Konstrukce trojhelnku Znmeli dv strany a tnici k

  • Slides: 13
Download presentation
Konstrukce trojúhelníku Známe-li dvě strany a těžnici k jedné z nich Dostupné z Metodického

Konstrukce trojúhelníku Známe-li dvě strany a těžnici k jedné z nich Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Zopakujme si, co víme o těžnicích trojúhelníku: Těžnice trojúhelníku je úsečka spojující vrchol trojúhelníku

Zopakujme si, co víme o těžnicích trojúhelníku: Těžnice trojúhelníku je úsečka spojující vrchol trojúhelníku se středem jeho protilehlé strany; vzdálenost vrcholu a středu protější (příslušné) strany. Máme tři strany a tři vrcholy – tudíž i tři těžnice. Značíme je v závislosti na označení příslušných vrcholů a stran – t a, tb, tc. Těžnice se protínají v jednom bodě - těžišti. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Trojúhelník – těžnice trojúhelníku Těžiště dělí těžnice v poměru 2: 1 tak, že delší

Trojúhelník – těžnice trojúhelníku Těžiště dělí těžnice v poměru 2: 1 tak, že delší úsek těžnice leží vždy u vrcholu. To znamená, že úsek těžnice od vrcholu do těžiště tvoří vždy 2/3 celkové délky těžnice. 2/3 1/3 1/3 2/3 Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

A nyní již přikročíme ke konstrukci. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém c = 8

A nyní již přikročíme ke konstrukci. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém c = 8 cm, a = 5 cm, tc = 6 cm. Náčrt: tc c a S Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Rozbor: Jak sestrojíme bod C? Co o něm víme? Víme, že jeho vzdálenost od

Rozbor: Jak sestrojíme bod C? Co o něm víme? Víme, že jeho vzdálenost od středu strany c je 6 cm (tc = 6 cm). Kde se tedy může nacházet bod splňující danou podmínku? Co je množinou všech bodů, jejichž vzdálenost od středu strany c je 6 cm? Je to kružnice se středem ve středu strany c a poloměrem o velikosti tc, tj. 6 cm. C 4 C 5 C 6 C 1 k tc tc C 2 tc tc tc C 3 tc S Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Náčrt a rozbor: Začneme jako vždy zadanou stranou, v tomto případě stranou c. Následuje

Náčrt a rozbor: Začneme jako vždy zadanou stranou, v tomto případě stranou c. Následuje použití zadané těžnice – jak jsme na předchozím snímku vyvodili, sestrojíme kružnici se středem ve středu strany c a s poloměrem o velikosti těžnice tc. Jako poslední použijeme ze zadání stranu a. k o 1 l S p Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Zápis a konstrukce: 1. AB; AB =c = 8 cm 2. S; S AB,

Zápis a konstrukce: 1. AB; AB =c = 8 cm 2. S; S AB, AS = SB 4. l; l(B; a=5 cm) 5. C; C k l 6. Trojúhelník ABC 3. k; k(S; tc = 6 cm) k o 1 C l p S A B Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Výsledný trojúhelník Úloha má jedno řešení. (v polorovině určené úsečkou AB a bodem C)

Výsledný trojúhelník Úloha má jedno řešení. (v polorovině určené úsečkou AB a bodem C) Konstrukci proměříme, zda odpovídá zadání, a trojúhelník vytáhneme silněji. A takto vypadá celá konstrukce. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Pár příkladů k procvičení – příklad č. 1 Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: c =

Pár příkladů k procvičení – příklad č. 1 Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: c = 3 cm, b = 6, 5 cm, tc = 55 mm (Pozor na jednotky!) Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Pár příkladů k procvičení – příklad č. 2 Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: a =

Pár příkladů k procvičení – příklad č. 2 Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: a = 5 cm, b = 5 cm, ta = 7 cm Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Pár příkladů k procvičení – příklad č. 3 Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: b =

Pár příkladů k procvičení – příklad č. 3 Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: b = 5 cm, tb = 2 cm, a = 4 cm Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Dobrá rada na závěr: Pamatuj si! Je-li při konstrukci trojúhelníku zadána těžnice, použijeme ji

Dobrá rada na závěr: Pamatuj si! Je-li při konstrukci trojúhelníku zadána těžnice, použijeme ji k sestrojení kružnice se středem ve středu příslušné strany a poloměrem o velikosti dané těžnice. Například: Je-li dána strana b a těžnice tb, začneme konstrukci stranou b a pokračujeme kružnicí se středem ve středu strany b a poloměrem o velikosti tb. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Přeji přesnou ruku při rýsování! Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802

Přeji přesnou ruku při rýsování! Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.