KOVAC TEPLOTY OCELI Nzev koly Stedn odborn kola

  • Slides: 16
Download presentation
KOVACÍ TEPLOTY OCELI Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu CZ. 1. 07/1.

KOVACÍ TEPLOTY OCELI Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0370 Autor Mgr. Lubor Černobila Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_CER 0711 Stupeň a typ vzdělání Střední odborné vzdělávání Vzdělávací obor Technologie kovů Tematický okruh Kovací teploty oceli Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák střední školy, 15 – 18 let Anotace Popis stanovení teploty oceli podle její barvy. Stanovení správné kovací teploty pro různé oceli podle jejich obsahu uhlíku Klíčová slova Kovací teplota oceli, barevné teploty, odhad teploty podle barvy oceli, tvrdost oceli v závislosti na teplotě. Datum 5. 10. 2012 www. zlinskedumy. cz

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ZMĚNY PEVNOSTI OCELI PODLE TEPLOTY o Kovářské technologické operace provádíme

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ZMĚNY PEVNOSTI OCELI PODLE TEPLOTY o Kovářské technologické operace provádíme nejlépe za tepla. Ocel ohříváme na tzv. kovací teplotu. o Ocel na správné kovací teplotě je měkká a tvárná – tedy dobře kovatelná. www. zlinskedumy. cz

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ZMĚNY PEVNOSTI OCELI PODLE TEPLOTY Pevnost /Mpa/ o Ohřevem na

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ZMĚNY PEVNOSTI OCELI PODLE TEPLOTY Pevnost /Mpa/ o Ohřevem na kovací teplotu ocel ztrácí 70 – 90 % své pevnosti za studena 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 www. zlinskedumy. cz 1000 1200 1400 Teplota /o. C/

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ODHAD TEPLOTY OHŘÁTÉ OCELI PODLE BARVY Barva ohřáté oceli –

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ODHAD TEPLOTY OHŘÁTÉ OCELI PODLE BARVY Barva ohřáté oceli – barevná teplota o Kovář při ohřevu odhaduje teplotu oceli podle barvy, kterou září. o Ocel zahřátá na různé teploty svítí různými barvami. o Každé barvě odpovídá určitá teplota – hovoříme o tzv. barevných teplotách oceli. www. zlinskedumy. cz

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ODHAD TEPLOTY OHŘÁTÉ OCELI PODLE BARVY Barva ohřáté oceli Teplota

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - ODHAD TEPLOTY OHŘÁTÉ OCELI PODLE BARVY Barva ohřáté oceli Teplota Barva 1250 - 1350°C bílá 1150 - 1250°C světle žlutá 1050 - 1150°C tmavě žlutá 880 - 1050°C žlutočervená 830 - 880°C světle oranžová 800 - 830°C tmavě oranžová 780 - 800°C třešňově červená 750 - 780°C tmavě třešňově červená 650 - 750°C tmavě červená 580 - 650°C hnědočervená 520 - 580°C černohnědá www. zlinskedumy. cz

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - VHODNÉ KOVACÍ TEPLOTY PRO UHLÍKOVÉ OCELI Teplota oceli /o. C/

KOVACÍ TEPLOTY OCELI - VHODNÉ KOVACÍ TEPLOTY PRO UHLÍKOVÉ OCELI Teplota oceli /o. C/ 1300 1200 1100 1000 Oblast 900 vhodn ých - k o vacích t eplot o celi 800 700 600 0 0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 1, 0 1, 2 1, 4 1, 6 Obsah uhlíku /%/ www. zlinskedumy. cz o Vhodnou kovací teplotu stanovujeme podle množství uhlíku v dané oceli o U slitinových ocelí kovací teplotu ovlivňuje také množství a druh legovacích prvků.

Kovací teploty oceli Doplňte správně tvrzení: Ocel na správné kovací teplotě je a) stejně

Kovací teploty oceli Doplňte správně tvrzení: Ocel na správné kovací teplotě je a) stejně tvrdá jako za studena b) tvrdší než za studena c) měkká a tvárná – tedy dobře kovatelná www. zlinskedumy. cz 7

Kovací teploty oceli Označte správnou odpověď doplňující větu. Ohřevem na správnou kovací teplotu ocel

Kovací teploty oceli Označte správnou odpověď doplňující větu. Ohřevem na správnou kovací teplotu ocel ztrácí a) 10 % své pevnosti za studena b) 50 % své pevnosti za studena c) 70 – 90 % své pevnosti za studena www. zlinskedumy. cz 8

