Korporatv socil atbildba k mrketinga instruments Laura Bria

  • Slides: 14
Download presentation
Korporatīvā sociālā atbildība kā mārketinga instruments Laura Briča un Māra Mileiko

Korporatīvā sociālā atbildība kā mārketinga instruments Laura Briča un Māra Mileiko

Konceptuālais ietvars Kas ir Korporatīvā reputācija? Korporatīvā reputācija ir… “dažādu auditoriju, iesaistīto pušu (…)

Konceptuālais ietvars Kas ir Korporatīvā reputācija? Korporatīvā reputācija ir… “dažādu auditoriju, iesaistīto pušu (…) kolektīvās ekspektācijas (emocionālās un racionālās) attiecībā uz uzņēmuma ražotajiem produktiem, sniegtajiem pakalpojumiem un cita veida aktivitātēm, aptverot biznesa, sociālo un finansu sniegumu. ” DŽEIMSS NORMENS (JAMES NORMAN) Shandwick International, Total Communication Measurement Reputācija ir ilgtermiņa rezultāts, kas parāda, cik lielā mērā uzņēmuma sniegums atbilst dažādu auditoriju, iesaistīto pušu ekspektācijām (gaidām). ? Sniegums = Ekspektācijas (un līdz ar to arī reputāciju) ietekmē gan publiskajā telpā 2 pieejama informācija, gan personiskā pieredze.

Konceptuālais ietvars Kas ir uzņēmuma iesaistītās puses? Sabiedrība Ekonomika Mediji Politiķi Akcionāri Regulatori Uzņēmums

Konceptuālais ietvars Kas ir uzņēmuma iesaistītās puses? Sabiedrība Ekonomika Mediji Politiķi Akcionāri Regulatori Uzņēmums Piegādātāji Vadība Potenciālie darbinieki Biedrības Komercdirektori Darbinieki Kontrolējošās iestādes Izplatītāji Finanšu analītiķi Bankas / kreditori Kopienas NVO Vispārējā sabiedrība 3 Faktiskie/ potenciālie klienti Organizācija Nozares padomes Izglītības iestādes Iedzīvotāji

Konceptuālais ietvars Kāpēc jāinvestē korporatīvās reputācijas vadībā? Korpuratīvajai reputācijai ir būtiska ietekmē uz uzņēmējdarbības

Konceptuālais ietvars Kāpēc jāinvestē korporatīvās reputācijas vadībā? Korpuratīvajai reputācijai ir būtiska ietekmē uz uzņēmējdarbības vidi dažādos tirgos: Atvieglo pieeju kapitāla tirgum, finanšu resursu piesaisti Finanšu Tirgus Atvieglo piegādātāju/izplatītāju piesaisti (atlasi), sadarbību starp kompānijām Sadarbības tirgus Piesaista talantīgus darbiniekus un palīdz tos noturēt un motivēt Darba tirgus Cenu jūtīgā tirgū nosaka produkta papildvērtību. Atvieglo jauna produkta ieviešanu tirgū Tirgus (Sales market) Uzņēmuma darbības akceptēšana un labvēlīga attieksme sabiedrībā. Viedokļu tirgus 4

Konceptuālais ietvars Korporatīvā Sociālā Atbildība (KSA) kā viena no Korpuratīvās Reputācijas dimensijām Korporatīvā sociālā

Konceptuālais ietvars Korporatīvā Sociālā Atbildība (KSA) kā viena no Korpuratīvās Reputācijas dimensijām Korporatīvā sociālā atbildība ir koncepts, ar ko saskaņā uzņēmums rēķinās ar sabiedrības interesēm, uzņemoties atbildību par savas darbības( -u) ietekmi uz uzņēmumā iesaistītajām pusēm. KSA var būt saistīta: KSA ir viena no Korporatīvās Reputācijas dimensijām / viens no dzinējspēkiem! “KSA programmu vadīšana ir vides jautājumiem, ne tikai jautājums par to, kā piemēram, caur labi sociāli atbildīgi uzņēmumi ilgspējīgumu un atbildīgu pilda savus pienākumus. Tas atkritumu iznīcināšanu; ir arī investīciju veids. ” • sociāliem jautājumiem, Avots: Nobuo Tateisi, Good piemēram, ieskaitot cieņu Corporate Citizenship: Communityminded Management for the 21 st pret vietējo kultūru un drošu Century produktu veicināšanu; • Korporatīviem (uzņēmuma iekšējiem) jautājumiem, piemēram, drošības un labklājības nodrošināšanu darbiniekiem un viņu ģimenēm; • filantropiju, sniedzot ieguldījumu kultūras pasākumos, mākslā un zinātnē; • Biznesa ētiku; • Ieguldījumu ekonomikas attīstībā; 5 • Uzņēmuma darbība saskaņota ar likumdošanu •

