijonas Donelaitis gim 1714

  • Slides: 15
Download presentation
Kristijonas Donelaitis 1714 - 1780

Kristijonas Donelaitis 1714 - 1780

 • Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Mažojoje Lietuvoje, Lazdynėlių kaime

• Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Mažojoje Lietuvoje, Lazdynėlių kaime netoli Gumbinės, valstiečių šeimoje.

Mokėsi beturčių mokykloje , vėliau – Karaliaučiaus lotyniškojoje penkiametėje mokykloje. � Apie 1731 m.

Mokėsi beturčių mokykloje , vėliau – Karaliaučiaus lotyniškojoje penkiametėje mokykloje. � Apie 1731 m. įstojo į Karaliaučiaus Knypavos katedros mokyklą, kurią baigė 1736 m. �

� 1736 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, Teologijos fakultetą. Čia studijavo teologiją, lankė lietuvių

� 1736 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, Teologijos fakultetą. Čia studijavo teologiją, lankė lietuvių kalbos seminarus. � 1740 m. baigė šį universitetą.

� 1740 - 1742 m. dirbo Stalupėnų mokykloje muzikos mokytoju ir bažnytinio mokinių choro

� 1740 - 1742 m. dirbo Stalupėnų mokykloje muzikos mokytoju ir bažnytinio mokinių choro vedėju. � 1742 - 1743 m. ir šios mokyklos vedėju (rektoriumi).

�Nuo 1743 m. iki mirties Kristijonas Donelaitis buvo Tolminkiemio kunigas. � Laisvalaikiu rašė eiles,

�Nuo 1743 m. iki mirties Kristijonas Donelaitis buvo Tolminkiemio kunigas. � Laisvalaikiu rašė eiles, komponavo muziką, dirbo barometrus, muzikos instrumentus, optinius prietaisus.

 • Kristijonas Donelaitis susituokė su rektoriaus našle Ona Regina. K. Donelaičio namas Tolminkiemyje

• Kristijonas Donelaitis susituokė su rektoriaus našle Ona Regina. K. Donelaičio namas Tolminkiemyje buvusio

�Mirė 1780 m. vasario 18 d. nuo jėgų išsekimo. Palaidotas Tolminkiemyje, bažnyčioje. Kristijono Donelaičio

�Mirė 1780 m. vasario 18 d. nuo jėgų išsekimo. Palaidotas Tolminkiemyje, bažnyčioje. Kristijono Donelaičio kapas Tolminkiemio bažnyčios rūsyje

Pastorių našlių namai Restauruota Tolminkiemio bažnyčia

Pastorių našlių namai Restauruota Tolminkiemio bažnyčia

K. Donelaičio atminimui: Skulptūra Vilniaus universitete Paminklas Gumbinėje K. Donelaičio memorialinis muziejus

K. Donelaičio atminimui: Skulptūra Vilniaus universitete Paminklas Gumbinėje K. Donelaičio memorialinis muziejus

Literatūrinį darbą K. Donelaitis pradėjo apie 1740 -1743 m. Išlikusios 6 pasakėčios parašytos lietuvių

Literatūrinį darbą K. Donelaitis pradėjo apie 1740 -1743 m. Išlikusios 6 pasakėčios parašytos lietuvių kalba : 1. 2. 3. 4. 5. 6. , , Lapės ir gandro čėsnis “ , , Rudikis jomarkininks “ , , Šuo Didgalvis “ , , Pasaka apie juodvabalį “ , , Vilks provininks “ , , Ąžuols gyrpelnys “

Svarbiausias K. Donelaičio kūrinys poema , , Metai ” � , , Metus ”

Svarbiausias K. Donelaičio kūrinys poema , , Metai ” � , , Metus ” poetas sukūrė apie 1760 – 1770 metus. � Metai - tai epinė poema apie keturis metų laikus, kurią sudaro 4 dalys: , , Pavasario linksmybės”, , , Vasaros darbai”, , , Rudenio gėrybės”, , , Žiemos rūpesčiai ”. � Poemą 1818 m. išleido L. Rėza.

Poetas buvo jautrus, ieškantis teisybės, nebijantis darbo žmogus, paprastas, nuoširdus, atviras, tiesaus būdo nevengiąs

Poetas buvo jautrus, ieškantis teisybės, nebijantis darbo žmogus, paprastas, nuoširdus, atviras, tiesaus būdo nevengiąs pasakyti teisybės žodžio, stengėsi gerai ir naudingai patarti žmonėms. Vieni patraukliausių Donelaičio charakterio bruožų yra darbštumas ir lietuviškumas. Donelaitis tapo autoritetingu lietuvių kalbos užtarėju, ėmė garsėti, kaip žymus poetas, rašantis lietuvių kalba. Taip pat jis rūpinosi, kad lietuvių kalbą mokėtų vietiniai. Jam atrodė, kad jau pats kalbėjimas lietuviškai liudija žmogaus aukštą dorovę.

Naudota literatūra : �http: //lt. wikipedia. org/wiki/Kristijonas_Donela itis �http: //moku. lt/darbai/moku. lt-kristijonasdonelaitis-2 �http: //www.

Naudota literatūra : �http: //lt. wikipedia. org/wiki/Kristijonas_Donela itis �http: //moku. lt/darbai/moku. lt-kristijonasdonelaitis-2 �http: //www. rasyk. lt/rasytojai/kristijonasdonelaitis. html �http: //biografija. blogas. lt/kristijonasdonelaitis-ir-metai-21. html �http: //www. biografas. lt/biografija/126 kristijonas-donelaitis

Ačiū už dėmesį Skaidres paruošė : Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos III ga klasės mokinė

Ačiū už dėmesį Skaidres paruošė : Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos III ga klasės mokinė Ingrida Stankutė 2011 m. Kaltinėnai