Kreativa hjrnor i skolan Vi har lst om

  • Slides: 6
Download presentation
Kreativa hjärnor i skolan Vi har läst om att det är viktigt på företaget

Kreativa hjärnor i skolan Vi har läst om att det är viktigt på företaget Ljunghäll att man tänker framåt och försöker komma på ännu bättre lösningar och ideér. Nu ska vi berätta hur vi har det i skolan med just detta. Av: Thea Janderå, Karolina Kieler och Hilda Nilsbeck

Kopplingar till skolan. Lösningar � Slöjd: Tänka själv, Formge och framställa föremål i olika

Kopplingar till skolan. Lösningar � Slöjd: Tänka själv, Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. � Matte: Räknesätt, Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. � Teknik: programmering, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Kopplingar till skolan Kreativitet � Idrott: Dans, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och

Kopplingar till skolan Kreativitet � Idrott: Dans, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. � Svenska: Berättelse, formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Kopplingar till skolan Idéer � Bild: tänka själv, eleven kan i det bildskapande arbetet

Kopplingar till skolan Idéer � Bild: tänka själv, eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historia bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Slöjd: vad du ska göra, formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och handverkstekniker. Teknik: egna lösningar, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Likeheter med Ljunghäll och Hamneda skolan � På Ljunghäll är det viktigt att blicka

Likeheter med Ljunghäll och Hamneda skolan � På Ljunghäll är det viktigt att blicka framåt, i Hamneda blicka vi också framåt och försöker alltid bättra oss. Och Ljunghäll försöker alltid hitta nya lösningar och nya idéer. Om nått inte funkar på vår skola försöker vi hitta nya idéer och nya lösningar.

Tack att ni har lyssnat!!

Tack att ni har lyssnat!!