Kostur glave Cranium alen vukeli dr Cranium alen

  • Slides: 45
Download presentation
Kostur glave Cranium alen vukelić, dr

Kostur glave Cranium alen vukelić, dr

Cranium alen vukelić, dr

Cranium alen vukelić, dr

Cranium alen vukelić, dr

Cranium alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

Kosti lica alen vukelić, dr

Kosti lica alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

Kostur glave dijelimo na dvije skupine • Stražnju – lubanja • Prednju – kosti

Kostur glave dijelimo na dvije skupine • Stražnju – lubanja • Prednju – kosti lica alen vukelić, dr

Stražnja skupina - lubanja • Zatvara lubanjsku šupljinu • U njoj je smješten mozak

Stražnja skupina - lubanja • Zatvara lubanjsku šupljinu • U njoj je smješten mozak • Lubanjska se šupljina nastavlja u kanal kralješnice alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

Lubanju dijelimo na : • Bazu lubanje – basis cranii • Svod - calvaria

Lubanju dijelimo na : • Bazu lubanje – basis cranii • Svod - calvaria alen vukelić, dr

Baza lubanje • Na unutarnjoj strani je izrazito neravna • Ima izbočine , udubine

Baza lubanje • Na unutarnjoj strani je izrazito neravna • Ima izbočine , udubine , pukotine i otvore • Tri lubanjske jame , fossa cranii anterior , media et posterior alen vukelić, dr

Baza lubanje alen vukelić, dr

Baza lubanje alen vukelić, dr

Baza lubanje alen vukelić, dr

Baza lubanje alen vukelić, dr

Kosti lubanje 8 kostiju(6+2) • • • Os frontale – čeona kost Os ethmoidale

Kosti lubanje 8 kostiju(6+2) • • • Os frontale – čeona kost Os ethmoidale – rešetnica Os sphenoidale – leptirasta kost Os temporale – sljepoočna kost Os occipitale – zatiljna kost Os parietale – tjemena kost alen vukelić, dr

Svod lubanje alen vukelić, dr

Svod lubanje alen vukelić, dr

Svod • Vanjski dio svoda je gladak • Unutarnja strana ima otiske koji formiraju

Svod • Vanjski dio svoda je gladak • Unutarnja strana ima otiske koji formiraju žljebove , a žljebovi su otisci moždane kore alen vukelić, dr

Rešetnica alen vukelić, dr

Rešetnica alen vukelić, dr

Leptirasta kost alen vukelić, dr

Leptirasta kost alen vukelić, dr

Zatiljna kost alen vukelić, dr

Zatiljna kost alen vukelić, dr

Sljepočna kost alen vukelić, dr

Sljepočna kost alen vukelić, dr

Čeona kost alen vukelić, dr

Čeona kost alen vukelić, dr

Tjemena kost alen vukelić, dr

Tjemena kost alen vukelić, dr

Kosti lica alen vukelić, dr

Kosti lica alen vukelić, dr

Kosti lica – ossa faciei • Kostiju lica ima 9 od toga ih je

Kosti lica – ossa faciei • Kostiju lica ima 9 od toga ih je 6 parnih, pa ih je sve skupa 15. • Kosti lica su podloga mekanim dijelovima lica i ograđuju početne dijelove dišnog i probavnog sustava. alen vukelić, dr

Neparne kosti lica • Mandibula – donja čeljust • Ralo – vomer alen vukelić,

Neparne kosti lica • Mandibula – donja čeljust • Ralo – vomer alen vukelić, dr

Parne kosti lica • • • Os nasale – nosna kost Os lacrimale –

Parne kosti lica • • • Os nasale – nosna kost Os lacrimale – suzna kost Os palatinum – nepčana kost Os zygomaticum – sponična kost Maxilla – gornja čeljust Concha nasalis inferior – donja nosna školjka alen vukelić, dr

Sponična kost alen vukelić, dr

Sponična kost alen vukelić, dr

Ralo alen vukelić, dr

Ralo alen vukelić, dr

Gornja čeljust alen vukelić, dr

Gornja čeljust alen vukelić, dr

Donja čeljust alen vukelić, dr

Donja čeljust alen vukelić, dr

Suzna kost alen vukelić, dr

Suzna kost alen vukelić, dr

Nosna kost alen vukelić, dr

Nosna kost alen vukelić, dr

Nosna šupljina alen vukelić, dr

Nosna šupljina alen vukelić, dr

Šupljine koje zatvaraju kosti glave Ø 1. lubanjska šupljina – cavum cranii Ø 2.

Šupljine koje zatvaraju kosti glave Ø 1. lubanjska šupljina – cavum cranii Ø 2. očne šupljine – orbitae Ø 3. nosna šupljina – cavitas nasi Ø 4. usna šupljina – cavitas oris Ø 5. bubnjište – cavitas tympanica alen vukelić, dr

 • Šupljine u kostima glave alen vukelić, dr

• Šupljine u kostima glave alen vukelić, dr

Nepčana kost alen vukelić, dr

Nepčana kost alen vukelić, dr

Slušne koščice • Čekić – malleus • Nakovanj – incus • Stremen - stapes

Slušne koščice • Čekić – malleus • Nakovanj – incus • Stremen - stapes alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr

alen vukelić, dr