Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowa w Elektronice

  • Slides: 1
Download presentation
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB UNIA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB UNIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii Prezentacje Krajowego Centrum SPINLAB i Sieci ARTMAG Referaty Plenarne J. Barnaś Indukowane prądem magnetyczne przełączanie i dynamika spinowa Aula, 29 czerwca, godzina 11: 00 Referaty zaproszone T. Ślęzak, K. Freindl, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, R. Rüffer, N. Spiridis, S. Stankov, M. Ślęzak, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Zając, J. Korecki Magnetyzm cienkich warstw Fe na podłożu W(110) badany metodą Jądrowego Rezonansowego Rozpraszania Promieniowania Synchrotronowego Sesja B, sala nr 2, 29 czerwca, godzina 16: 00 P. Kuświk, F. Stobiecki, B. Szymański, M. Urbaniak, P. Mazalski, A. Maziewski, J. Jagielski Technologia wytwarzania periodycznych sieci magnetycznych nanostruktur Sesja C, sala nr 3, 29 czerwca, godzina 16: 00 L. T. Baczewski, K. Mergia, A. Petroutchik, A. Wawro, J. Kisielewski, A. Maziewski, F. Ott Wykorzystanie reflektometrii spolaryzowanych neutronów (PNR) do badania magnetycznych struktur cienkowarstwowych Sesja B, sala nr 2, 29 czerwca, godzina 17: 30 T. Stobiecki, W. Skowroński, J. Wrona, M. Czapkiewicz, J. Kanak Magnetyczne nano-złącza tunelowe Sesja C, sala nr 3, 29 czerwca, godzina 17: 30 Prezentacje ustne P. Baláž, J. Barnaś Nieliniowy transport w podwójnych zaworach spinowych Sesja C, sala nr 3, 29 czerwca, godzina 18: 00 A. Petroutchik, L. T. Baczewski, A. Ślawska-Waniewska, R. Puźniak, M. Sakamaki, Kenta Amemiya Moment magnetyczny atomów Cr i Gd w cienkich warstwach Cr/Gd mierzony metodą XMCD Sesja C, sala nr 3, 29 czerwca, godzina 16: 30 Prezentacje plakatowe E. Sieczkowska, A. Petroutchik, P. Aleszkiewicz, L. T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski, A. Wawro (P-Śr-55) Procesy magnesowania kropek magnetycznych stabilizowanych w warstwach Co strukturyzowanym buforem A. Dyrdał, V. Dugaev, J. Barnaś (P-Śr-18) Topologiczny Spinowy Efekt Halla w układach charakteryzujących się liniową zależnością dyspersyjną A. Zaleski, W. Skowroński, J. Wrona, M. Czapkiewicz, J. Kanak, T. Stobiecki (P-Wt-71) Międzywarstwowe sprzężenie wymienne w magnetycznych złączach tunelowych ze zmienną grubością warstwy Ru w syntetycznej warstwie swobodnej J. Dubowik, I. Gościańska (P-Wt-12) Odwrotny spinowy efekt Halla z pompowaniem spinów w cienkowarstwowych strukturach Co 2 Cr 0. 4 Fe 0. 6 Al/Pt (P-Śr-69) K. Załęski, J. Dubowik, I. Gościańska, B. Andrzejewski, T. Toliński Przemiany magnetostrukturalne w cienkich warstwach stopu Heuslera Ni 51 Mn 36 Sn 13