KREATIV DENKEN FLEXIBEL PLANEN ZUVERLSSIG UMSETZEN Erffnungskonferenz Konferencja

  • Slides: 42
Download presentation
KREATIV DENKEN | FLEXIBEL PLANEN | ZUVERLÄSSIG UMSETZEN Eröffnungskonferenz Konferencja inaugurująca „Gemeinsam die Zukunft

KREATIV DENKEN | FLEXIBEL PLANEN | ZUVERLÄSSIG UMSETZEN Eröffnungskonferenz Konferencja inaugurująca „Gemeinsam die Zukunft der „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregion Pomerania gestalten“ Euroregionu Pomerania” Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie und effizienten Strukturen Z euroregionalną strategią i efektywnymi strukturami ku przyszłości Vorstellung des Bearbeitungskonzeptes durch die Auftragnehmer Prezentacja założeń opracowania Strategii przez wykonawców Pasewalk, 1. März 2019

Auftaktkonferenz: Präsentation von IU/HKP Konferencja inaugurycyjna: Prezentacja IU/HKP Auftrag / Bearbeitungsansatz Realizacja zlecenia /

Auftaktkonferenz: Präsentation von IU/HKP Konferencja inaugurycyjna: Prezentacja IU/HKP Auftrag / Bearbeitungsansatz Realizacja zlecenia / założenia metodologiczne Euroregionale Strategia euroregionalna Effiziente Strukturen Efektywne struktury Ziele & Ergebnisse cele i wyniki Arbeitsplan harmonogram pracy Ergebnisse der Vorrecherche wyniki wstępne Thematische Workshops warsztaty tematyczne 1

Auftrag / Bearbeitungsansatz Zlecone zadanie / założenia metodyczne Gemeinsam die Zukunft der Euroregion Pomerania

Auftrag / Bearbeitungsansatz Zlecone zadanie / założenia metodyczne Gemeinsam die Zukunft der Euroregion Pomerania gestalten | Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości 2

Bearbeitungsprozess Proces opracowania 2018 Q 4 T 1 euroregionale Strategie | strategia euroregionalna T

Bearbeitungsprozess Proces opracowania 2018 Q 4 T 1 euroregionale Strategie | strategia euroregionalna T 2 effiziente Strukturen | efektywne struktury Q 1 Bestandsaufnahme | Status quo EHK-Beirat K Konferenz Rada Programowa Konferencja Q 2 Vergleichsanalyse & Berichtsent -wurf | analiza porównaw cza & projekt raportu Q 4 Q 1 Konsultat ion | Konsulta cje Q 3 Endbericht | raport końcowy W B B W Q 2 Konsulta -tion & Endberic ht | projekt raportu i konsulta cja B W W Q 3 W K 2020 1. Bericht sentwur f | 1. projekt raport u Work shop s| Wars ztaty Bestandsaufnahme | Inwentaryzacja Kooperativer Prozess | proces współpracy B 2019 W B K W Workshops (8+3) Warsztaty Konsultationen Konsultacje 3

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości 4

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości 4

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Aktualisierung EHK | Aktualizacja SRi.

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Aktualisierung EHK | Aktualizacja SRi. D Berücksichtigung relevanter Strategien | Uwzględnienie innych istotnych strategii Ableitung Handlungsbedarfe | Określenie potrzeb działania 5

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Daseinsvorsorge & Verwaltung | Usługi

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Daseinsvorsorge & Verwaltung | Usługi użyteczności publicznej & Administracja Verkehr & Mobilität | Transport i mobilność Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy Wirtschaft | Gospodarka Natur & Umwelt | Przyroda i środowisko naturalne Naturschutz | Ochrona przyrody Gesundheitsversorgung | Opieka zdrowotna Bildung & Ausbildung | Oświata i kształcenie Wissenschaft & Forschung | Nauka i badania naukowe Digitalisierung | Digitalizacja Kultur, Sport und Zivilgesellschaft | Kultura, sport i społeczeństwo obywatelskie Umweltschutz | Ochrona środowiska Arbeitsmarkt | Rynek pracy Innere Sicherheit | Bezpieczeństwo wewnętrzne Verwaltung & Regionalentwicklung | Administracja i rozwój regionalny Tourismus | Turystyka Energieversorgung & Erneuerbare Energien | Zaopatrzenie w energię i energia odnawialna 6

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Deutsch-Polnischer Verflechtungsraum der Pomerania 2.

