Konvergens Teorier og begreper Hypoteser Ml for kurset

  • Slides: 21
Download presentation
Konvergens Teorier og begreper Hypoteser

Konvergens Teorier og begreper Hypoteser

Mål for kurset og prosjektoppgavene • Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergensprosessen (hva

Mål for kurset og prosjektoppgavene • Forenet konkret og teoretisk forståelse av konvergensprosessen (hva angår digitale medier) – – Hvordan? Hvorfor? • Finnes ingen teori om konvergens (men mye hype) – kombinere studier av pågående prosesser med analyser av andre relevante teknologier • Mellom teknologisk og sosial determinisme • (Pensum: primært teori og prosjektrapporter, sekundært div. case-studier)

Konvergens • Nettverk (Internet? ) • Dings (telefon – PC – TV – stereo)

Konvergens • Nettverk (Internet? ) • Dings (telefon – PC – TV – stereo) • Plattform (Windows? ) • Marked

Teoretiske perspektiver • Digitale medier som LTS • ANT og NØ som supplerende teorier

Teoretiske perspektiver • Digitale medier som LTS • ANT og NØ som supplerende teorier • (Reflexive Modernization) • Generelt fenomoen: Sosio-teknisk kompleksitet

LTS • . . Contains messy, complex, problem-solving • • components. Both socially cosntructed

LTS • . . Contains messy, complex, problem-solving • • components. Both socially cosntructed and society shaping. Inkluderer – – – Teknologiske komponenter Organisasjoner (produsenter, banker, . . ) Artikler, bøker, undervisnings og forskningsprogrammer – ”Legislative artifacts”: lover, . .

Komponenter (av alle slag) • Samhandler med andre komponenter • Bidrar til systemets felles

Komponenter (av alle slag) • Samhandler med andre komponenter • Bidrar til systemets felles mål • Komponentes egenskaper bestemmes av helheten

Systembyggere • Spiller avgjørende roller • ”Heterogeneous engineers” • (Stemmer dette ? ? )

Systembyggere • Spiller avgjørende roller • ”Heterogeneous engineers” • (Stemmer dette ? ? )

Utviklingsmønstre • Invention (radikale oppfinnelser) – Løser kritiske poblemer – Avvises ofte av store

Utviklingsmønstre • Invention (radikale oppfinnelser) – Løser kritiske poblemer – Avvises ofte av store organisasjoner • Development – Fra enkel ide til fungerende system • Innovasjon – Tas i bruk, brukerpraksis tilpasses – Etablering av salg, markedsføring og støttefunksjoner, etc. • Teknologioverføring

Flere begreper • Momentum • Teknologisk stil – Demokratiske vs. repressive media – Stormaskinger

Flere begreper • Momentum • Teknologisk stil – Demokratiske vs. repressive media – Stormaskinger vs. PC’er – (Sentralisering/hierarkisk vs. desentralisert/flat kontroll) • Reverse salients (-> kriser) • Battle of systems

Eksempler • Eksisterende bransjer: avis, TV, radio, plate, SW, telecom, etc. • Innen musikk:

Eksempler • Eksisterende bransjer: avis, TV, radio, plate, SW, telecom, etc. • Innen musikk: Apple, Microsoft, MP-3, . . . • TV: Bakkebasert, sattelitt, Web, . . • Systemer av systemer • Relasjoner mellom systemer: samspill, konkurranse, kamp

Hypoteser 1. Momentum: Alle eksisterende systemer følger sin 2. naturlige utvikling Battle of systems

Hypoteser 1. Momentum: Alle eksisterende systemer følger sin 2. naturlige utvikling Battle of systems 2. 1. Kampen er avgjøreende for hvordan systemene utvikles 2. 2. Et sytem vinner • Viktige spørsmål: – – – Hvilke system har momentum? Hvor står kampen? I begge tilfeller: inneholder systemene noen ”reverse salients”?

Kamp • Finnes reverse salients? • Musikk: DRM? • Bakkebasert TV: Valgfrihet • Web

Kamp • Finnes reverse salients? • Musikk: DRM? • Bakkebasert TV: Valgfrihet • Web TV: Kvalitet, kapasitet • Hva vil brukerne ha (ref. HDTV)?

