KPSSA Hakknda Merak Edilenler KPSSA aday bir kamu

  • Slides: 26
Download presentation
KPSS-A Hakkında Merak Edilenler • KPSS-A, adayı bir kamu kurumuna yerleştirmez. Bu sınav 124

KPSS-A Hakkında Merak Edilenler • KPSS-A, adayı bir kamu kurumuna yerleştirmez. Bu sınav 124 puan türünde adayın kaçıncı sırada olduğunu gösteren bir eleme-sıralama sınavıdır. Aday KPSS-A'daki sıralamasıyla, kamu kurumlarının açacağı yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmeye hak kazanır. KPSS-A hangi kurumlar için alım yapar? • Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, kontrolörlük gibi mesleklere alım yapan bir sınavdır.

KPSS A Grubu Kadrolarına Nasıl Atama Yapılır? • KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir

KPSS A Grubu Kadrolarına Nasıl Atama Yapılır? • KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir yazılı veya sözlü sınav ilgili kurumlarca yapılabilmektedir. • Kurumlar A grubu kadrolar için yapacakları giriş sınavlarına atama yapacakları kadro ve pozisyonların 4 katından fazla aday çağıramamaktadırlar. • A Grubu Kadrolar için, kamu kurum ve kuruluşları yönetmeliklerine göre, KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapmakta ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alımı ve ataması yapılabilmektedir.

KPSS-A puanının geçerlilik süresi nedir? • Aday 35 yaşını tamamlayana kadar, aldığı puan 2

KPSS-A puanının geçerlilik süresi nedir? • Aday 35 yaşını tamamlayana kadar, aldığı puan 2 yıl geçerli olacaktır.

KPSS-A'ya kimler girebilir? • • • İ. İ. B. F. mezunları, Hukuk Fakültesi mezunları,

KPSS-A'ya kimler girebilir? • • • İ. İ. B. F. mezunları, Hukuk Fakültesi mezunları, Siyasal Bilimler Fakültesi mezunları Bazı Mühendislik Bölümü mezunları ya da buralardan mezun olabilecek durumda olanlar girebilir.

KPSS-A kaç oturumdan oluşmaktadır? • Bu sınavda 3 oturum vardır. • Cumartesi sabah GK/GY

KPSS-A kaç oturumdan oluşmaktadır? • Bu sınavda 3 oturum vardır. • Cumartesi sabah GK/GY oturumu; • Pazar sabah Hukuk, İktisat, Muhasebe, Maliye, İşletme oturumu; • Pazar öğleden sonra ise ÇEKO, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler oturumu yapılır.

KPSS-A'da YDS'nin önemi nedir? • KPSS-A grubu sınavına girecek olan tüm adayların Yabancı Dil

KPSS-A'da YDS'nin önemi nedir? • KPSS-A grubu sınavına girecek olan tüm adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) girmeleri gerekiyordu. Ancak 2017 yılında yapılan değişiklik ile KPSS puan türlerinin hesaplanmasında YDS şartı kaldırılmış olup adaylardan sınav için YDS puanı istenmemektedir. • KPSS lisans adaylarının her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanı istenmekte olduğundan YDS'ye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.

KPSS-A'da Genel Kültür / Genel Yetenek önemli midir? • GK/GY sınavına girmeyen adayların KPSS-A

KPSS-A'da Genel Kültür / Genel Yetenek önemli midir? • GK/GY sınavına girmeyen adayların KPSS-A puanları geçersiz sayılır. Bu sebeple bir KPSS-A adayı mutlaka Cumartesi sabah yapılan GK/GY oturumuna katılmalıdır.

