Korijeni kranstva na hrvatskim prostorima Povijest kranstva u

  • Slides: 10
Download presentation
Korijeni kršćanstva na hrvatskim prostorima

Korijeni kršćanstva na hrvatskim prostorima

Povijest kršćanstva u Panoniji § Dioklecijanovi progoni kršćana (304/5. ). § Milanski proglas vjerske

Povijest kršćanstva u Panoniji § Dioklecijanovi progoni kršćana (304/5. ). § Milanski proglas vjerske slobode za sve građane (313. ) § Crkveno središte- Sirmium (Srijemska Mitrovica). § Četiri crkvena sabora u Sirmiumu § Huni, (441. ) osvojili i opljačkali grad Sirmium § Avari (582. ) razorili Sirmium i Cibale-gotovo nestalo kršćanstva § koncem VI. Stoljeća- nove stranice povijesti kršćanstva na našim prostorima.

Djelovanje sv. Pavla § Djelovanje apostola Pavla u Iliriku ne potvrđuju povijesni izvori. On

Djelovanje sv. Pavla § Djelovanje apostola Pavla u Iliriku ne potvrđuju povijesni izvori. On doduše tvrdi da je „od Jeruzalema i naokolo do Ilirika potpuno izvršio dužnost propovijedanja radosne vijesti o Kristu“ (Rim 15, 19), ali nije sigurno da li se Ilirik u toj tvrdnji ima shvatiti uključivo ili isključivo. Sigurno je međutim da je Pavao boravio u Solunu, dakle na granici Ilirika, ali nije sigurno da je propovijedao u Iliriku. “

Prvi kršćanski gradovi u Panoniji § § § § Sirmium (Srijemska Mitrovica) Siscia(Sisak) Cibalae(Vinkovci)

Prvi kršćanski gradovi u Panoniji § § § § Sirmium (Srijemska Mitrovica) Siscia(Sisak) Cibalae(Vinkovci) Mursa(Osijek) Gradovi-biskupi (biskupije) Sela-prezbiteri U uporabi latinski jezik.

Progoni kršćana u Panoniji § Prvi progoni kršćana započeli su od Židova, o čemu

Progoni kršćana u Panoniji § Prvi progoni kršćana započeli su od Židova, o čemu svjedoče Djela apostolska. § Prvi veliki progon- je od Rimljana i trajao je četiri godine § 303 - 304 godina objavljeno četiri edikta protiv kršćana (od Rimskog carstva)

Srijemska- panonska metropolija § Sirmij (Srijemska Mitrovica) bio je u to vrijeme prijestolnicom §

Srijemska- panonska metropolija § Sirmij (Srijemska Mitrovica) bio je u to vrijeme prijestolnicom § Metropolija: crkvena pokrajna koja obuhvaća nekoliko biskupija § Glavna metropolija na ovom području(Hrvatska, Srbija, Bosna, istočna Bugarska)

Širenje kršćanstva u Dalmaciji § Pavlov učenik Tit propovjeda evanđelje u Dalmaciji i tako

Širenje kršćanstva u Dalmaciji § Pavlov učenik Tit propovjeda evanđelje u Dalmaciji i tako Hrvati postaju sve više vjerni religiji spasenja. § Teodorit, navodeći riječi Pavlove, da je Kriskent pošao u Galatiju, a Tit u Dalmaciju, kaže, kako su ova dvojica slobodni od onoga ukora jer ga ovi poslušaše i pođoše da propovjedaju, prvi u Galatiju, a drugi u Dalmaciju. § Titova je djelatnost u Dalmaciji trajala od 55. do 61. godine, i po plodovima je bila bogata. Titu, u pravome smislu, pripada ime apostol Dalmacije. Boravio je u Solinu gdje je bio episkop. § Poslije Titova odlaska nasljedio ga je Emrije, također Pavlov učenik.

Dalmatinska metropolija § Glavno središte Dalmatinske metropolije bio je grad Salona (Solin) § Sastojala

Dalmatinska metropolija § Glavno središte Dalmatinske metropolije bio je grad Salona (Solin) § Sastojala se od biskupija (gradova). Ostatci starokršćanske bazilike i groblja u Saloni.

Spomenici, arheološki nalazi § Eufrazijeva bazilika u Poreču: Jedna od rijetkih nerazrušenih crkava iz

Spomenici, arheološki nalazi § Eufrazijeva bazilika u Poreču: Jedna od rijetkih nerazrušenih crkava iz prošlosti. § Splitski evangelijar: je najstarija sačuvana knjiga u Hrvatskoj i jedan od najdragocjenijih spomenika na našem području.

Napravila: Dorotea Gelemanović 8. r.

Napravila: Dorotea Gelemanović 8. r.