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Deutsch-Polnischer Verflechtungsraum der Pomerania 2. 700. 000 -142. 144 40. 000 Polsko-Niemiecki obszar powiązań Pomeranii Millionen Einwohner | milionów mieszkańców Bevölkerungsverlust bis 2030 Spadek ludności do 2030 r. km 2 Fläche | km 2 powierzchnii 67, 5 Einwohner pro km 2 mieszkańców na km 2 520 km Außenküste | km brzegu morskiego 188, 9 km Staatsgrenze | km granicy państwowej 3 Europäische Korridore | Korytarze Europejskie 1 Grenzüberschreitende Metropolregion | Transgraniczny region metropolitalny Quellen/źródła: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg. Vorpommern. GUS (BDL), TENtec 7

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Demografische Entwicklung – Treiber der

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Demografische Entwicklung – Treiber der Daseinsvorsorge Zmiany demograficzne – katalizator zmian w zakresie usług użyteczności publicznej Mobilität Mobilność Gesundheitsversorgung Opieka zdrowotna Zivilgesellschaft Społeczeństwo obywatelskie Demografia Fachkräfte Pracownicy wykwalifikowani Bildung Edukacja 8

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Demografische Entwicklung – Treiber der

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Demografische Entwicklung – Treiber der Daseinsvorsorge Zmiany demograficzne – katalizator zmian w zakresie usług użyteczności publicznej Prognose / Prognoza 2030 Weniger / mniej -7% (-200. 000) (DE: -12% / PL: 4%) Policki (+16%), Koszalinski, Goleniowski, Greifswald (+1 -2%) Quellen/źródło: Amt für Statistik Berlin. Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg. Vorpommern, GUS (BDL) ländliche, metropolenferne Räume / obszary wiejskie, położone daleko od metropolii Älter / starsi + 160. 000 (+27%) > 65 a (MV: +50%!) -75. 000 (-20%) < 15 a (BB: -28%) - 280. 000 (-16%) 16 -65 a (MV: -35%) aktuell / stan dzisiejszy viele polnische Bürger Dużo mieszkańców z Polski in grenznahen Gemeinden / w gminach blisko granicy (UM: 2. 000, VG: 3. 400, ) Demografische Verschnaufpause / Przerwa demograficzna Geringer Rückgang bis Wachstum in deutscher Grenzregion 2013 – 2016 / Mały spadek / wzrost w niemieckim pograniczu 2013 -2016 9

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Mobilität Mobilność Szczecin Koszalin Świnoujście

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Mobilität Mobilność Szczecin Koszalin Świnoujście Stargard Kolobrzeg Greifswald 107 km 1: 59 1: 30 -2: 15 (8 x) 182 km 3: 30 5: 10 -6: 10 (7 x) 60 km 1: 15 2: 30 (15 x) 144 km 2: 00 2: 30 -4: 00 (11 x) 144 km 3: 10 5: 00 -6: 00 (7 x) Stralsund 139 km 2: 12 2: 00 -2: 50 (10 x) 202 km 3: 50 5: 30 – 6: 30 (6 x) 88 km 1: 40 2: 45 -3: 15 (14 x) 175 km 2: 20 3: 30 -4: 30 (8 x) 164 km 3: 30 5: 30 – 6: 30 (6 x) Neubranden burg 88 km 1: 31 1: 20 (9 x) 203 km 3: 10 4: 15 – 5: 45 (9 x) 74 km 1: 40 3: 30 – 4: 45 (14 x) 127 km 1: 40 2: 10 -3: 20 (8 x) 166 km 3: 00 4: 00 -5: 15 (6 x) Schwedt 45 km 0: 45 1: 40 (8 x) 178 km 2: 40 4: 30 – 6: 30 (9 x) 94 km 2: 10 4: 00 – 5: 00 (14 x) 64 km 1: 05 2: 20 -3: 30 (7 x) 151 km 2: 20 4: 15 – 5: 00 (6 x) 83 km 1: 17 1: 10 -1: 30 (9 x) 219 km 3: 00 3: 50 – 5: 15 (8 x) 123 km 2: 20 4: 00 -5: 00 (13 x) 105 km 1: 25 2: 00 -2: 30 (8 x) 190 km 2: 40 3: 45 -4: 30 (5 x) Eberswalde Luftlinienentfernung / odległość ż w linii prostej [km] Reisezeit mit dem Auto / Czas podróży samochodem [h: mm] Reisezeit mit der Bahn / Czas podróży pociągiem [h: mm min – h: mm max] (Zugpaare pro Tag / Pary pociągów dziennie x) Quellen/źródła: Google. Maps

