Kontynenty na Ziemi Rozmieszczenie kontynentw na kuli ziemskiej

  • Slides: 11
Download presentation
Kontynenty na Ziemi

Kontynenty na Ziemi

Rozmieszczenie kontynentów na kuli ziemskiej: Azja Europa Ameryka Pn. Antarktyda Afryka Ameryka Pd. Australia

Rozmieszczenie kontynentów na kuli ziemskiej: Azja Europa Ameryka Pn. Antarktyda Afryka Ameryka Pd. Australia -koniec-

Ameryka Północna jest kontynentem położonym na półkuli zachodniej, rozciągającym się pomiędzy Oceanem Atlantyckim a

Ameryka Północna jest kontynentem położonym na półkuli zachodniej, rozciągającym się pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Oceanem Spokojnym. Od północy oblewają ją wody Oceanu Arktycznego, a od południa ogranicza ją Przesmyk Panamski. Zajmuje powierzchnię 24, 2 mln km², co sprawia, iż pod względem wielkości jest trzecim kontynentem kuli ziemskiej. Zamieszkuje ją 432 mln ludzi. powrót do mapy

Ameryka Południowa Kontynent na półkuli zachodniej, z Ameryką Północna połączona Przesmykiem Panamskim, od Antarktydy

Ameryka Południowa Kontynent na półkuli zachodniej, z Ameryką Północna połączona Przesmykiem Panamskim, od Antarktydy oddzielona Cieśniną Drake'a, powierzchnia kontynentu 17, 8 mln ². Amerykę Południową zamieszkuje 540 mln mieszkańców, co stanowi około 8, 7% ludności świata. powrót do mapy

Antarktyda jest najzimniejszym, najbardziej zachmurzonym i najbardziej wietrznym kontynentem na kuli ziemskiej. Rozciąga się

Antarktyda jest najzimniejszym, najbardziej zachmurzonym i najbardziej wietrznym kontynentem na kuli ziemskiej. Rozciąga się wokół bieguna południowego, a ze wszystkich stron opływają ją wody trzech oceanów - Spokojnego, Atlantyckiego i Indyjskiego Niekiedy wody tych oceanów opływające obszar Antarktydy określa się łącznie, jako Ocean Antarktyczny, Ocean Lodowaty lub Ocean Południowy. Powierzchnia kontynentu wynosi około 14 mln km² i prawie w całości przykryta jest lądolodem. Średnia wysokość Antarktydy wynosi 2 040 m n. p. m. , co sprawia, iż jest ona najwyżej wyniesionym kontynentem na Ziemi. powrót do mapy

Europa Zamieszkana jest przez 728 milionów osób, co stanowi około 13% światowej populacji. Średnia

Europa Zamieszkana jest przez 728 milionów osób, co stanowi około 13% światowej populacji. Średnia gęstość zaludnienia, bez uwzględnienia Rosji jest całkiem wysoka i wynosi 97 osób na km 2. Jest to wynik ok. dwukrotnie większy od średniej światowej. Europa nosiła miano najgęściej zaludnionej części świata do połowy lat 80 XX wieku. powrót do mapy

Azja –największy kontynent na Ziemi. Sąsiaduje z Europą od zachodu, Afryką od południowego zachodu

Azja –największy kontynent na Ziemi. Sąsiaduje z Europą od zachodu, Afryką od południowego zachodu Oceanem Indyjskim i Australią od południowego wschodu, oraz Pacyfikiem od wschodu. Obszar Azji to 44, 5 mln km² powierzchni lądów, tj. ~29, 88% powierzchni wszystkich lądów. Początkowo nazwa Azja odnosiła się jedynie do Azji Mniejszej. Około 450 r. przed narodzeniem Chrystusa odróżniono Azję Właściwą od Azji Mniejszej. Azja była imieniem nimfy okeanidy w mitologii greckiej. Tak również nazywano i rodzaj żyta. Nie wykluczone jest również, że nazwa ta pochodzi od greckiego słowa azjos oznaczającego muł rzeczny. Azję zamieszkuje 62% całej ludności Ziemi, Jest to głównie rasa żółta. W Azji mieszka blisko 4 mld ludzi, a naukowcy przewidują że w 2040 roku będzie ich prawie 5 mld. -powrót do mapy-

Australia Obszar Australii i Oceanii jest mniej więcej równy wielkości Stanów Zjednoczonych. Przy stosunkowo

Australia Obszar Australii i Oceanii jest mniej więcej równy wielkości Stanów Zjednoczonych. Przy stosunkowo dość sporej powierzchni żyje tu bardzo niewiele ludzi. Wewnątrz kontynentu znajdują się rozległe tereny pustynne i półpustynne, wysuszone pastwiska. Rolnictwo jest tu wyjątkowo słabo rozwinięte. Powszechna jest za to hodowla owiec oraz bydła. Znajdują się tutaj również niezwykle bogate mineralne złoża. W północno-wschodnich krańcach tego najmniejszego na świecie kontynentu, panuje klimat równikowy. Rośnie tam także gęsta tropikalna dżungla. Tutaj nawet opady śniegu nie są postrzegane jako coś niezwykłego, chociaż nie zdarzają się tam i tak szczególnie często. Rdzenni mieszkańcy Australii nazywają się Aborygenami. Zdecydowana większość z tych, którzy przetrwali jeszcze do dziś mieszka oraz pracuje jak inni ludzie w miastach czy większych osiedlach. Część z nich pozostała jednak wewnątrz kraju. Żyją oni tam tak jak ich przodkowie, zgodnie ze swoją starą kulturą i tradycjami, w harmonii z przyrodą. Nie istnieją tutaj jakieś rezerwaty dla tej ludności, tak jak to ma miejsce na przykład w Ameryce, w przypadku Indian. Australia jako suwerenne, niepodległe państwo liczy sobie zaledwie niecałe sto lat. - powrót do mapy -

Afryka jest drugim, pod względem wielkości kontynentem kuli ziemskiej. Zajmuje powierzchnię 30, 3 mln

Afryka jest drugim, pod względem wielkości kontynentem kuli ziemskiej. Zajmuje powierzchnię 30, 3 mln km². W większości znajduje się na półkuli wschodniej i rozciąga się po obydwu stronach równika Od Europy oddziela ją Morze Śródziemne, z najmniejszym przesmykiem w Cieśninie Gibraltarskiej o szerokości 14 km. Z Azją dzieli ją Kanał Sueski i Morze Czerwone. Afrykę oblewają dwa oceany, od zachodu - Ocean Atlantycki oraz Ocean Indyjski od wschodu. Największa rozciągłość południkowa kontynentu wynosi 8 tys. km, a równoleżnikowa - 7, 5 tys. km. Kontynent afrykański jest zwarty, tzn. , że jego rozczłonkowanie jest bardzo małe (półwyspy i wyspy zajmują zaledwie 5% powierzchni). Długość linii brzegowej wynosi 30, 5 tys. km. - powrót do mapy -

Ludność i powierzchnia Nazwa kontynentu Powierzchnia w km ² Ludność Europa 6, 7 mln

Ludność i powierzchnia Nazwa kontynentu Powierzchnia w km ² Ludność Europa 6, 7 mln ² 727 mln Azja 44, 5 mln km ² 4 054 mln Afryka 30, 316 mln ² 813 mln Ameryka Północna 24, 2 mln km² 337 mln Ameryka Południowa 17, 8 mln km² 577 mln Antarktyda 13, 3 mln km² ___ Australia 7 686 850 km² 34 mln

Wykonały: Paulina Jakubowska i Dominika Woźniak

Wykonały: Paulina Jakubowska i Dominika Woźniak