KRISTIJONAS DONELAITIS 1714 1780 Klausimai 1 Kada ir

  • Slides: 47
Download presentation
KRISTIJONAS DONELAITIS 1714 -1780

KRISTIJONAS DONELAITIS 1714 -1780

Klausimai 1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? 2. Ką sukūre K. Donelaitis? 3.

Klausimai 1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? 2. Ką sukūre K. Donelaitis? 3. Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? 4. Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? 5. Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas?

Lietuvių grožinės literatūros pradininku laikomas Kristijonas Donelaitis, gyvenęs XVIII a. viduryje Mažojoje Lietuvoje.

Lietuvių grožinės literatūros pradininku laikomas Kristijonas Donelaitis, gyvenęs XVIII a. viduryje Mažojoje Lietuvoje.

Taip galėjo atrodyti K. Donelaitis. Archeologo V. Urbonavičiaus rekonstrukcija.

Taip galėjo atrodyti K. Donelaitis. Archeologo V. Urbonavičiaus rekonstrukcija.

 • K. Donelaitis - pirmasis didelis lietuvių poetas, nepakartojamas literatūros talentas, kurio įtaką

• K. Donelaitis - pirmasis didelis lietuvių poetas, nepakartojamas literatūros talentas, kurio įtaką tolimesnei lietuvių kultūrai sunku nusakyti žodžiais. Jo kūryba priklauso pereinamajam laikotarpiui, kai dar nebuvo pasibaigusi Baroko epocha, bet jau tolydžio stiprėjo Švietimas.

Su Baroku Donelaitį sieja krikščioniška moralė, o jo kūrybos ryšį su Šviečiamuoju amžiumi rodo

Su Baroku Donelaitį sieja krikščioniška moralė, o jo kūrybos ryšį su Šviečiamuoju amžiumi rodo poeto panieka išnaudojimui, noras šviesti ir mokyti lietuvių tautą, kuri vilko sunkų baudžiavos jungą ir kuo toliau, tuo daugiau buvo germanizuojama. Donelaitis stojo į kovą su visomis gyvenimo negerovėmis - taip, kaip jis tai suprato.

Klausimai 1. Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? 2. Kas būdinga K. Donelaičio poemai? 3.

Klausimai 1. Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? 2. Kas būdinga K. Donelaičio poemai? 3. Kokia poemos vieta pasaulinėje literatūroje?

Veikėjai Poema “Metai” vaizduoja lietuvių baudžiauninkų (Mažojoje Lietuvoje jie buvo vadinami būrais) bendruomenę, jos

Veikėjai Poema “Metai” vaizduoja lietuvių baudžiauninkų (Mažojoje Lietuvoje jie buvo vadinami būrais) bendruomenę, jos socialinę padėtį ir dvasinius bruožus. “Metų” būrai - tai tie Mažosios Lietuvos lietuviai, kurie išnyko germanizacijos bangose, bet amžinai liko gyventi Donelaičio kūryboje.

“Metai” (ištrauka) Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.

“Metai” (ištrauka) Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės. Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto. Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams, Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

Būrai Dail. V. Jurkūnas

Būrai Dail. V. Jurkūnas

Kompozicija Keturi metų laikai buvo tas kompozcinis pagrindas, kuris leido aprėpti viską, nes būrų

Kompozicija Keturi metų laikai buvo tas kompozcinis pagrindas, kuris leido aprėpti viską, nes būrų darbai ir rūpesčiai kas metai kartojosi. Gamta ir žmogus sukasi ratu: po pavasario, vasaros, rudens ir žiemos vėl bus pavasaris. . .

Svarbiausias poemos klausimas Baudžiava - didelė blogybė. Tad ką daryti, kur ieškoti išeities? Tas

Svarbiausias poemos klausimas Baudžiava - didelė blogybė. Tad ką daryti, kur ieškoti išeities? Tas klausimas ir tapo poetui pats svarbiausias. Jis buvo įsitikinęs, kad tėra vienintelis kelias: žmogus turi tapti geresnis, teisingesnis. Todėl jis taip nuoširdžiai mokė lietuvius būrus išminties, dorovės, tautinio atsparumo.