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Mobilität Mobilność Kernnetzkorridore: nicht grenzüberschreitend

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Mobilität Mobilność Kernnetzkorridore: nicht grenzüberschreitend Brak transgranicznych korytarzy sieci bazowej Berlin-Stettin: Wasserstraße, Autobahn und Schienenverbindung Berlin – Szczecin: Droga wodna, autostrada, kolej Bahnstrecke Berlin-Stettin: zweigleisig und elektrifiziert bis 2025 /2026 (400 M €) Kolej Berlin-Szczecin: dwutorowa i zelektryfikowana do 2025/2026 (400 M €) Quellen/źródło: https: //www. berlin. de/rbmskzl/aktuelles/pressemitt eilungen/2019/pressemitteilung. 774725. php

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Daseinsvorsorge Usługi użyteczności publicznej Bis

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Daseinsvorsorge Usługi użyteczności publicznej Bis 2030 weitere Bevölkerungsabnahme und Alterung Do 2030 r. dalszy spadek ludności i starzenie się społeczeństwa Gesundheitsversorgung: Weniger Fachärzte, mehr Pflegebedürftige Opieka zdrowotna: Mniej specjalistów, więcej osób wymagających opieki Bildung: abnehmende Schülerzahlen, weniger Lehrer Edukacja: spadająca liczba uczniów / mniej nauczycieli Fachkräftemangel Niedobór pracowników wykwalifikowanych Zivilgesellschaft: Vereinsnachwuchs / Integration Zugezogener Społeczeństwo obywatelskie: Młodzi członkowie stowarzyszeń / integracja nowych mieszkańców Quellen/źródło: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, GUS (BDL), Bertelsmann Stiftung – Pflege 2030 12

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy BIP pro Kopf 2016 / Wachstum zu 2006 PKB na 1 mieszkańca 2016 / wzrost od 2006 r. MV: 23. 640 DE: 38. 290 + 30% + 33% ZS: 12. 983 WZP: 9. 229 +29% PL: 11. 005 +50% BB: 23. 573 +34% Quellen/źródła: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, GUS (BDL) 95, 4 % Unternehmen < 9 Beschäftigten. Przedsiębiorstwa < 9 zatrudnionych 13

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy TOP-100 Unternehmen in MV Firmy TOP-100 w MV 2 8 TOP-500 Unternehmen in Polen / Firmy TOP-500 w Polsce Beschäftigte nach Sektoren Zatrudnienie wg sektorów Westpommern Pomorze Zachodnie Brandenburgia 2 2 3 11 3 Mecklenburg-Vorpommern Meklemburgia-Pomorze Przednie 2 Regionale Wachstumskerne in Brandenburg Regionalne ośrodki rozwoju w Brandenburgii Quellen/źródła: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg , Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, GUS (BDL), Nord-LB 2017, Liste 500 Rzeczpospolitej 2017 14

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy Hochschulstandorte und Forschungseinrichtungen / Lokalizacja szkół wyższych i jednostek badawczych Medizin 4 58. 767 Studierende / Studenci 2016/2017 2 6. 475 10. 000 Wirtschaft Biotechnologie Nachhaltige Entwicklung Maritime Wirtschaft 6 / 35. 000 - 22. 625 seit 2012 Interne Fu. E-Ausgaben (% BIP) / Nakłady wewnętrzne na B+R (% PKB) Quellen/źródło: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, GUS (BDL) 15

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Tourismus | Turystyka 16, 6

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Tourismus | Turystyka 16, 6 M 4, 54 d 4, 0 % 11, 6 M 6, 33 d 25, 0% 0, 86 M 2, 82 d 13, 6% 3, 5 M 3, 55 d 3, 1 % 1, 8 M 3, 20 d 4, 1 % Quellen/źródło: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, GUS (BDL) 0, 9 M 2, 51 d 39, 1 % Übernachtun gen noclegi 35 M Aufenthaltsda uer Długość pobytu 4, 58 d Ausländische Gäste turyści zagraniczni 10, 9 % +12, 7 % Mehr Übernachtungen 2016 zu 2013 Więcej noclegów w 2016 r. od 2013 r. 16

