KPS 3014 GROUP T KUMPULAN 3 Nama No

  • Slides: 30
Download presentation
KPS 3014 (GROUP T) KUMPULAN 3 Nama No. Matrik NOR ZULIANIS BINTI ALI D

KPS 3014 (GROUP T) KUMPULAN 3 Nama No. Matrik NOR ZULIANIS BINTI ALI D 20171078714 NUR MARDHIAH BINTI ABDUL RAHIM D 20171078715 NURNABILA BINTI ADNAN D 20171078731 NURUL FARIHAH BINTI AHMAD FISAL D 20171078781 NUR AFIQAH BINTI MOHAMAD YUSUF D 20171078783 NUR ALIA HANIS BINTI AHMAD D 20171078792

PENGURUSAN BILIK DARJAH ABAD KE-21

PENGURUSAN BILIK DARJAH ABAD KE-21

Nama sekolah : Sekolah Kebangsaan Tanjung Putus Lokasi : Raub, Pahang Bilangan guru :

Nama sekolah : Sekolah Kebangsaan Tanjung Putus Lokasi : Raub, Pahang Bilangan guru : 17 orang Bilangan pelajar : 154 orang Nama Kelas : 5 Pintar

OBJEKTIF KAJIAN: • Mengenalpasti konsep dan aspek pengurusan bilik darjah • Menghuraikan strategi pengurusan

OBJEKTIF KAJIAN: • Mengenalpasti konsep dan aspek pengurusan bilik darjah • Menghuraikan strategi pengurusan bilik darjah • Merumuskan isu berkaitan pengurusan bilik darjah

Konsep Dan Aspek Pengurusan Bilik Darjah

Konsep Dan Aspek Pengurusan Bilik Darjah

Richards 1990 Alberto & Troutman 1986 Sanford J. et al. • Organisasi dan kawalan

Richards 1990 Alberto & Troutman 1986 Sanford J. et al. • Organisasi dan kawalan guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid semasa pdp supaya pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. • Kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan ruang yang sesuai untuk pembelajaran. • Pengurusan bililk darjah perlu dilihat sebagai bidang yang luas daripada hanya kawalan bilik darjah dan peraturan. Hal ini termasuklah semua pekara yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengalakkan penglibatan dan kerjasama murid dalam aktiviti bilik darjah.

Konsep Bilik Darjah Abad Ke-21 q. Mentransformasikan bilik darjah dengan ruang pembelajaran yang kreatif,

Konsep Bilik Darjah Abad Ke-21 q. Mentransformasikan bilik darjah dengan ruang pembelajaran yang kreatif, hasil usaha murid supaya menarik dan bermakna. q. Suasana bilik darjah dapat merangsang murid untuk bersaing, belajar secara koperatif dan memperoleh kemahiran kolaboratif

Pembelajaran dan Pemudahcaraan (Pd. Pc)

Pembelajaran dan Pemudahcaraan (Pd. Pc)

 • Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk

• Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan

Pembelajaran dan Pemudahcaraan • • • Guru Sebagai Pendorong Guru Sebagai Pembimbing Guru Sebagai

Pembelajaran dan Pemudahcaraan • • • Guru Sebagai Pendorong Guru Sebagai Pembimbing Guru Sebagai Penilai Guru Sebagai Pengawal Guru Sebagai Perancangan Murid Sebagai Pelajar Aktif

Strategi Pengurusan Bilik Darjah

Strategi Pengurusan Bilik Darjah

 • Bilik darjah ialah persekitaran pengajaran yang kondusif untuk menyokong proses pembelajaran yang

• Bilik darjah ialah persekitaran pengajaran yang kondusif untuk menyokong proses pembelajaran yang berkesan • Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi persekitaran pengajaran adalah :

Susunan kerusi dan meja Ruang/sudut pembelajaran Kemudahan asas Persekitaran pengajaran Kebersihan Pencahayaan & pengudaraan

Susunan kerusi dan meja Ruang/sudut pembelajaran Kemudahan asas Persekitaran pengajaran Kebersihan Pencahayaan & pengudaraan Ruang pada dinding dimanfaatkan Sumber bahan pembelajaran disediakan untuk rujukan murid

Susunan Bilik Darjah • Memberikan suasana dan ruang yang kondusif bagi menggalakkan murid melibatkan

Susunan Bilik Darjah • Memberikan suasana dan ruang yang kondusif bagi menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan.

Susunan Bilik Darjah Abad Ke-21

Susunan Bilik Darjah Abad Ke-21

Sudut Bacaan • Menyediakan sudut dengan bahan bacaan tambahan untuk pelajar bagi membuat rujukan

Sudut Bacaan • Menyediakan sudut dengan bahan bacaan tambahan untuk pelajar bagi membuat rujukan dan juga untuk mendapatkan ilmu luar daripada skop buku teks

Paparan Ganjaran • Salah satu cara untuk memotivasikan pelajar supaya terlibat aktif sebelum ,

Paparan Ganjaran • Salah satu cara untuk memotivasikan pelajar supaya terlibat aktif sebelum , semasa, dan selepas Pd. Pc berlangsung

Traffic Light • Menggalakkan penglibatan aktif pelajar semasa Pd. Pc, dan membolehkan guru untuk

Traffic Light • Menggalakkan penglibatan aktif pelajar semasa Pd. Pc, dan membolehkan guru untuk mengukur tahap kefahaman murid dengan mudah.

Hasil Kerja Murid • Langkah untuk menghargai usaha pelajar dan secara tidak langsung memotivasikan

Hasil Kerja Murid • Langkah untuk menghargai usaha pelajar dan secara tidak langsung memotivasikan mereka untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih menarik

Isu Berkaitan Pengurusan Bilik Darjah

Isu Berkaitan Pengurusan Bilik Darjah

 • Murid hilang fokus disebabkan faktor persekitaran dalaman dan luaran. – Dalaman –

• Murid hilang fokus disebabkan faktor persekitaran dalaman dan luaran. – Dalaman – gangguan rakan sekelas – Luaran – bunyi bising seperti bunyi ambulans yang lalu di jalan raya. • Pelajar suka membuat bising semasa Pd. Pc, walaupun ditegur oleh guru. • Tidak membawa buku semasa pembelajaran. • Tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru

Cara Menangani Isu • Menyediakan Pd. Pc yang menarik • Mengadakan kuiz spontan •

Cara Menangani Isu • Menyediakan Pd. Pc yang menarik • Mengadakan kuiz spontan • Melakukan aktiviti roundtable

Rumusan: • Pengurusan bilik darjah abad ke-21 amat penting untuk mendedahkan murid-murid dengan pengajaran

Rumusan: • Pengurusan bilik darjah abad ke-21 amat penting untuk mendedahkan murid-murid dengan pengajaran dan pembelajaran moden. • Guru-guru perlulah mempunyai persediaan yang lengkap untuk sesi Pd. Pc abad ke-21

Sekian, Terima Kasih

Sekian, Terima Kasih