Konsorcjum Zdrowie i uroda Zdrowie i uroda Projekt

  • Slides: 26
Download presentation
Konsorcjum „Zdrowie i uroda”

Konsorcjum „Zdrowie i uroda”

Zdrowie i uroda Projekt Programu Rozwoju Turystyki 2020 Turystyka Wellness & SPA jednym z

Zdrowie i uroda Projekt Programu Rozwoju Turystyki 2020 Turystyka Wellness & SPA jednym z priorytetowych obszarów rozwoju polskiej turystyki Strategia Marketingowa Polski na lata 2012 – 2020 Promocja turystyki uzdrowiskowej oraz Wellness & SPA Program promocji turystyki medycznej realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Celem programu jest wykreowanie polskich silnych marek, rozpoznawalnych na świecie i kojarzonych z krajem pochodzenia

Zdrowie i uroda Strategia Marketingowa Polski na lata 2012 – 2020 • skuteczność realizacji

Zdrowie i uroda Strategia Marketingowa Polski na lata 2012 – 2020 • skuteczność realizacji polityki turystycznej zależy od dynamiki partnerstwa publiczno-prywatnego oraz aktywności samorządów regionalnych i lokalnych • o ile na szczeblu centralnym regionalnym musi on uwzględniać sektorów prywatny i wielu partnerów lokalnych. Niezbędnym staje się tworzenie konsorcjów produktowych/klastrów

Zdrowie i uroda Korzyści dla konsorcjum jako całości: • • większa różnorodność produktu oszczędniejszy

Zdrowie i uroda Korzyści dla konsorcjum jako całości: • • większa różnorodność produktu oszczędniejszy i efektywniejszy marketing silniejsze oddziaływanie na rynek obniżanie kosztów budowanie tożsamości lokalnej synergia sektora publicznego i prywatnego możliwości planowania strategicznego i analiz

Zdrowie i uroda • • Korzyści dla konsorcjum jako całości: współudział w kosztach promocji

Zdrowie i uroda • • Korzyści dla konsorcjum jako całości: współudział w kosztach promocji podniesienie jakości i konkurencyjności produktu poprawa wizerunku i rozpoznawalności dodatkowe zyski dla członków konsorcjum Korzyści dla klienta • gwarancja odpowiedniego standardu • łatwiejszy i szybszy zakup • większy wybór usług

Zdrowie i uroda Do zadań Konsorcjum należy: a) konsolidacja podmiotów, stowarzyszeń oraz branży b)

Zdrowie i uroda Do zadań Konsorcjum należy: a) konsolidacja podmiotów, stowarzyszeń oraz branży b) komercjalizacja i promocja produktów c) organizacja samodzielnie i wespół z POT, ROT czy LOT wydarzeń promocyjnych na rynku krajowych i rynkach zagranicznych

Zdrowie i uroda Do zadań Konsorcjum należy: d) inicjowanie przeprowadzania badań statystycznych i marketingowych

Zdrowie i uroda Do zadań Konsorcjum należy: d) inicjowanie przeprowadzania badań statystycznych i marketingowych e) przeprowadzanie innych działań w zależności od możliwości merytorycznych i finansowych f) wzajemny transfer wiedzy g) wprowadzenie programów lojalnościowych oraz ewentualnie certyfikacji jakości usług.

Zdrowie i uroda Plany Konsorcjum: - stworzenie certyfikacji obiektów spa i wellness - stworzenie

Zdrowie i uroda Plany Konsorcjum: - stworzenie certyfikacji obiektów spa i wellness - stworzenie certyfikacji uzdrowisk i usług związanych z turystyką medyczną - przekształcenie konsorcjum w klaster celem aplikowania o fundusze unijne - prowadzenie szkoleń dla członków konsorcjum/klastra z zakresu norm jakości oraz standardów obsługi pacjenta/klienta zagranicznego - współpraca z agencjami prognozowania trendów dot. przyszłości turystyki

Zdrowie i uroda Działania w latach 2013 -2016 • dzień ekspercki POT pt. „Aktualne