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Arbeitsmarkt | Rynek pracy Arbeitslosenquote

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Arbeitsmarkt | Rynek pracy Arbeitslosenquote seit 2013 weiter gesunken Dalszy spadek stopy bezrobocia od 2013 r. Region Barnim Uckermark Mecklenburgische Seenplatte Vorpommern-Rügen Vorpommern-Greifswald Westpommern / Pomorze Zachodnie Deutschland / Niemcy Polen / Polska 2013 % 9, 4 15, 2 13, 9 13, 2 14, 3 2016 % 7, 1 13, 9 12, 1 11, 4 11, 7 18 6, 9 10, 9 6, 1 Polnische Arbeitskräfte in Mecklenburg. Vorpommern und Brandenburg Polskie pracownicy w Meklemburgii. Pomorzu Przednim i w Brandenburgii Quellen/źródło: Bundesagentur für Arbeit, GUS (BDL) 17

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Wirtschaftliche Entwicklung | Rozwój gospodarczy Strukturschwäche: Im nationalen Vergleich geringere Wirtschaftskraft Słabość strukturalna: Mniejsza siła gospodarcza na tle całego kraju Gleichbleibende Unterschiede: Keine Annäherung zwischen deutschem und polnischem Teil absehbar Stałe różnice: zbliżenie między częścią niemiecką i polską na razie trudne do przewidzenia Wissenschaft & Forschung: Unterdurchschnittliche Forschungsaktivität, Starker Standort Stettin-Greifswald Nauka i badania: działalności naukowo-badawcza poniżej średniej, silna ośrodki Szczecin-Greifswald Wirtschafts- und Industriestandorte / Lokalizacje biznesowe i przemysłowe : Neubrandenburg, Greifswald, Schwedt, Eberswalde, Szczecin, Goleniów, Police, Koszalin Branchen: Maritime Wirtschaft, Chemie, Holz & Papier, Energiewirtschaft, Gesundheit, Lebensmittel, Tourismus Branże: Gospodarka morska, Chemia, przetwórstwo drewna i papieru, energetyka, opieka zdrowotna, sektor spożywczy, turystyka Tourismus: Ostseeküste dominiert, Stettin und Binnenland ausbaufähig Turystyka: Dominacja wybrzeża Bałtyku, potencjał Szczecina i obszarów śródlądowych Quellen/źródło: wirtschaft-barnim. de, uckermark. de/wirtschaft; wirtschaft-seenplatte. de, vgl. lk-vr. de; kreis-vg. de, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, GUS (BDL), statista 18

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Natur & Umwelt | Przyroda

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Natur & Umwelt | Przyroda i środowisko naturalne • 6 Nationalparks / parki narodowe • 2 Biosphärenreservate / • rezerwaty biosfery 13 Natur- bzw. Landschaftsschutzparks / parki przyrody / krajobrazowe Quellen/źródło: GUS (BDL); Statistische Datenblatt MV, Kreisprofil Barnim 2013, Kreisprofil Uckermark 2013 19

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Natur & Umwelt | Przyroda

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Natur & Umwelt | Przyroda i środowisko naturalne Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung (2015) Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem (2015) Nationale Spitze/ Lidery krajowe • Brandenburg / Brandenburgia • Mecklenburg. Vorpommern / Meklemburgia-Pomorze Przednie (2. ) • Westpommern / Pomorze Zachodnie (1. ) Hohe Dynamik / Wysoka dynamika • Westpommern / Pomorze Zachodnie: 2007: 6, 9% 2017: 47, 8% Stabil in Deutschland seit 2011/2012 / Stabilizacja w Niemczech 2011/2012 r. Quellen/źródło: GUS (BDL), energymap. info 20

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Natur & Umwelt | Przyroda

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Natur & Umwelt | Przyroda i środowisko naturalne Hervorragende naturräumliche Qualität Doskonała jakość środowiska naturalnego National Spitze bei erneuerbaren Energien Krajowe liderzy w dziedzinie energii odnawialnej Aufeinander angewiesen: Hochwasserschutz entlang der Oder, Wasserversorgung Usedom, Naturschutz Zdani na siebie nawzajem: ochrona przeciwpowodziowa wzdłuż Odry, zaopatrzenie w wodę na wyspie Uznam, ochrona przyrody 21

