Krakw miastem bez niskiej emisji w 2019 r

  • Slides: 11
Download presentation
Kraków miastem bez niskiej emisji w 2019 r. Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy 7

Kraków miastem bez niskiej emisji w 2019 r. Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy 7 kwietnia 2016 r.

1. Usprawnienie PONE 2. Kontrole 3. Edukacja 4. Ościenne gminy

1. Usprawnienie PONE 2. Kontrole 3. Edukacja 4. Ościenne gminy

Usprawnienie PONE § Bezgotówkowe rozliczenia, skrócenie czasu obsługi do 9 dni, uproszczenie procedur, §

Usprawnienie PONE § Bezgotówkowe rozliczenia, skrócenie czasu obsługi do 9 dni, uproszczenie procedur, § Lista rekomendowanych firm (targi firm w Tauron Arena) § Dedykowany program dla ludzi najuboższych (likwidacja niskiej emisji u podopiecznych MOPS) § Oddzielny system dla mieszkań i domów (termomodernizacja) § Przetargi § Mapa drogowa eliminacji niskiej emisji § Bazodanowe narzędzie do zarządzania emisjami w mieście

Baza danych aktywne zarządzanie źródłami emisji Rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwia niskim

Baza danych aktywne zarządzanie źródłami emisji Rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwia niskim kosztem stworzenie rozbudowanego i interaktywnego narzędzia ochrony powietrza w Krakowie

Baza danych cele i funkcje § Łatwy dostęp do informacji dla służb miejskich oraz

Baza danych cele i funkcje § Łatwy dostęp do informacji dla służb miejskich oraz obywateli § Przepływ informacji pomiędzy służbami miejskim § Możliwość przetwarzania informacji w celach zarządczych § Aktualizacja bazy źródeł niskiej emisji § Śledzenie zmian długo i krótkofalowych § Oddziaływanie emisyjne § Funkcje kontrolne (po wrześniu 2019 r. ) Przykłady: (1) WKŚ może automatycznie wyfiltrować wszystkie osoby u których stwierdzono spalanie odpadów w ramach kontroli SM, taka informacja jest wprowadzana podczas kontroli przez SM; źródła emisji w różnych zasobach np. u podopiecznych MOPS, w zasobie komunalnym (2) weryfikacja informacji o źródłach na podstawie kontroli SM lub zgłoszeń osób indywidualnych; (3) lepsza koordynacja pomiędzy MPEC a miastem.

Baza danych użytkownicy o różnych uprawnieniach – różne stopnie dostępu do danych § Wydział

Baza danych użytkownicy o różnych uprawnieniach – różne stopnie dostępu do danych § Wydział Kształtowania Środowiska/pełnomocnik ds. czystego powietrza (administrator wprowadzanie, weryfikacja i zatwierdzanie danych), § Wydział Gospodarki Komunalnej § Straż Miejska (np. wprowadzanie danych, podgląd danych dotyczących kontroli) § Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; § Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej § Mieszkańcy Krakowa (dane o zdefiniowanej przez miasto rozdzielczości)

Baza danych filtracja danych pod kątem spełniania określonych warunków Przykłady: § Informacja o źródłach

Baza danych filtracja danych pod kątem spełniania określonych warunków Przykłady: § Informacja o źródłach niskiej emisji w zasobie prywatnym, komunalnym i u podopiecznych MOPS § Wyniki kontroli SM i powtarzalność naruszeń § Informacje z ankietyzacji i akcji „dom-dom” (liczba właścicieli nie planujących likwidacji pieca, zgłaszane uwagi itd. ) § Plany rozwoju MPEC § Stan energetyczny budynku (budynek bez docieplonych ścian zewnętrznych)

Baza danych dodatkowe funkcje § Zmiany na przestrzeni czasu § Archiwalne wyniki § Eksport

Baza danych dodatkowe funkcje § Zmiany na przestrzeni czasu § Archiwalne wyniki § Eksport danych do plików programów: § GIS (obsługiwanych przez bezpłatne oprogramowanie, Windows/Linux) § Plik graficzny § Arkuszy kalkulacyjnych § Inne programy z uwzględnieniem stopnia uprawnień użytkownika

Kontrole § Zwiększenie liczby próbek popiołu (20 – 30 w 2016 r. ), kilkadziesiąt

Kontrole § Zwiększenie liczby próbek popiołu (20 – 30 w 2016 r. ), kilkadziesiąt w sezonie 2016/2017 r. § Analiza prawna dotycząca przerzucenia kosztów badania próbek popiołu na sprawcę § Straż Miejska rozpocznie kontrole zakładów samochodowych pod kątem spalania przepracowanego oleju (inne małe zakłady) § Urząd Miasta przeanalizuje możliwości kontroli spalania odpadów bez wejścia na posesję (analiza prawna i techniczna).

Edukacja/kampania § Oddzielna kampania skierowana do właścicieli pieców i ogłów mieszkańców § Jasny przekaz

Edukacja/kampania § Oddzielna kampania skierowana do właścicieli pieców i ogłów mieszkańców § Jasny przekaz dotyczący konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczonego powietrza § Do mieszkańców powinien dotrzeć komunikat od Miasta, że zakaz obowiązywać będzie od 2019 roku ( brak sygnałów o ewentualnym zaskarżeniu uchwały) § Skala kampanii powinna być szeroka (obejmować i kampanię w przestrzeni publicznej billboardy, a także tv, radio, tv tramwajowa ) – takie kampanie w przestrzeni publicznej powinny być co najmniej dwa razy w roku. § Akcja bezpośredniego docierania do mieszkańców jest bardzo dobra – konieczne jest jednak, żeby osoby odwiedzające właścicieli kotłów aktywnie zachęcały do skorzystania z dotacji (nie tylko rozdawały ulotki i wnioski).

Gminy ościenne § Wskazanie na konieczność wprowadzenia uchwały antysmogowej opartej o standardy emisyjne dla

Gminy ościenne § Wskazanie na konieczność wprowadzenia uchwały antysmogowej opartej o standardy emisyjne dla całej Małopolski. § Wspólny apel gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, o utrzymanie programów związanych z ochroną powietrza, pozwalających na realizację programów ograniczania niskiej emisji w gminach.