Kooperativn lymfomov skupina Czech Lymphoma Study Group Prof

  • Slides: 17
Download presentation
Kooperativní lymfomová skupina Czech Lymphoma Study Group Prof. Dr. Marek Trněný, CSc 1 st

Kooperativní lymfomová skupina Czech Lymphoma Study Group Prof. Dr. Marek Trněný, CSc 1 st Dept Med Charles Univ Gen Hospital

Czech Lymphoma Study Group l založena 1998 – činnost 1999 – právnická osoba 2003

Czech Lymphoma Study Group l založena 1998 – činnost 1999 – právnická osoba 2003 l cíle: – registr nemocných – edukace, péče o nemocné – klinické studie www. lymphoma. cz

Czech Lymphoma Study Group www. lymphoma. cz

Czech Lymphoma Study Group www. lymphoma. cz

 Czech Lymphoma Study Group CLRO ltd. Czech Lymphoma Research Organisation Shromáždění/Výbor KLS Klinické

Czech Lymphoma Study Group CLRO ltd. Czech Lymphoma Research Organisation Shromáždění/Výbor KLS Klinické studie Data centrum registr www. lymphoma. cz edukace

Nádory v České republice NOR- 2006 l Incidence – Celkem: 55. 382 nových případů

Nádory v České republice NOR- 2006 l Incidence – Celkem: 55. 382 nových případů – 539 na 100. 000 m obyv – každýn 9 minut nový případ www. lymphoma. cz

Hematologické nádory v ČR Leukémie Lymfomy Mnohočetný myelom jiné 40 nových případů na 100.

Hematologické nádory v ČR Leukémie Lymfomy Mnohočetný myelom jiné 40 nových případů na 100. 000 obyv každé 2 hodiny nový případ www. lymphoma. cz

Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR Incidence lymfomů v ČR NHL HL MM NHL 1400

Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR Incidence lymfomů v ČR NHL HL MM NHL 1400 nových případů HL 350 nových případů year www. lymphoma. cz Každých 5 hodin

Podtypy lymfomů v ČR (2009 n 5598) www. lymphoma. cz

Podtypy lymfomů v ČR (2009 n 5598) www. lymphoma. cz

Celkové přežití a přežití bez progrese jednotlivé podtypy OS PFS www. lymphoma. cz Trněný

Celkové přežití a přežití bez progrese jednotlivé podtypy OS PFS www. lymphoma. cz Trněný M. et al. , Klin Onkol, 2007, 20: 340 -348

Nové léky l změna přežití l jednání s pojišťovnami a MZČR www. lymphoma. cz

Nové léky l změna přežití l jednání s pojišťovnami a MZČR www. lymphoma. cz

Rituximab v léčbě DLBCL ASH 2000 GELA data NEJM 2002 GELA data, rituximab approved

Rituximab v léčbě DLBCL ASH 2000 GELA data NEJM 2002 GELA data, rituximab approved for DLBCL www. lymphoma. cz

Změna přežití DLBCL - rituximab (dg 1999 -2006) Overall survival Progression free survival p

Změna přežití DLBCL - rituximab (dg 1999 -2006) Overall survival Progression free survival p < 0. 0001 rituximab n median 5 y PFS HR No 807 3. 1 y 43. 8% Yes 711 nr 66. 4% 0. 49 (CI 95%; 0. 43 -0. . 58) p < 0. 0001 Dg n median 5 y OS HR No Yes 807 6. 5 y 54. 4 % 711 nr 75. 8 % 0. 48 (CI 95%; 0. 41 -0. 58) Trneny M et al. , Klin Onkol, 2007; 20: 340 -348, updated

Změna přežití v průběhu doby Overall survival Progression free survival p = 0. 0005

Změna přežití v průběhu doby Overall survival Progression free survival p = 0. 0005 Dg n median 5 y OS HR 1999 -2000 267 3. 2 y 43. 3% 2004 -2006 751 nr 57. 1% 0. 72 (CI 95%; 0. 55 -0. 85) p = 0. 006 Dg n median 5 y OS HR 1999 -2000 267 6. 1 y 54. 0% 2004 -2006 751 nr 64. 0% 0. 76 (CI 95%; 0. 57 -0. 91) Trneny M et al. , Klin Onkol, 2007; 20: 340 -348, updated

Edukace- Guidelines www. lymphoma. cz

Edukace- Guidelines www. lymphoma. cz

Klinické studie l MIn. T l CORAL l PRIMA l NHL 13 l European

Klinické studie l MIn. T l CORAL l PRIMA l NHL 13 l European Mantle Cell Lymphoma Network trials l Phase II RMega. CHOP/ESHAP/BEAM l Pariticipation on – SGN 40 – MAIN trials – Lenalidomide trials www. lymphoma. cz

Spolupráce s Lymfom. Help l přednášky l informace o Lymfo. Help v rámci KLS

Spolupráce s Lymfom. Help l přednášky l informace o Lymfo. Help v rámci KLS l snaha o zlepšení dostupnosti péče l Heřmanského nadace – nadační představení www. lymphoma. cz

www. lymphoma. cz

www. lymphoma. cz