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Mobilität & Verkehr Mobilność &

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Mobilität & Verkehr Mobilność & transport Daseinsvorsorge Dostępność usług publicznych Sprache & Bildung Język & edukacja Metropolregion & regionale Zusammenarbeit Region metropolitalny i współpraca regionalna Wirtschaftliche Zusammenarbeit Współpraca gospodarcza Forschung & Innovation Badanie & Innowacja Tourismus & Kultur Turystyka & kultura Natur & Umwelt Przyroda i środowisko 22

 • 30 -50 Teilnehmer aus DE & PL | 30 -50 uczestników z

• 30 -50 Teilnehmer aus DE & PL | 30 -50 uczestników z DE & PL • ca. 3 -4 Stunden | ok. 3 -4 godziny 30 min Einführung. Ablauf & Vorstellungsrunde | | Program Wprowadzenie i przedstawienie uczestników 30 min Vorstellung des Impulspapieres DE-PL | Prezentacja dokumentu do dyskusji 60 min Ermittlung der Handlungsbedarfe (Kartenabfrage an Metaplanwand) | Określenie potrzeby działania (ankieta przy pomocy fiszek i metaplanu) 60 min Ermittlung der Handlungsansätze (Kartenabfrage an Metaplanwand | Ustalenie założeń działania (ankieta przy pomocy fiszek i metaplanu) 30 min Zusammenfassung und Ausblick | Podsumowanie i określenie perspektywy Berichtsentwurf EHK | Projekt raportu SRi. D Impuls-Papier | Dokument do dyskusji Thematischer Workshop | Warsztat tematyczny Ergebnisdokumentation | Dokumentacja wyników Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości 23

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Thematische Workshops Warsztaty tematyczne §

Zukunftsfähig mit euroregionaler Strategie Z euroregionalną strategią ku przyszłości Thematische Workshops Warsztaty tematyczne § Tourismus & Kultur Turystyka i kultura § Natur & Umwelt Przyroda i środowisko 24. /25. April 2019 § Forschung & Entwicklung 24/15 kwietnia / Innovation 2019 Badanie i rozwój / Innowacja § Wirtschaftliche Zusammenarbeit Współpraca gospodarcza 22. /23. Mai 2019 § Daseinsvorsorge 22/23 maja 2019 Usługi publiczne § Sprache & Bildung Język i edukacja 14. Juni 2019 § Mobilität & Verkehr 14 czerwca 2019 Mobilność i transport 11. September § Metropolregion & 2019 regionale 11 września 2019 Zusammenarbeit Obszar metropolitalny i współpraca regionalna 2. /3. April 2019 2/3 kwietnia 2019 Workshops zum Strukturkonzept Warsztaty dot. struktur organizacyjnych Schwedt 8. April 2019 8 kwietnia 2019 Stargard 13. Mai 2019 13 maja 2019 Löcknitz Stettin 26. September 2019 26 września 2019 § Workshop T 2. 1 Auswahlkriterien für eine künftige Organisationsstruktur Warsztaty T 2. 1. Kryteria wyboru przyszłej struktury organizacyjnej § Workshop T 2. 1 Vorstellung und Diskussion zu denkbaren Kooperationsmodellen Warsztaty T 2. 2. Prezentacja i dyskusja o potencjalnych modelach współpracy § Vorstellung der Ergebnisse der Rechtsanalyse und Präsentation der Handlungsempfelungen Prezentacja wyników analizy prawnej i przedstawienie propozycji działań Löcknitz Stettin (tbc) 24

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Effiziente Strukturen für die Euroregion

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Effiziente Strukturen für die Euroregion Pomerania Efektywne struktury organizacyjne Euroregionu Pomerania 25

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Ziel Errichtung einer neuen tragfähigen,

