KORI RAK N HLAVOHRU KRUN Z CHITINU VNJ

  • Slides: 14
Download presentation
KORÝŠI

KORÝŠI

RAK ŘÍČNÍ • HLAVOHRUĎ • KRUNÝŘ Z CHITINU (VNĚJŠÍ KOSTRA) • 2 PÁRY TYKADEL(1.

RAK ŘÍČNÍ • HLAVOHRUĎ • KRUNÝŘ Z CHITINU (VNĚJŠÍ KOSTRA) • 2 PÁRY TYKADEL(1. PÁR VELMI KRÁTKÁ, 2. PÁR DLOUHÁ • PRVNÍ PÁR-KRÁČIVÉ NOHY S KLEPETY • 4 PÁRY NOHOU • ZADEČEK S OCASNÍ PLOUTVIČKOU

RAK ŘÍČNÍ-STAVBA TĚLA • CÉVNÍ SOUSTAVA- OTEVŘENÁ. • DÝCHACÍ SOUSTAVA- ŽÁBRY. • VYLUČOVACÍ SOUSTAVA-

RAK ŘÍČNÍ-STAVBA TĚLA • CÉVNÍ SOUSTAVA- OTEVŘENÁ. • DÝCHACÍ SOUSTAVA- ŽÁBRY. • VYLUČOVACÍ SOUSTAVA- TYKADLOVÉ ŽLÁZY NA DELŠÍCH TYKADLECH. • NERVOVÁ SOUSTAVA-ŽEBŘÍČKOVITÁ, STATOCYSTAURČUJE POLOHU TĚLA RAKA, SLOŽENÉ OČI. • ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA- ODDĚLENÉ POHLAVÍ. • TRÁVICÍ SOUSTAVA- ÚSTNÍ OTVOR, JÍCEN, ŽALUDEK, KRÁTKÉ STŘEVO.

RAK ŘÍČNÍ • Indikátor čistých vod. Dorůstá až do 25 cm.

RAK ŘÍČNÍ • Indikátor čistých vod. Dorůstá až do 25 cm.

RAK BAHENNÍ • • Žije i v mírně znečištěných vodách. Potrava-drobní živočichové i rostlinné

RAK BAHENNÍ • • Žije i v mírně znečištěných vodách. Potrava-drobní živočichové i rostlinné zbytky. Loví v noci. V ČR nepůvodní druh zavlečen z Polska.

HUMR EVROPSKÝ • Až 70 cm, několik kilogramů, 30 let. • Žije při pobřeží

HUMR EVROPSKÝ • Až 70 cm, několik kilogramů, 30 let. • Žije při pobřeží Středozemního moře a Atlantského oceánu. • Lov v noci-klepety sbírá potravu z mořského dna. • Barva zelená-po uvaření je červený. • Delikatesa.

LANGUSTA OBECNÁ • • Nemá klepeta. 50 cm. Noční lovec. Hospodářský význampotrava.

LANGUSTA OBECNÁ • • Nemá klepeta. 50 cm. Noční lovec. Hospodářský význampotrava.

KRAB OBECNÝ • Žije na pobřeží moří. • Oválný plochý krunýř • Některé druhy

KRAB OBECNÝ • Žije na pobřeží moří. • Oválný plochý krunýř • Některé druhy mají nesouměrně vyvinutá klepeta – jedno bývá větší.

KORÝŠI TVOŘÍCÍ PLANKTON HROTNATKA OBECNÁ • Řád-perloočky. • 3 -4 mm. • Na tykadlech

KORÝŠI TVOŘÍCÍ PLANKTON HROTNATKA OBECNÁ • Řád-perloočky. • 3 -4 mm. • Na tykadlech druhého páru jsou veslovací brvy-umožňují pohyb. • Lupínkovité žábry. BUCHANKA OBECNÁ • Řád-buchanky. • 2 páry tykadel, chitinový krunýř, konec těla zakončen vidličkou. • Dýchání celým povrchem těla.

SHRNUTÍ –zástupci korýšů Zapiš! • Sladkovodní vody- rak říční- indikátor čistých vod. rak bahenní-

SHRNUTÍ –zástupci korýšů Zapiš! • Sladkovodní vody- rak říční- indikátor čistých vod. rak bahenní- nepůvodní, může žít i v mírně znečištěné vodě. • V mořích-langusta obecná, humr evropskýhospodářský význam (potrava). • Krab obecný- potrava, široká hlavohruď, klepeta nerovnoměrně vyvinuta, žije na pobřeží. • Plankton-potrava pro ryby-hrotnatka obecná- dýchá žábrami, buchanka obecná- dýchá celým povrchem těla.

PROCVIČOVÁNÍ KORÝŠI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Z jaké látky je tvořen krunýř

PROCVIČOVÁNÍ KORÝŠI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Z jaké látky je tvořen krunýř raka? Proč se rak svléká? Jak je rozčleněno tělo raka? Jak rak dýchá? K čemu slouží statocysta? Jak se rak rozmnožuje?

PROCVIČOVÁNÍ KORÝŠIŘEŠENÍ 1. Z jaké látky je tvořen krunýř raka? Chitin. 2. Proč se

PROCVIČOVÁNÍ KORÝŠIŘEŠENÍ 1. Z jaké látky je tvořen krunýř raka? Chitin. 2. Proč se rak svléká? Krunýř neroste, časem se svléká a roste krunýř nový, větší. 3. Jak je rozčleněno tělo raka? Hlavohruď, 2 páry tykadel, zadeček s ocasní ploutvičkou, 5 párů nohou, první kráčivý pár má klepeta. 4. Jak rak dýchá? Žábrami. 5. K čemu slouží statocysta? Smyslový orgán, informuje raka o poloze těla. 6. Jak se rak rozmnožuje? Pohlavní dvojtvárnost, samička klade až 200 vajíček a přilepuje je na zadeček.

DĚKUJI ZA POZORNOST

DĚKUJI ZA POZORNOST

Použité zdroje • ČERNÍK, V. , BIČÍKOVÁ, L. , MARTINEC, Z. Přírodopis 1 pro

Použité zdroje • ČERNÍK, V. , BIČÍKOVÁ, L. , MARTINEC, Z. Přírodopis 1 pro 6. ročník základní školy. Praha : SPN, 2004, 103 s. , ISBN 80– 7235– 068– 4 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Astacus_leptodactylus_ 02. jpg • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lobster_NSRW. jpg • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Panulirus_argus_NOAA. j pg • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ocypode_quadrata_(Ma rtinique). jpg • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Crabs_-_Barbados. jpg • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Daphnia_pulex. png • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cyclops. jpg • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Potamobius_astacus. jpg • Použité klipart-soubor programu Microsoft Power. Point