Konverze metadat z formtu Marc 21 do Dublin

  • Slides: 11
Download presentation
Konverze metadat z formátu Marc 21 do Dublin Core v prostředí univerzitního repozitáře Irena

Konverze metadat z formátu Marc 21 do Dublin Core v prostředí univerzitního repozitáře Irena Baranayová Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

O Univerzitním repozitáři n n Projekt zahájen v r. 2006 v systému Digi. Tool

O Univerzitním repozitáři n n Projekt zahájen v r. 2006 v systému Digi. Tool izraelské firmy Ex. Libris Nejprve jen e. VŠKP, dnes obsahuje historické listiny, historické mapy, preprinty, příspěvky ze sborníků, studijní a výukové materiály, technické a výzkumné zprávy, grantové zprávy, výroční zprávy

O Univerzitním repozitáři II n n Technická a metodická podpora, školení uživatelů – Ústav

O Univerzitním repozitáři II n n Technická a metodická podpora, školení uživatelů – Ústav výpočetní techniky Sběr a zpracování dat – jednotlivé fakultní knihovny Přístup do repozitáře – omezeno na IP adresy UK, vzdálený přístup řešen pomocí EZProxy Informace o projektu: http: //digitool. cuni. cz, repozitář: http: //repozitar. cuni. cz

e. VŠKP na UK n n n Dodává 11 fakult UK, kolem 2000 prací

e. VŠKP na UK n n n Dodává 11 fakult UK, kolem 2000 prací Podpora autorů : šablona (DOC a TEX), seznam freeware programů pro konverzi do PDF Sběr prací : nařízení děkana (FSV, 2 LF) nebo princip dobrovolnosti (PřF) 2 tištěné verze, 1 elektronická Ruční zpracování do Centrálního katalogu a Univerzitního repozitáře

Projekt propojení CKIS a Repozitáře n n Důvod : není propojení na IS UK,

Projekt propojení CKIS a Repozitáře n n Důvod : není propojení na IS UK, ušetření duplicitní práce knihovníků Workflow : tištěná práce zpracována v CKIS, elektronická verze vložená do repozitáře, vytvoří se technická metadata, plnotextový index a náhled titulní strany, stažení bibliografického záznamu z CKIS pomocí Z 39. 50

Konverze Marc 21 a Dublin Core n n n Důvod : v repozitáři 2

Konverze Marc 21 a Dublin Core n n n Důvod : v repozitáři 2 typy popisných metadat (M 21 a DC resp. EVSKP-MS v. 1. 0) – nutné sjednocení Problémy s harvestem objektů do sbírek Mapování : základ od NK, nutné přizpůsobení požadavkům EVSKP-MS a systému Digi. Tool

Požadavky konverze n n n Přidání polí do záznamů VŠKP v CKIS (pole Formát

Požadavky konverze n n n Přidání polí do záznamů VŠKP v CKIS (pole Formát e. VŠKP – dc: format - a pole Kód logické sbírky – dc: collection) Obohacení pole 520 o údaj o jazyku (nové podpole) Pro dcterms: grantor užito pole 502 (710 nevhodné kvůli podobě Národních autorit pro korporace)

Požadavky konverze II n n n Nutné zvýšit kvalitu bibliografických záznamů kvalifikačních prací v

Požadavky konverze II n n n Nutné zvýšit kvalitu bibliografických záznamů kvalifikačních prací v CKIS Knihovníci byli upozorněni na nová pole v souvislosti s konverzí a byl vypracován manuál s poli pro popis VŠKP Přidány nápovědy do Alephu

Konverze n n n Pravidelný export nových marcových záznamů do speciálního NFS adresáře Obsah

Konverze n n n Pravidelný export nových marcových záznamů do speciálního NFS adresáře Obsah adresáře před pravidelným zálohováním systému projde konverzním nástrojem Marcovský záznam bude odstraněn, zůstane pouze záznam v Dublin Core

Plány do budoucna n n Testování a odladění konverzního nástroje (zimní semestr 2008/2009) Synchronizace

Plány do budoucna n n Testování a odladění konverzního nástroje (zimní semestr 2008/2009) Synchronizace CKIS a Univerzitního repozitáře pomocí technologie OAI (letní semestr 2009)

Děkuji za pozornost Irena. baranayova@ruk. cuni. cz

Děkuji za pozornost Irena. [email protected] cuni. cz