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Ziel Errichtung einer neuen tragfähigen, zukunftssicheren und effektiven Struktur für die Euroregion POMERANIA Maßnahmen: – Überprüfung des Status quo – Prüfen des rechtlichen Umfeldes in DE, PL und auf der EU-Ebene – Vergleich mit anderen Grenzregionen Output – Rechtsgutachten mit Handlungsempfehlungen Cel Utworzenie nowej silnej, przyszłościowej i efektywnej struktury organizacyjnej dla Euroregionu POMERANIA Działania: – ewaluacja obecnej struktury organizacyjnej – zbadanie otoczenia prawnego w PL, DE i na poziomie UE – Analiza porównawcza z innymi regionami przygranicznymi Produkt – Opinia prawna z zaleceniami działania 26

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości 2. 1. Vergleichsanalyse Bestandsaufnahme Analiza

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości 2. 1. Vergleichsanalyse Bestandsaufnahme Analiza status quo Analiza porównawcza neue Struktur POMERANIA nowa struktura 4. Handlungsvo rschläge Propozycje działania 3. Ermittlung Änderungsbe darfe Weryfikacja potrzeb zmian 27

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 1. Bestandsaufnahme Rozdział 1.

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 1. Bestandsaufnahme Rozdział 1. Analyse von Rechtsgrundlagen für die Euroregion und ihrer Strukturen Analiza podstaw prawnych działalności Euroregionu i jego struktur Analyse von Dokumenten (Satzungen) der Partner Analiza status quo Analiza dokumentów (statutów) partnerów Wywiady z przedstawicielami Interviews mit den Vertretern gremiów Euroregionu der Gremien der Euroregion 28

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Erste Ergebnisse (1) Pierwsze wyniki

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Erste Ergebnisse (1) Pierwsze wyniki (1) • Zwei Rechtsgrundlagen: • Dwie podstawy prawne – Gründungsvertrag 1995 – Beitrittsvertrag 1998 – umowa o utworzeniu ERP (1995) – umowa o przystąpieniu Skane do ERP (1998) • Veränderungen bei Partnern • Zmiany wewnętrz partnerów • Ziele zu überprüfen • Cele do uaktualnienia • Sprachliche Fassungen nicht • Wersje językowe niezupełnie zgodne ze sobą aufeinander abgestimmt 29

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Erste Ergebnisse (2) Pierwsze wyniki

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Erste Ergebnisse (2) Pierwsze wyniki (2) Entwicklungen auf EU-Ebene Rozwój sytuacji na płaszczyźnie EU • sog. ECBM-VO • Interreg-EU-VO • andere Rechtsakte und Vereinbarungen • tzw. rozp. o ECBM • rozp. UE o Interregu • inne akty prawne i porozumienia 30

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości ECBM-VO VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości ECBM-VO VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über einen Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext Rozp. o ECBM ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym IST • Mechanismus zur Überwindung von Hindernissen für intensivere grenzüberschreitende Interaktionen • Beschränkt auf die Grenzgebiete der Klasse NUTS 3 JEST • mechanizmem prawnym służącym pokonywaniu barier hamujących intensywniejsze interakcje transgraniczne • ograniczony do regionów przygranicznych w klasie NUTS 3 IST NICHT • obligatorisch • auf Interreg beschränkt • Weg zur Umgehung von nationalem Gesetzgebungsverfahren NIE JEST • obligatoryjny • ograniczony do projektów INTERREG • sposobem obejścia krajowych procesów legislacyjnych 31

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Interreg-EU-VO VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Interreg-EU-VO VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über besondere Bestimmungen für das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) Kommission: Der Begünstigte eines Kleinprojektfonds muss eine grenzüberschreitende juristische Person oder ein EVTZ sein (Art. 24). Parlament: The beneficiary of a small project fund shall be a public or private law body, an entity with or without legal personality or a natural person, that is responsible for initiating or both initiating and implementing operations. Rozp. UE o Interregu ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego Komisja: Beneficjentem funduszu małych projektów jest transgraniczny podmiot prawny lub EUWT (Art. 24). Parlament: Beneficjentem funduszu małych projektów jest podmiot prawa publicznego lub prywatnego, podmiot posiadający osobowość prawną lub nieposiadający osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji. 32

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 2. Rozdział 2. Vergleichsanalyse

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 2. Rozdział 2. Vergleichsanalyse Analiza porównawcza • EVTZ: • EUWT: – EVTZ Tatry (PL-SK) – EUWT Tatry (PL-SK) – EVTZ Pamina (DE-F) • Andere gemeinsame Organisationsstruktur, z. B. – Vereinslösung: Regio. Tri. Rhena e. V. (DE-F) • Inna wspólna forma organizacyjna, np. : – Stowarzyszenie: Regio. Tri. Rhena e. V. (DE-F) • Grenzüberschreitender • Transgraniczny lokalny örtlicher Zweckverband nicht związek celowy nie wchodzi anwendbar w rachubę 33