Nettverksøkonomi • Begreper – – Nettverkseksternaliteter Økende avkastning Path-dependency Lock-in • Særlig relevant for

Nettverksøkonomi • Begreper – – Nettverkseksternaliteter Økende avkastning Path-dependency Lock-in • Særlig relevant for å forstå standarders’ • dynamikk Kan betraktes som en utfyllende tolkning av ”momentum”

Hypoteser • Alle systemer er path-dependent – > Det blir ingen konvergens!!!!!!!! • Jo

Hypoteser • Alle systemer er path-dependent – > Det blir ingen konvergens!!!!!!!! • Jo større – jo mer locked-in • Det største vinner • Eller i hvertfall: Et mindre må være overlegent funksjonelt for å utkonkurrere et større • Underbygger teorien om ”disruptive technologies” (change)

Design og nettverkseksternaliteter • Dilemma: take-off og lock-in • Svar: – Bootstrapping • Fokus

Design og nettverkseksternaliteter • Dilemma: take-off og lock-in • Svar: – Bootstrapping • Fokus på umiddelbar nytte – Fleksibilitet • Modularisering: Gateways • Enkelhet • Gateways er viktige ifbm ”battle of systems” – Eks. 1: AC/DC – Eks. 2: Internet i Norden (The NORDUNet Plug)

Eksempel: HDTV • Antagelse: – Neste store teknologisprang etter måneferder og atomrakettkappløp – Teknologideterminisme

Eksempel: HDTV • Antagelse: – Neste store teknologisprang etter måneferder og atomrakettkappløp – Teknologideterminisme (momentum? ): S/H -> Farge -> HD – Begge var feil! • HDTV kommer nå (ser det ut til) – Omvei (ANT): • • • LCD: PC->Laptops->Industirelt bruk av store skjermer + DVD = Hjemmekino + dig TV = HDTV

Sprøsmål • • • Vil plattformen konvergere mot Windows? Reverse salient (? ): Mobiltelefoner

Sprøsmål • • • Vil plattformen konvergere mot Windows? Reverse salient (? ): Mobiltelefoner Hypotese: – Mobil-telefoner blir viktige musikk-spillere – WMA blir dominerende format (pga. DRM reverse salient i andre systemer? ) – Må kjøre Windows for å kjøre WMP – Erstatter Symbian med Windows – W Entertainment plattform på TV/hjemmekine (hjemmestereo) – (Problem: Windows krever mye hukommelse)

ANT • • Supplement og fundament for LTS Heterogene nettverk, aktører er kollektiv Innrullering

ANT • • Supplement og fundament for LTS Heterogene nettverk, aktører er kollektiv Innrullering Inskripsjoner (teknolgisk stil) • Konvegens: – bygging av nettverk – Innrullering av brukere, leverandører, teknologier, politikere, lover, . . – Inskripsjon av mediepolitikk og mye annet (DRM = overvåksning? )

Hypoteser • Konvergens – politisk maktkamp – Bygge den sterkeste alliansen – OBS: Teknologi

Hypoteser • Konvergens – politisk maktkamp – Bygge den sterkeste alliansen – OBS: Teknologi kan være en aktør med mye makt

Kontroll • • • ANT Hvordan kan ulike aktører kontrollere teknologien? Hvordan kan ”vi”

Kontroll • • • ANT Hvordan kan ulike aktører kontrollere teknologien? Hvordan kan ”vi” bidra til en ”god” konvergeringsprosess? (Hvilke bør inskriberes i systemene og hvordan få dette til? ) Kontroll-behov/interesser Aktører: – – – Brukere (info. Konsumenter) (tilgang til info, mestre teknologien, . . ) Info. tilbydere (ungå ulovlig kopiering, nå fram med sin info, . . ) Teknologileverandører (tjene penger) Bransjer Nasjonale myndigheter (bevare/utvikle nasjonal kultur) Samfunnet (samfunnets beste: fri, demokratisk utvikling, . . )

Prosjektoppgave • Alle studenter skal delta i en gruppe som i • • fellesskap

Prosjektoppgave • Alle studenter skal delta i en gruppe som i • • fellesskap gjennomfører en prosjektoppgave. Hver gruppe skal identifisere og analysere et ”teknologisk system” innen ”digital musikk” eller digital TV. Oppgaven består av 3 delrapporter – – Identifiser og beskriv kort et ”teknologisk” system. Beskriv nærmere relasjonene mellom de ulike elementene og systemets stil. – Beskriv systemets hovedstrategi, hvilke andre systemer det kjemper mot og hvordan dette har påvirket systemets strategi og utvikling.