Ar ko sākt? 6

Ar ko sākt? 6

5 jautājumi, uz kuriem uzņēmumam jārod atbildes 1 Kādi KSA jautājumi ir svarīgi dažādām

5 jautājumi, uz kuriem uzņēmumam jārod atbildes 1 Kādi KSA jautājumi ir svarīgi dažādām mana uzņēmuma iesaistīto pušu grupām – darbiniekiem, klientiem, sabiedrībai kopumā, utt. ? 2 Kā dažādi KSA jautājumi ietekmē mana uzņēmuma reputāciju dažādās iesaistīto pušu grupās? 3 Kā šīs grupas uztver un novērtē mana uzņēmuma vispārējo reputāciju un sevišķi KSA sniegumu? 4 Kas ir nozīmīgākās stiprās un vājās puses, uz ko vajadzētu koncentrēties? 5 7 Kā korporatīvās sociālās atbildības konceptu integrēt mana uzņēmuma mārketinga komunikācijās?

KSA un mārketinga komunikācijas Uzņēmuma mārketinga aktivitātes, kas balstītas uz korporatīvās sociālās atbildības principiem.

KSA un mārketinga komunikācijas Uzņēmuma mārketinga aktivitātes, kas balstītas uz korporatīvās sociālās atbildības principiem. Mārketinga komunikācijās ietvertie ziņojumi par uzņēmumu kā sociāli atbildīgu. Reklāma Sabiedriskās attiecības Mārketinga komunikācijas Realizācijas veicināšna Personīgā pārdošana Tiešais mārketings 8 Sponsorēšana

KSA – piemēri Cemex, Latvija Cemex jaunā rūpnīca - šobrīd Eiropā modernākās cementa rūpnīcas

KSA – piemēri Cemex, Latvija Cemex jaunā rūpnīca - šobrīd Eiropā modernākās cementa rūpnīcas ražošanas, attīrīšanas un vides monitoringa iekārtas. Atbalsts vides kvalitātes jautājumiem un vietējai sabiedrībai. 9 9

KSA – piemēri Vodafone, Itālija Sākotnējā problēma: pieauga vecāku bažas par to, ka viņu

KSA – piemēri Vodafone, Itālija Sākotnējā problēma: pieauga vecāku bažas par to, ka viņu nepilngadīgie bērni, izmantojot mobilo telefonu, var piekļut saturam, kas nav atbilstošs viņu vecumam. KSA risinājums: pozitīvais varonis Trillo un interneta lapa ar spēlēm, pamācošiem uzdevumiem bērniem un skaidrojošiem tekstiem vēcākiem. Sadarbība ar Itālijas Komunikāciju ministriju. minors 10 10

KSA – piemēri TNS Latvia Ģimenei draudzīgs komersants minors 11 11

KSA – piemēri TNS Latvia Ģimenei draudzīgs komersants minors 11 11

KSA vadības sistēma Monitorēšana Pētīšana • KSA atbildības loma reputācijas veidošanā • Kontrolēt uzņēmuma

KSA vadības sistēma Monitorēšana Pētīšana • KSA atbildības loma reputācijas veidošanā • Kontrolēt uzņēmuma darbības ietekmi un sekas • Pašreizējās ekspektācijas • KSA virzienu noteikšana & risku izvērtēšana • Monitorēt uzņēmumā iesaistīto pušu ekspektāciju izmaiņas Vadīšana • Piešķirt resursus & sadalīt atbildību • Noteikt mērķa grupas • Īstenot KSA aktivitātes, komunicēt 12

KSA – jau šodien! Korporatīvā sociālā atbildība var būt noderīgs mārketinga instruments ne tikai

KSA – jau šodien! Korporatīvā sociālā atbildība var būt noderīgs mārketinga instruments ne tikai lielajiem uzņēmumiem. Korporatīvā sociālā atbildība attiecas tikpat daudz uz to, ko uzņēmuma dara, kā arī uz to, ko nedara. Tas ir vienkārši! 13 13

Paldies par uzmanību! Jautājumi? ! Laura Briča tel. 67096300 Laura. brica@tns. lv Māra Mileiko

Paldies par uzmanību! Jautājumi? ! Laura Briča tel. 67096300 Laura. [email protected] lv Māra Mileiko tel. 67096300 Mara. [email protected] lv 14