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłościporównawcze EVTZ eine gemeinsame Organisation EUWT

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłościporównawcze EVTZ eine gemeinsame Organisation EUWT jedna wspólna organizacja Grenzüberschreitender örtlicher Zweckverband (göZ) Arbeitsgemeinschaft / Kooperationsvertrag Grupa robocza / umowa o współpracy DEUTSCHLAND | NIEMCY Eurodistrikt Pamina Euregio Maas-Rhein Eurodistrikt Strasbourg Eu. Regio -Ortenau Saar. Lor. Lux. Rhein asbl Eurodistrict Saar. Moselle Regio. Tri. Rhena e. V. Ems Dollart Region Europaregion Donau Moldau Euregio Rhein-Maas. Nord Eu. Regio Salzburg Berchtesgadener Land – Traunstein [ EVTZ] Euregio Rhein-Waal Internationale Bodenseekonferenz POLSKA | POLEN Tatry -- - Wszystkie euroregiony alle ER 34

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 3. Kriterien für künftige

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 3. Kriterien für künftige organisatorische Struktur • Grenzübergreifende Einsetzbarkeit • Strukturelle Aspekte der jeweiligen Rechtsform, z. B. – – Rechtspersönlichkeit Haftungsbeschränkung Förderfähigkeit andere? • Spezielle Rechtsgebiete Rozdział 3. Kryteria dotyczące przyszłej formy organizacyjnej • Możliwość wykorzystania w kontekście transgranicznym • Aspekty organizacyjno-prawne – osobowość prawna – ograniczenie odpowiedzialności – zdolność do pozyskiwania funduszy – inne? • Określone obszary prawa 35

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 4. Rozdział 4. Handlungsvorschläge

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Kapitel 4. Rozdział 4. Handlungsvorschläge Propozycje działań • Entwicklungsszenarien • Scenariusze rozwoju – EVTZ-Lösung: – warianty z EUWT § Doppelte Strukturen § struktury zdublowane § Nur EVTZ § tylko EUWT – Ein Verein – jedno stowarzyszenie – Verbleib bei Status quo – pozostanie przy status quo • Rechtsgrundlagen für künftige Kooperation • Dokumentacja prawna przyszłej współpracy 36

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości • • Termin: 8. 4.

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości • • Termin: 8. 4. 2019 - Löcknitz 10. 00 – 13. 15 15 min Einführung & Vorstellungsrunde Wprowadzenie i przedstawienie uczestników 15 min Vorstellung der Ergebnisse der Vorrecherche DE-PL Prezentacja wyników dotychczasowej analizy prawnej 60 min Diskussion 1. Untersuchung der Änderungsbedarfe in organisatorischer Hinsicht Dyskusja 1. Zbadanie potrzeb zmian organizacyjnych 15 min Pause | Przerwa 60 min Diskussion 2. Festlegung der Auswahlkriterien für künftige Kooperationsstruktur Dyskusja 2. Ustalenie kryteriów wyboru przyszłej struktury 30 min Zusammenfassung und Ausblick Podsumowanie dyskusji i wyznaczenie kolejnych etapów Kapitel 3 | Rozdział 3 Ergebnisse der Vorrecherche | Wyniki dotychczasowej analizy Workshop T 2. 1. Wahlkriterien für künftige Organisationsstruktur Warsztaty T 2. 1. Kryteria wyboru przyszłej struktury organizacyjnej 37

Workshop T 2. 2. Vorstellung denkbarer Kooperationsmodellen und Diskussion Warsztaty T 2. 2. Prezentacja