Poemos dalys Poemą sudaro keturios dalys: “Pavasario linksmybės”, “Vasaros darbai”, “Rudenio gerybės”, “Žiemos rūpesčiai”.

Poemos dalys Poemą sudaro keturios dalys: “Pavasario linksmybės”, “Vasaros darbai”, “Rudenio gerybės”, “Žiemos rūpesčiai”. Nuo pavasario iki žiemos rodomi tie patys veikėjai, gyvenantys tame pačiame Vyžlaukio valsčiuje (valsčių sudarydavo 20 -30 kaimų).

Siužetas Poemoje nėra siužeto, nes Donelaičiui rūpėjo parodyti didelės žmonių grupės buitį ir likimą,

Siužetas Poemoje nėra siužeto, nes Donelaičiui rūpėjo parodyti didelės žmonių grupės buitį ir likimą, o ne pavienio žmogaus likimą.

Poemos kalba K. Donelaitis turėjo “aukso plunksną”. Jis puikiai mokėjo gimtąją kalbą ir, būdamas

Poemos kalba K. Donelaitis turėjo “aukso plunksną”. Jis puikiai mokėjo gimtąją kalbą ir, būdamas talentingas kūrėjas, meniškai ją išdailino. “Metuose” sunku rasti bent vieną eilutę, parašytą sausais, nevaizdingais, bejausmiais žodžiais. Poetas jautė žodžio grožį ir siekė jį išryškinti. Todėl jo sukurtus vaizdus skaitytojas ir mato, ir girdi.

Eilėdara Eiliavimo meno Donelaitis mokėsi iš antikinių rašytojų: jo poema parašyta hegzametru - šešių

Eilėdara Eiliavimo meno Donelaitis mokėsi iš antikinių rašytojų: jo poema parašyta hegzametru - šešių pėdų nerimuotomis eilutėmis. “Metų” pėdą sudaro du arba trys skiemenys.

Stilius Donelaičio poemoje valstietiškas žodis ir antikinis hegzametras susijungė į nepakartojamą visumą, sukurdamas unikalų

Stilius Donelaičio poemoje valstietiškas žodis ir antikinis hegzametras susijungė į nepakartojamą visumą, sukurdamas unikalų - lengvai atpažįstamą , su niekieno nesupainiojamą – stilių.

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Sukurtas K. Donelaičio memorialas Tolminkiemyje. Ši idėja subrendo artėjant poeto

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Sukurtas K. Donelaičio memorialas Tolminkiemyje. Ši idėja subrendo artėjant poeto gimimo 250 -osioms metinėms (1964), Lietuvos Mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu prie Lietuvių kalbos ir literatūros instituto buvo įsteigta Nuolatinė Kristijono Donelaičio komisija, pirmininkaujama K. Korsako. Jos iniciatyva atstatyta po karo sugriuvusi Tolminkiemio bažnyčia (darbų vadovas - inžinierius ir architektas bei archeologas N. Kitkauskas) ir surasti K. Donelaičio palaikai. Atstatytoje bažnyčioje 1979 m. atidarytas K. Donelaičio muziejus. Po bažnyčios grindimis suradus K. Donelaičio palaikus (Paieškų mokslinei komisijai vadovavo L. Gineitis), archeologas V. Urbanavičius sukūrė K. Donelaičio skulptūrinį dokumentinį portretą. Poeto palaikai naujai palaidoti toje pat vietoje specialiai įrengtoje kriptoje.

Taip atrodo restauruota Tolminkiemio bažnyčia, kurioje įkurtas K. Donelaičio muziejus.

Taip atrodo restauruota Tolminkiemio bažnyčia, kurioje įkurtas K. Donelaičio muziejus.

Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. Donelaitis būrams skaitydavo savo “Metus”.

Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. Donelaitis būrams skaitydavo savo “Metus”.