Sınavda çıkacak soru sayıları ve süreleri Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi Genel

Sınavda çıkacak soru sayıları ve süreleri Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 130 dakika İşletme 40 50 dakika Muhasebe 40 50 dakika İstatistik 40 60 dakika Hukuk 40 50 dakika Kamu Yönetimi 40 50 dakika İktisat 40 50 dakika Maliye 40 50 dakika Uluslararası İlişkiler 40 50 dakika Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 50 dakika

Alan bilgilerinin konu ağırlıkları HUKUK KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Anayasa Hukuku %10 İdare

Alan bilgilerinin konu ağırlıkları HUKUK KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Anayasa Hukuku %10 İdare Hukuku ve İdari Yargı %15 Ceza Hukuku %15 Medeni Hukuk %15 Borçlar Hukuku %15 Ticaret Hukuku %15 İcra ve İflas Hukuku %15

İKTİSAT KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Mikro İktisat %30 Makro İktisat %25 Para-Banka-Kredi %10

İKTİSAT KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Mikro İktisat %30 Makro İktisat %25 Para-Banka-Kredi %10 Uluslararası İktisat %10 Kalkınma-Büyüme %10 Türkiye Ekonomisi %10 İktisadi Doktrinler Tarihi %5

MALİYE KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Maliye Teorisi %10 Kamu Gelirleri %15 Kamu Giderleri

MALİYE KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Maliye Teorisi %10 Kamu Gelirleri %15 Kamu Giderleri %15 Kamu Borçları %15 Bütçe %15 Vergi Hukuku %15 Maliye Politikası %15

MUHASEBE VE İŞLETME KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Genel Muhasebe Mali Tablolar Analizi Ticari

MUHASEBE VE İŞLETME KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Genel Muhasebe Mali Tablolar Analizi Ticari Aritmetik İhtisas Muhasebesi %65 %10 %10 KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % İşletme Yönetimi %25 Üretim Yönetimi %25 Pazarlama Yönetimi %20 Finansal Yönetim %20 Temel Kavramlar %10

KAMU YÖNETİMİ KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Siyaset Bilimi %15 Anayasa %15 Yönetim Bilimleri

KAMU YÖNETİMİ KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Siyaset Bilimi %15 Anayasa %15 Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası %20 Yönetim Hukuku %20 Kentleşme ve Çevre Sorunları %15 Sosyoloji %5 Türk Siyasi Hayatı %10

İSTATİSTİK KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Olasılık ve Stokastik Süreçler %15 Matematiksel İstatistik %15

İSTATİSTİK KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Olasılık ve Stokastik Süreçler %15 Matematiksel İstatistik %15 Yöneylem Araştırması %5 Çok Değişkenli Analizler %10 Parametrik Olmayan Testler %5 Uygulamalı İstatistik %15 Zaman Serileri %5 Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10 Örnekleme %10 Regresyon Analizi %10

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Uluslararası İlişkiler Teorisi %20

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % Uluslararası İlişkiler Teorisi %20 -Uluslararası Hukuk %25 -Siyasi Tarih %15 -Uluslararası Güncel Sorunlar %15 -Uluslararası Örgütler %10 -Türk Dış Politikası %15 KONU ADI YÜZDELİK DİLİMİ % İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55 Çalışma Ekonomisi %30 Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

Adaylar sınav sonuçları açıklandıktan sonra aşağıda verilen aşamaları uygulamalıdırlar: • Kamu kurumlarının sınav ilanları,

Adaylar sınav sonuçları açıklandıktan sonra aşağıda verilen aşamaları uygulamalıdırlar: • Kamu kurumlarının sınav ilanları, bu kurumların web sayfalarından veya bazı internet sitelerinden (memurlar. net, kpssrehber, vb. ) takip edilir. • Sınavı açan kurum, hangi puan türünden alım yapacağını belirtir. • Adaylar kurumların ilanındaki puan türünden, asgari puan alıp almadığını sınav sonucuyla karşılaştırır. • İlandaki puan ve üstünü alan adaylar bu kurumun sınavına başvuru yapabilir • Adaylar sınav için sıralamaya girebiliyorsa Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde sınava girebilirler. • Kurum sınavlarının ilk aşamasında yazılı (genelde test usulü) yapılır. Yazılı sınavı geçen adaylar mülakata çağırılır. Mülakat geçilmiş ise adaylar başarılı sayılmaktadır.