Kovací teploty oceli Doplňte správně tvrzení: Kovář při ohřevu odhaduje teplotu oceli podle a)

Kovací teploty oceli Doplňte správně tvrzení: Kovář při ohřevu odhaduje teplotu oceli podle a) údaje na kovářském teploměru b) barvy, kterou září c) toho jak moc pálí www. zlinskedumy. cz 9

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota Barva 1250 - 1350°C bílá 1150 - 1250°C světle žlutá 1050 - 1150°C tmavě žlutá 880 - 1050°C žlutočervená 830 - 880°C světle oranžová 800 - 830°C tmavě oranžová 780 - 800°C třešňově červená 750 - 780°C tmavě třešňově červená 650 - 750°C tmavě červená 580 - 650°C hnědočervená 520 www. zlinskedumy. cz - 580°C černohnědá 10

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota Barva 1250 - 1350°C bílá 1150 - 1250°C světle žlutá 1050 - 1150°C tmavě žlutá 880 - 1050°C žlutočervená 830 - 880°C světle oranžová 800 - 830°C tmavě oranžová 780 - 800°C třešňově červená 750 - 780°C tmavě třešňově červená 650 - 750°C tmavě červená 580 - 650°C hnědočervená 520 www. zlinskedumy. cz - 580°C černohnědá 11

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota Barva 1250 - 1350°C bílá 1150 - 1250°C světle žlutá 1050 - 1150°C tmavě žlutá 880 - 1050°C žlutočervená 830 - 880°C světle oranžová 800 - 830°C tmavě oranžová 780 - 800°C třešňově červená 750 - 780°C tmavě třešňově červená 650 - 750°C tmavě červená 580 - 650°C hnědočervená 520 www. zlinskedumy. cz - 580°C černohnědá 12

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota Barva 1250 - 1350°C bílá 1150 - 1250°C světle žlutá 1050 - 1150°C tmavě žlutá 880 - 1050°C žlutočervená 830 - 880°C světle oranžová 800 - 830°C tmavě oranžová 780 - 800°C třešňově červená 750 - 780°C tmavě třešňově červená 650 - 750°C tmavě červená 580 - 650°C hnědočervená 520 www. zlinskedumy. cz - 580°C černohnědá 13

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota

Kovací teploty oceli Pokuste se určit jakou teplotu má ocel na fotografii. Barva Teplota Barva 1250 - 1350°C bílá 1150 - 1250°C světle žlutá 1050 - 1150°C tmavě žlutá 880 - 1050°C žlutočervená 830 - 880°C světle oranžová 800 - 830°C tmavě oranžová 780 - 800°C třešňově červená 750 - 780°C tmavě třešňově červená 650 - 750°C tmavě červená 580 - 650°C hnědočervená 520 www. zlinskedumy. cz - 580°C černohnědá 14

Díky za Vaši pozornost! Lubor Černobila Střední odborná škola Luhačovice www. zlinskedumy. cz 15

Díky za Vaši pozornost! Lubor Černobila Střední odborná škola Luhačovice www. zlinskedumy. cz 15

Použité a doporučené zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, KOLOUCH, Jan a PAŇÁK, Rudolf. Strojírenská technologie. 2,

Použité a doporučené zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, KOLOUCH, Jan a PAŇÁK, Rudolf. Strojírenská technologie. 2, Polotovary a jejich technologičnost. 1. díl. 2. uprav. vyd. Praha: Scientia, 2001. 316 s. ISBN 80 -7183 -244 -8. GOŇA, Karel a HLUCHÝ, Miroslav. Umělecké kovářství a zámečnictví. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 227, [1] s. Učebnice pro stř. školy. SCHMIRLER, Otto. Der Kunstschmied Otto Schmirler. Tubingen: Wasmuth, 1976. 224 s. ISBN 3 -8030 -5030 -8. RÉVAY, Pavel a VONDRUŠKA, Šimon. Umělecké kovářství. 2. , přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 214 s. Řemesla, tradice, technika. ISBN 978 -80 -247 -3273 -2. DRASTÍK, František. Volné ruční kování. 3. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. 106 s. Kurs technických znalostí. Příruční učební texty; sv. 127. FROLEC, Ivo. Kovářství. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 152 s. , [8] s. barev. obr. příl. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80 -247 -0611 -3. LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5. , upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. xiv, 927 s. ISBN 978 -80 -7361 -081 -4. Obrázky a fotografie: Pokud není uvedeno jinak je autorem obrázků, nákresů a fotografií autor uvedený na titulním snímku. www. zlinskedumy. cz 16