1979 m. spalio mėn. Tolminkiemyje atidarytas K. Donelaičio muziejus. Šioje kriptoje perlaidotas poetas. Bažnyčios

1979 m. spalio mėn. Tolminkiemyje atidarytas K. Donelaičio muziejus. Šioje kriptoje perlaidotas poetas. Bažnyčios restauravimo autorius- N. Kitkauskas

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Sukurta daug reikšmingų literatūros ir meno kūrinių apie K. Donelaitį

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Sukurta daug reikšmingų literatūros ir meno kūrinių apie K. Donelaitį - Poezijos ir prozos kūrinius parašė J. Marcinkevičius, K. Bradūnas, S. Šaltenis, E. Mieželaitis, A. Drilinga ir kt. Kompozitorius A. Bražinskas sukūrė operą „Kristijonas“. Savo prozos kūriniuose Donelaitį pavaizdavo vokiečių rašytojai J. Bobrovskis, H. -J. Cyrkė (Zierke), vokiečių kompozitorius R. Kunadas parašė apie K. Donelaitį operą ir kantatą. 2003 m. režisierius E. Nekrošius pastatė spektaklį „Pradžia. K. Donelaitis. Metai

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Sukurta daug reikšmingų literatūros ir meno kūrinių apie K. Donelaitį

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Sukurta daug reikšmingų literatūros ir meno kūrinių apie K. Donelaitį - Poezijos ir prozos kūrinius parašė J. Marcinkevičius, K. Bradūnas, S. Šaltenis, E. Mieželaitis, A. Drilinga ir kt. Kompozitorius A. Bražinskas sukūrė operą „Kristijonas“. Savo prozos kūriniuose Donelaitį pavaizdavo vokiečių rašytojai J. Bobrovskis, H. -J. Cyrkė (Zierke), vokiečių kompozitorius R. Kunadas parašė apie K. Donelaitį operą ir kantatą. 2003 m. režisierius E. Nekrošius pastatė spektaklį „Pradžia. K. Donelaitis. Metai

Aktoriai Vaidas Vilius, Salvijus Trepulis ir Kristina Mauruševičiūtė Eimunto Nekrošiaus spektaklyje "Pradžia. K. Donelaitis.

Aktoriai Vaidas Vilius, Salvijus Trepulis ir Kristina Mauruševičiūtė Eimunto Nekrošiaus spektaklyje "Pradžia. K. Donelaitis. Metai"

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Įžymius grafikos, skulptūros, freskos darbus K. Donelaičiui skyrė V. K.

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Įžymius grafikos, skulptūros, freskos darbus K. Donelaičiui skyrė V. K. Jonynas, V. Jurkūnas, P. Gailius, V. Kalinauskas, K. Bogdanas, P. Deltuva, E. Varnas, V. Valius ir kt. 2003 m. atidengtas paminklas K. Donelaičiui Bitėnų kapinaitėse. Kraštotyrininkas B. Aleknavičius išleido fotoalbumą „Donelaitis ir mes“. 1992 m. Vilniuje įsteigta Kristijono Donelaičio draugija (pirm. N. Kitkauskas). Draugija leidžia laikraštį Karaliaučiaus (Kaliningrado) sričiai „Donelaičio žemė“ (red. S. Lukoševičius).

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo P. Kalpokas. 1932

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo P. Kalpokas. 1932

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo V. Grybas. 1940

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo V. Grybas. 1940

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo K. Bogdanas. 1963

K. Donelaičio atminimo įamžinimas Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo K. Bogdanas. 1963

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo A. Aleksandravičius. 1963

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo A. Aleksandravičius. 1963

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo S. Ušinskas. 1964

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo S. Ušinskas. 1964

K. Donelaičio atminimo įamžinimas S. Ušinsko vitražas.

K. Donelaičio atminimo įamžinimas S. Ušinsko vitražas.

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo P. Rimša. 1955

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo P. Rimša. 1955

Poema pasaulyje Poema “Metai” išversta į kelioliką pasaulio kalbų (vokiečių, latvių, lenkų, rusų, baltarusių,

Poema pasaulyje Poema “Metai” išversta į kelioliką pasaulio kalbų (vokiečių, latvių, lenkų, rusų, baltarusių, gruzinų, čekų, vengrų, anglų, japonų, švedų). Ji įrašyta į Europos literatūros šedevrų sąrašą, kurį 1977 m. sudarė tarptautinė Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESKO).