Workshop T 2. 2. Vorstellung denkbarer Kooperationsmodellen und Diskussion Warsztaty T 2. 2. Prezentacja i dyskusja o potencjalnych modelach współpracy • • Termin: 14. 05. 2019 Szczecin 10. 00 – 13. 15 15 min Einführung & Vorstellungsrunde Wprowadzenie i przedstawienie uczestników Ablauf | Program 15 min Vorstellung der Ergebnisse der Diskussion T 2. 1. Prezentacja wyników dyskusji T 2. 1. 60 min Vorstellung der denkbaren Modelle Prezentacja potencjalnych modeli współpracy. 15 min Pause | Przerwa 60 min Diskussion über potentielle Organisationsmodelle. Dyskusja nad potencjalnymi modelami organizacyjnymi. 30 min Zusammenfassung und Ausblick Podsumowanie dyskusji i wyznaczenie kolejnych etapów Kapitel 4 | Rozdział 4 Ergebnisse der Vorrecherche | Wyniki dotychczasowej analizy Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości 38

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Workshop T 2. 3. Vorstellung

Zukunftsfähig mit effizienten Strukturen Z efektywnymi strukturami ku przyszłości Workshop T 2. 3. Vorstellung der Ergebnisse der Rechtsanalyse und Präsentation der Handlungsempfelungen Warsztaty T 2. 3. Prezentacja wyników analizy prawnej i przedstawienie propozycji działań • • Termin: KW 29 = Ort | miejsce: Szczecin? 15 min Ablauf Einführung | Program& Vorstellungsrunde Wprowadzenie i przedstawienie uczestników 45 min Vorstellung der Rechtsexpertise. Prezentacja analizy prawnej 45 min Vorstellung der Handlunsempfehlungen Prezentacja propozycji działań 15 min Pause | przerwa 45 min Diskussion über Umsetzung der Handlungsempfehlungen Dyskusja o sposobach wdrożenia zaleceń 15 min Zusammenfassung. Podsumowanie dyskusji 39

Workshops Warsztaty Thematische Workshops Warsztaty tematyczne § Tourismus & Kultur Turystyka i kultura §

Workshops Warsztaty Thematische Workshops Warsztaty tematyczne § Tourismus & Kultur Turystyka i kultura § Natur & Umwelt Przyroda i środowisko 24. /25. April 2019 § Forschung & Entwicklung 24/15 kwietnia / Innovation 2019 Badanie i rozwój / Innowacja § Wirtschaftliche Zusammenarbeit Współpraca gospodarcza 22. /23. Mai 2019 § Daseinsvorsorge 22/23 maja 2019 Usługi publiczne § Sprache & Bildung Język i edukacja 14. Juni 2019 § Mobilität & Verkehr 14 czerwca 2019 Mobilność i transport 11. September § Metropolregion & 2019 regionale 11 września 2019 Zusammenarbeit Obszar metropolitalny i współpraca regionalna 2. /3. April 2019 2/3 kwietnia 2019 Workshops zum Strukturkonzept Warsztaty dot. struktur organizacyjnych Schwedt 8. April 2019 8 kwietnia 2019 Stargard 13. Mai 2019 13 maja 2019 Löcknitz Stettin 26. September 2019 26 września 2019 § Workshop T 2. 1 Auswahlkriterien für eine künftige Organisationsstruktur Warsztaty T 2. 1. Kryteria wyboru przyszłej struktury organizacyjnej § Workshop T 2. 1 Vorstellung und Diskussion zu denkbaren Kooperationsmodellen Warsztaty T 2. 2. Prezentacja i dyskusja o potencjalnych modelach współpracy § Vorstellung der Ergebnisse der Rechtsanalyse und Präsentation der Handlungsempfelungen Prezentacja wyników analizy prawnej i przedstawienie propozycji działań • Bringen Sie Ihre Erfahrungen und Ideen ein! • Wnieście Państwo swoje doświadczenie i pomysły! Löcknitz Stettin (tbc) WA NTE D! 40

KREATIV DENKEN | FLEXIBEL PLANEN | ZUVERLÄSSIG UMSETZEN Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Haben

KREATIV DENKEN | FLEXIBEL PLANEN | ZUVERLÄSSIG UMSETZEN Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Haben Sie Fragen? Hauptsitz Julius-Reiber-Straße 17 D-64293 Darmstadt Phone +49 (0) 61 51/81 30 -0 Fax +49 (0) 61 51/81 30 -20 Dziękujemy za uwagę! Czy macie Państwo pytania? Niederlassung Potsdam Gregor-Mendel-Straße 9 D-14469 Potsdam Phone +49 (0) 3 31/5 05 81 -0 Fax +49 (0) 3 31/5 05 81 -20 E-mail: [email protected] de Internet: www. iu-info. de