Bazı KPSS A Grubu Kadroları • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı • Ulaştırma Bakanlığı

Bazı KPSS A Grubu Kadroları • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı • Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A. Ş. Müfettiş Yardımcılığı • TBMM Uzman Yardımcılığı • Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı • Vergi Müfettiş Yardımcılığı • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı • PTT Müfettiş Yardımcılığı • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı • Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu • Stajyer Hazine Kontrolörü • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı • Gelir Uzman Yardımcısı • Vergi Denetmen Yardımcısı • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı • Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

KPSS-A sonrası en fazla alım yapan meslekler • VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Sınav Koşulları •

KPSS-A sonrası en fazla alım yapan meslekler • VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Sınav Koşulları • Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak • İİBF, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerinin birisinden mezun olmak veya Fen- Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik, Fen Bilimleri ve Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olmak • Yazılı sınav tarihi itibariyle mezun olmak • KPSS'de herhangi bir puan türünden en az 80 ve üstü almak • YDS'den yeterli puan almak • KPSS sonrası yazılı sınav ÖSYM tarafından yapılır. Adaylara kendi branşlarına yönelik (İİBF- Hukuk, Mühendislik) sorular hazırlanır.

 • Yazılı sınav sonuçları en yüksekten en düşüğe göre sıralanır. Alım yapılacak adayların

• Yazılı sınav sonuçları en yüksekten en düşüğe göre sıralanır. Alım yapılacak adayların yüzde 55'i İİBF, yüzde 20'si Hukuk, yüzde 25'i Mühendislik kökenli olacaktır. • Alım yapılacak sayısının 2 katı kadar aday yazılı sınav sonucuna göre sınava çağırılır. • Yazılı ve sözlü sınavlarda adaylara yabancı dilden soru gelmemektedir. • Sınavı kazanan müfettiş yardımcılarının eğitimi Ankara'da yapılır. Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlilik sınavında başarı gösterenler Vergi Müfettişi olarak atanırlar.

GELi. R UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Koşulları • Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış

GELi. R UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Koşulları • Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak • İİBF, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerinin birisinden mezun olmak • Yazılı sınav tarihi itibariyle mezun olmuş olmak • KPSS P 35 ve P 49 puan türünden en az 70 ve üstü almak • KPSS sonrası sınav test olarak yapılır.

 • Yazılı sınavda 70 ve üstü alan adaylardan en yüksekten en düşüğe sıralama

• Yazılı sınavda 70 ve üstü alan adaylardan en yüksekten en düşüğe sıralama yapılarak, alım sayısının 2 katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. • Sözlü sınavdan da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. • Aday birden fazla tercihte bulunamaz en fazla bir ili tercih edebilir. Atanılan ilde ise özür halleri hariç en az 5 yıl çalışma zorunluluğu vardır. • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına giriş sınırlaması yoktur. • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında yabancı dil şartı yoktur.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Koşulları • Adayların 30 yaşını doldurmamış ve

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Koşulları • Adayların 30 yaşını doldurmamış ve bu sınava birden fazla katılmamış olması gerekir. • İİBF, İşletme Mühendisliği, Bankacılık, İstatistik , Matematik ve Matematik Mühendisliği lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. • KPSS P 1'den 85 ve üstü puan almak • Yabancı dil özel koşuldur. Yabancı dil sınavından (YDS) en az 70 puan almak • Adaylar bölümlerine göre 3 ayrı grupta klasik yöntemle sınava tabi tutulur. • Klasik sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan aday başarılı sayılır. • Klasik sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Başarılı olan adaylar atanır.

KPSS B (P 3) • Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, kontrolörlük gibi kadrolar

KPSS B (P 3) • Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, kontrolörlük gibi kadrolar dışında kalan memurluk kadrolarıdır. (muhafaza memuru, muayene memuru, polis memuru, katiplik, mubaşirlik, vb. kadrolardır. )

KPSS P 3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar da şu şekilde: •

KPSS P 3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar da şu şekilde: • • • • • • • Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) • Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı • Gümrük Muhafaza Memurluğu • Gümrük Muayene Memurluğu • Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı • Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü • Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü • T. C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü • Orman Genel Müdürlüğü • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü • Makina Kimya Endüstrisi • Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma) • TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş) • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü • Gümrük Müsteşarlığı • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü • Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

 Teşekkürler… …

Teşekkürler… …