Klausimai 1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? 2. Ką sukūre K. Donelaitis? 3.

Klausimai 1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? 2. Ką sukūre K. Donelaitis? 3. Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? 4. Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? 5. Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas?

Klausimai 1. Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? 2. Kas būdinga K. Donelaičio poemai? 3.

Klausimai 1. Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? 2. Kas būdinga K. Donelaičio poemai? 3. Kokia poemos vieta pasaulinėje literatūroje?

1. Kokį tikslą turėjo Donelaitis kurdamas “Metus”? A. Parodyti atskiro žmogaus likimą. B. Siekė

1. Kokį tikslą turėjo Donelaitis kurdamas “Metus”? A. Parodyti atskiro žmogaus likimą. B. Siekė parodyti lietuvių bendruomenės gyvenimą. C. Rasti atsakymą į klausimą: kaip įveikti baudžiavą? D. Parodyti gamtos ratą: pavasaris, vasara, ruduo, žiema.

2. Donelaičio poemos unikalumą sudaro: A. poemos stilius, B. gyva, vaizdinga kalba, C. poemos

2. Donelaičio poemos unikalumą sudaro: A. poemos stilius, B. gyva, vaizdinga kalba, C. poemos kompozicija, D. autoriaus sumanymas.

3. “Metų” pagrindiniai veikėjai A. miestiečiai, B. kaimiečiai, C. turtuoliai, D. senoliai.

3. “Metų” pagrindiniai veikėjai A. miestiečiai, B. kaimiečiai, C. turtuoliai, D. senoliai.

4. Kuo yra įdomus Donelaičio eiliavimas? A. Donelaičio poema neeiliuota. B. Donelaičio eilėdara unikali,

4. Kuo yra įdomus Donelaičio eiliavimas? A. Donelaičio poema neeiliuota. B. Donelaičio eilėdara unikali, su niekuo nesupainiojama. C. Donelaičio poema parašyta antikine eilėdara. D. Donelaičio poemos kiekviena dalis parašyta skirtinga eilėdara.

5. Donelaičio kalba A. turtinga ir vaizdinga, B. sausa, nevaizdinga, C. monotoniška, D. trumpa

5. Donelaičio kalba A. turtinga ir vaizdinga, B. sausa, nevaizdinga, C. monotoniška, D. trumpa ir aiški.

6. K. Donelaitis A. pirmosios lietuviškos knygos autorius. B. lietuvių grožinės literatūros pradininkas. C.

6. K. Donelaitis A. pirmosios lietuviškos knygos autorius. B. lietuvių grožinės literatūros pradininkas. C. pirmasis vertėjas ir rašytojas. D. kalbininkas -tobulinęs lietuvių kalbą.

7. Donelaičio poemai būdingi A. Klasicizmo ir pereinamosios epochos bruožai. B. Baroko ir klasicizmo

7. Donelaičio poemai būdingi A. Klasicizmo ir pereinamosios epochos bruožai. B. Baroko ir klasicizmo epochų bruožai. C. Švietimo ir klasicizmo epochų bruožai. D. Baroko ir švietimo epochų bruožai.

8. Kristijonas Donelaitis gyveno A. Lenkijoje. B. Lietuvoje. C. Mažojoje Lietuvoje. D. Vokietijoje

8. Kristijonas Donelaitis gyveno A. Lenkijoje. B. Lietuvoje. C. Mažojoje Lietuvoje. D. Vokietijoje

9. K. Donelaičio nuostata: A. žmogus turi tapti geresnis, teisingesnis. B. rašytojas turi būti

9. K. Donelaičio nuostata: A. žmogus turi tapti geresnis, teisingesnis. B. rašytojas turi būti teisingas. C. baudžiauninkas neišmintingas. D. būrus reikia mokyti.

10. K. Donelaitis poemoje A. skelbė, kad reikia mokyti lietuvių tautą. B. poetizuoja baudžiavą

10. K. Donelaitis poemoje A. skelbė, kad reikia mokyti lietuvių tautą. B. poetizuoja baudžiavą ir baudžiauninkus (būrus). C. papasakojo apie gyvenimo negeroves. D. kovojo su gyvenimo negerovėmis.