KRIM 1000 Innfring i kriminologi Camilla Lied camilla

  • Slides: 14
Download presentation
KRIM 1000 Innføring i kriminologi Camilla Lied camilla. lied@jus. uio. no 29. august 2007

KRIM 1000 Innføring i kriminologi Camilla Lied camilla. [email protected] uio. no 29. august 2007 Institutt for kriminologi og rettssosiologi

To parallelle løp • Individuelt • Kollektivt/gruppevis Institutt for kriminologi og rettssosiologi

To parallelle løp • Individuelt • Kollektivt/gruppevis Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Krav for bestått karakter • • Seks seminargruppemøter. Obligatorisk oppmøte. Øvingsoppgave. Minst 3, max

Krav for bestått karakter • • Seks seminargruppemøter. Obligatorisk oppmøte. Øvingsoppgave. Minst 3, max 6 sider. Innlevert utkast til semesteroppgave. To godkjente kommentarer til andre studenters utkast. • Innlevert semesteroppgave (4000 ord). Mappe. • Skriftlig skoleeksamen (seks timer) Institutt for kriminologi og rettssosiologi

I tillegg: krav til DELTAKELSE i seminargruppe Meir enn å være tilstede! Seminar, ikkje

I tillegg: krav til DELTAKELSE i seminargruppe Meir enn å være tilstede! Seminar, ikkje forelesning. • Diskusjon og samtale i gruppa • Gruppevis skriftlig innledning (4 -6 sider) • Gruppevis presentere innledning i plenum – Arbeid også med form • Gruppevis tilbakemelding/kritikk av innledning – Husk forberedelse Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Viktige datoer høsten 2007 Tors. 30. 08: Seminar 1: Velkommen! • 1: velkommen •

Viktige datoer høsten 2007 Tors. 30. 08: Seminar 1: Velkommen! • 1: velkommen • 2: administrasjon • 3: oppgavetekster deles ut • 4: bruk av kriminalstatistikk Man. 03. 09 klokka 12: 00: Deadline gruppe 1 Ons. 05. 09: Seminar 2: Om kriminalstatistikken • 1: Gruppe 1 legger frem innledning. Gruppe 2 kritiserer. Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Viktige datoer høsten 2007, forts. Uke 37: ikkje seminar, men innlevering av øvingsoppgave 13.

Viktige datoer høsten 2007, forts. Uke 37: ikkje seminar, men innlevering av øvingsoppgave 13. 9 kl. 1400. Skriving av kommentarar. Husk kommentarskjema. Ons. 19. 09: Seminar 3: Øvingsoppgaven • Gjennomgang av øvingsoppgaven • Oppgaveskriving • Drøfteteknikk • Litteraturlisteskriving og kildehenvisninger • 26. 9: ikkje seminar. Man. 01. 10 klokka 12: 00: Deadline gruppe 2 Ons. 03. 10: Seminar 4: Straffeteorier • 1: Gruppe 2 legger fram innledning. Gruppe 3 kritiserer. • 2: Absolutte og relative straffeteorier. Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Viktige datoer høsten 2007, forts. Tors. 18. 10 klokka 15: 00: Utkast til semesteroppgave

Viktige datoer høsten 2007, forts. Tors. 18. 10 klokka 15: 00: Utkast til semesteroppgave leveres på epost til meg. Man. 22. 10 klokka 12: 00: Deadline gruppe 3 Ons. 24. 10: Seminar 5: Det ideelle offer, den ideelle gjerningsperson • 1: Gruppe 3 legger fram innledning. Gruppe 1 kritiserer. • OBS: Gruppeleder signerer studentenes kommentarer på andre studenters oppgaver (anonymiserte versjoner). Husk også forslag til tema for seminar 6! Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Viktige datoer h 2007 (forts. ) Ons. 31. 10: Seminar 6: Tilbakemelding og eventuelt

Viktige datoer h 2007 (forts. ) Ons. 31. 10: Seminar 6: Tilbakemelding og eventuelt • 1: Tilbakemelding på utkast til semesteroppgave • 2: Aktuelle temaer, spørsmål, diskusjon • 3: Evaluering Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Viktige datoer høsten 2007, forts. • Onsdag 21. november: lever semesteroppgave (4000 ord/10 sider)

Viktige datoer høsten 2007, forts. • Onsdag 21. november: lever semesteroppgave (4000 ord/10 sider) på infosenteret. • Onsdag 21. november: skriftlig skoleeksamen (6 timer). Valg mellom to oppgaver + kontrollspørsmål. • Onsdag 19. desember: sensur/juleferie! Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Gruppeoppgaver • GRUPPE 1: Om kriminalstatistikken: Hva kan kriminalstatistikken si noe om? Hva kan

Gruppeoppgaver • GRUPPE 1: Om kriminalstatistikken: Hva kan kriminalstatistikken si noe om? Hva kan den ikke si noe om? Hva er viktige telleenheter og hvordan defineres de? Redegjør for feilkilder. • GRUPPE 2: Gi en kort beskrivelse av absolutte og relative straffeteorier. Drøft tanken om individualprevensjon i forhold til en eller et par beskrivelser av livet i fengsel eller total institusjon. • GRUPPE 3: Gi en kort beskrivelse av ’det ideelle offer’ og ’den ideelle gjerningsperson’ slik disse figurene presenteres i Christie (1986). Gi en tilsvarende beskrivelse av ’det passende offer’ i Fattah (i Grothe-Nilsen og Snare 1986). Velg ut temaer og diskusjoner fra pensum og diskuter dem i forhold til disse figurene. Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

http: //www. ssb. no • • • Etterforskede forbrytelser 1960 -2001 http: //www. ssb.

http: //www. ssb. no • • • Etterforskede forbrytelser 1960 -2001 http: //www. ssb. no/emner/03/05/nos_kriminal/arkiv/nos_d 323/tab 5. html Siktede etter kjønn og alder http: //www. ssb. no/emner/03/05/nos_kriminal/arkiv/nos_d 323/tab 14. html Straffereaksjoner etter type lovbrudd og fylke http: //www. ssb. no/emner/03/05/nos_kriminal/nos_d 374/tab-30. html Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbrudd http: //www. ssb. no/emner/03/05/nos_kriminal/nos_d 374/tab-34. html Straffede, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd 2005. http: //www. ssb. no/emner/03/05/a_krim_tab/tab-2006 -10 -20 -45. html Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi