KOOPERATFLKTE YEN YAKLAIMLAR ETM KOPERATFL Hazrlayan Fevzi TOPCUOLU

  • Slides: 16
Download presentation
KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİM KOPERATİFÇİLİĞİ Hazırlayan : Fevzi TOPCUOĞLU Bursa Çağdaş Eğitim Koop. Kurucu

KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİM KOPERATİFÇİLİĞİ Hazırlayan : Fevzi TOPCUOĞLU Bursa Çağdaş Eğitim Koop. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

 Sorunların çözümü bireysel çabalarla başarılamıyor. Sorumluluk duygusu ve ortak çaba herkeste aynı ölçüde

Sorunların çözümü bireysel çabalarla başarılamıyor. Sorumluluk duygusu ve ortak çaba herkeste aynı ölçüde değildir. Sorumluluk bilinci yaratmak için ortak bir politika oluşturulmamış. Herkese eşit külfet yüklenmemiş. Ülkemiz, içte ve dışta ağır sorunlarla karşıyadır. Her bireyde taşıyabileceği yük eşit dağıtılmalı Sorumluluk ve külfetin eşitlendiği bir örgütlenme (kooperatif) öne çıkarılmalı

Kooperatifçilik Nedir? Birlikte iş yapmaktır. Türk toplumunun İMECE geleneğinin örgütlü halidir. Güçleri birleştirerek büyük

Kooperatifçilik Nedir? Birlikte iş yapmaktır. Türk toplumunun İMECE geleneğinin örgütlü halidir. Güçleri birleştirerek büyük işler başarmaktır. Kooperatiflerin Sağladığı Yararlar: 1 -Sosyal yararları 2 -Ortaklarına sağladığı yararlar 3 -Ülke kalkınmasına katkıları

Kooperatifçiliğin İlkeleri : Gönüllülük ve açık üyelik Demokratik yönetim ve işleyiş Ortakların ekonomik katılımı

Kooperatifçiliğin İlkeleri : Gönüllülük ve açık üyelik Demokratik yönetim ve işleyiş Ortakların ekonomik katılımı Özerk ve tarafsızlık Gelişim odaklılık Yardımlaşma ve dayanışma Topluma karşı sorumluluk

Kooperatifleri Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler Amaç, üyelerine kar sağlamaktan çok onların gereksinmelerini karşılamak. Her

Kooperatifleri Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler Amaç, üyelerine kar sağlamaktan çok onların gereksinmelerini karşılamak. Her üye, sahip olduğu hisse sayısına bağlı olmaksızın bir oya sahiptir. Hesaplarının denetimi her üyeye açıktır. Her üye, yönetime gelme fırsatı açısından eşittir.

Kooperatiflerin Toplumsal Gelişmeye Etkileri Üyelerinin sosyalleşmesine katkı sağlar. Aidiyet duygusu geliştirir. Örgütlü yaşam kültürüne

Kooperatiflerin Toplumsal Gelişmeye Etkileri Üyelerinin sosyalleşmesine katkı sağlar. Aidiyet duygusu geliştirir. Örgütlü yaşam kültürüne katkı sağlar. Yardımlaşma ve dayanışma hazzı tattırır. Toplumun ekonomik yaşamına artı değer katar. Tasarruflu yaşam alışkanlığı kazandırır.

Sosyal Sorumluluk Almada Kooperatiflerin Öncülüğü İçinde yaşadığı topluma karşı gönüllü sorumluluklar yüklenir. Yönetici ve

Sosyal Sorumluluk Almada Kooperatiflerin Öncülüğü İçinde yaşadığı topluma karşı gönüllü sorumluluklar yüklenir. Yönetici ve ortaklarına eğitim verir. Toplum kalkınmasında gönüllü roller üstlenirler. Sosyal donatı alanları yaratırlar. Bireylerin sosyalleşmesine etki ederler.

Kooperatifçilik Alanları Çoğaltılabilir -Kooperatifçilik eğitim alanında yaygınlaşmalı. Çünkü; Eğitim, insanı gerçekten insan yapma sanatıdır.

Kooperatifçilik Alanları Çoğaltılabilir -Kooperatifçilik eğitim alanında yaygınlaşmalı. Çünkü; Eğitim, insanı gerçekten insan yapma sanatıdır. Eğitim, bireyin özgürleşmesini sağlar. Eğitim, bireyleri iyi bir üretici ve iyi bir tüketici olma nitelikleri kazandırır. Eğitim, bir kültürlenme aracıdır. Eğitim, bireylere hoşgörü ve demokratik davranma anlayışı kazandırır vb.

Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki : “ Eğitimdir ki; bir ulusu özgür, şanlı, yüksek

Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki : “ Eğitimdir ki; bir ulusu özgür, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler” Eğitimin ne denli bir etkili araç olduğunu bu özdeyişten daha iyi anlatacak söz olmasa gerek.

Eğitim Alanında Kooperatifleşme Niçin Yaygınlaşmalı ? Eğitim, toplumun tüm bireylerini ilgilendirir. Türk Milli Eğitiminin

Eğitim Alanında Kooperatifleşme Niçin Yaygınlaşmalı ? Eğitim, toplumun tüm bireylerini ilgilendirir. Türk Milli Eğitiminin sayılamayacak kadar çok sorunları vardır. Devlet, eğitime yeterli kaynak ayıramıyor. Özel sektör, bu alanda yeterince yoktur. Eğitim sorunlarının çözümü ertelenemez. Sorunların çözümünde İMECE’ ye ihtiyaç vardır.

EĞİTİM KOPERATİFÇİLİĞİNDE BİR MODEL BURSA ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ Eğitimde taraf olmak. Eğitimdeki sorunlarla ilgili

EĞİTİM KOPERATİFÇİLİĞİNDE BİR MODEL BURSA ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ Eğitimde taraf olmak. Eğitimdeki sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak. Laik, bilimsel ve demokratik eğitimde örnek kuruluşlar oluşturmak. Atatürk ilke ve devrimleri ortak paydasında birleşenleri eğitime katkı yapmalarını örgütlemek. İMECE geleneğini öne çıkarmak. Gönüllü sosyal sorumluluk yüklenmek. Toplumsal yarara yönelik çalışmalar yapmak üzere örnek bir kuruluş olarak 1995 yılında ÇEK kuruldu.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ (ÇEK) İLKELERİ Atatürk İlke ve Devrimlerini, öğretim birliğini, bilimsel ve laik

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ (ÇEK) İLKELERİ Atatürk İlke ve Devrimlerini, öğretim birliğini, bilimsel ve laik eğitimi, eğitimde olanak ve fırsat eşitliğini savunur; tersi uygulamalarla mücadele eder. Ticari amaç gütmeksizin örnek özel eğitim - öğretim kurumları, öğrenci yurtları açıp işletir; yoksul ve çalışkan öğrencileri kurumlarından ücretsiz yararlandırır. Kurumlarının işleyişinde ve yönetiminde demokratiklik ilkesini uygular. Herkesin siyaset yapma hakkına saygı duyar; ancak hiç kimseye kendi siyasi görüşünü kurum içinde yayma fırsatı tanımaz. Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, Kooperatif’ten herhangi bir ad altında ücret almaz. Danışma yüksek kurulu, yönetim ve denetim kurulları üyeleri ve personeli Kooperatif’ in ilkelerini ve felsefesini yaymak, tanıtmak ve kaynak sağlamakla kendilerini görevli sayar. Yönetim kurulu, kararlarını tartışarak oy birliğiyle almaya çalışır ve alınan kararları dışarıda tartışmamaya özen gösterir. Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, ayni ve nakdi bağış yapanlar, Kooperatif’ten maddi karşılık beklemez. Üyeleri ve çalışanları Kooperatif’i maddi ve manevi zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz. Kurumlarında, kuruluş ilke ve değerlerini benimseyen personel çalıştırır.

ÇEK’ in GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER Yüksek Öğrenim Karma Öğrenci Yurdu ( 472 yatak kapasiteli) Anaokulu

ÇEK’ in GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER Yüksek Öğrenim Karma Öğrenci Yurdu ( 472 yatak kapasiteli) Anaokulu (212 öğrenci kapasiteli) Ortaöğrenim Kız Yurdu (64 yatak kapasiteli) Kültür Merkezi -257 koltuklu çok amaçlı salon -Sergi Salonu -Kokteyl Salonu -2 Cep sineması (faal değil) Kitap, Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi Çelenk Hizmeti ÇEK Öğrenci Evi

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMELER Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunda; 75 öğrenci burslu barındırma Ortaöğrenim Kız

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMELER Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunda; 75 öğrenci burslu barındırma Ortaöğrenim Kız Yurdunda; 57 öğrencinin tüm gereksinmeleri (Yemek, giyim-kuşam, kitap, kırtasiye, cep harçlığı, yol parası vb. )karşılanmakta ve tam burslu olarak okumaktadırlar. ÇEK Öğrenci Evi’nde 8 kızımızın her türlü gereksinimi karşılanıyor ve onlar sadece ÖSS’ye hazırlanıyor. ÇEK Anaokulu’nda 25 çocuk (3 -6 yaş) tam burslu olarak eğitim görüyor.

SOSYAL-KÜLTÜREL ALAN ETKİNLİKLERİ Eğitime ilişkin konularda konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, seminer düzenleme Tiyatro, konser,

SOSYAL-KÜLTÜREL ALAN ETKİNLİKLERİ Eğitime ilişkin konularda konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, seminer düzenleme Tiyatro, konser, gezi, toplu yemek etkinlikleri Laik, bilimsel, demokratik özelliklere aykırı eğitim gerçekleşmelerini, Atatürk ilke ve devrimleri aleyhine olacak gelişmeleri kamuoyuna duyurmak. Eğitim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirmek. Çağdaş Eğitim’e Katkı Ödülü vermek.

YAKIN HEDEF : İlköğretim Okulu ve yatılı lise yapmak, hizmete sunmak Gelişmeyi sürekli kılmak

YAKIN HEDEF : İlköğretim Okulu ve yatılı lise yapmak, hizmete sunmak Gelişmeyi sürekli kılmak NİHAİ HEDEF : Üniversite açmak, çok sayıda eğitim-öğretim kurumu oluşturmak ve yurt genelinde EĞİTİM KOOPERATİFLERİ kurulmasına katkılar sağlamak.