Zdrowie i uroda Działania w latach 2013 -2016 • dzień ekspercki POT pt. „Aktualne trendy na rynku SPA & Wellness na targach TOUR SALON w Poznaniu • „Nie ma jak Polska” – 2 odcinki programu podróżniczego w TVP 1, dot. tematyki uzdrowiskowej, wellness i spa • wydawnictwo wizerunkowe pt. „Polska wellness & medical” w trzech wersjach językowych • wellness, spa, medycyna i turystyka uzdrowiskowa była wiodącym elementem polskiego stoiska narodowego Polskiej Organizacji Turystycznej podczas berlińskich ITB w 2013 r. Zaprezentowało się pod wspólną marką 15 konsorcjantów w tym: 4 kliniki i 11 ośrodków sanatoryjnych i wellness & spa

Zdrowie i uroda Działania w latach 2013 -2016

Zdrowie i uroda Działania w latach 2013 -2016

Zdrowie i uroda Działania w latach 2013 -2016 • podróże studyjne organizowane przez ZOPOT-y

Zdrowie i uroda Działania w latach 2013 -2016 • podróże studyjne organizowane przez ZOPOT-y we współpracy z Konsorcjum • Europejski Kongres SPA, – panel ekspercki POT

Usługi prozdrowotne w projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych

Usługi prozdrowotne w projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych

Opis programu Realizator programu: Polska Organizacja Turystyczna Budżet programu : 4, 9 mln zł

Opis programu Realizator programu: Polska Organizacja Turystyczna Budżet programu : 4, 9 mln zł Czas trwania programu: lipiec 2016 - czerwiec 2019 Adresaci działań informacyjno-promocyjnych: • przedsiębiorcy, • instytucje otoczenia biznesu, • partnerzy i kooperanci zagraniczni, • indywidualne osoby, • Media.

Lista polskich marek produktowych 1. Sprzęt medyczny. 2. Maszyny i urządzenia. 3. Kosmetyki. 4.

Lista polskich marek produktowych 1. Sprzęt medyczny. 2. Maszyny i urządzenia. 3. Kosmetyki. 4. IT/ICT. 5. Biotechnologia i farmaceutyka. 6. Moda polska. 7. Budowa i wykańczanie budowli. 8. Jachty i łodzie. 9. Meble. 10. Polskie specjalności żywnościowe. 11. Sektor usług prozdrowotnych. 12. Części samochodowe i lotnicze.

Zakres usług prozdrowotnych Ø uzdrowiska Ø sektor wellness&spa Ø usługi medyczno-rehabilitacyjne

Zakres usług prozdrowotnych Ø uzdrowiska Ø sektor wellness&spa Ø usługi medyczno-rehabilitacyjne

Usługodawcy-beneficjenci Ø hotele typu welness&spa Ø touroperatorzy i inni specjalistyczni pośrednicy Ø obiekty sanatoryjne

Usługodawcy-beneficjenci Ø hotele typu welness&spa Ø touroperatorzy i inni specjalistyczni pośrednicy Ø obiekty sanatoryjne Ø kliniki, szpitale

Struktura programu promocji usług prozdrowotnych • Działania wizerunkowe - POT Realizacja kampanii promocyjnych, których

Struktura programu promocji usług prozdrowotnych • Działania wizerunkowe - POT Realizacja kampanii promocyjnych, których celem jest prezentacja Polski jako najlepszej destynacji na świecie świadczącej usługi prozdrowotne na najwyższym poziomie i w konkurencyjnej cenie. • Wsparcie dla przedsiębiorcy Możliwość otrzymania dofinansowania na program promocji własnego przedsiębiorstwa w zakresie w działań promocyjnoinformacyjnych określonych w opisie poddziałania 3. 3. 3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wspólny cel Wzrost eksportu usług prozdrowotnych (przyjazdów do Polski turystów zagranicznych) poprzez: Uspójnienie jednolitych

Wspólny cel Wzrost eksportu usług prozdrowotnych (przyjazdów do Polski turystów zagranicznych) poprzez: Uspójnienie jednolitych działań przedsiębiorcy i realizatora programu w zakresie wyboru tożsamych rynków i narzędzi marketingowych.

Rynki zagraniczne Program dedykowany jest rynkom pozaunijnym!!! • Rynki poza UE, na których będą

Rynki zagraniczne Program dedykowany jest rynkom pozaunijnym!!! • Rynki poza UE, na których będą prowadzone wielonarzędziowe kampanie promocyjno-informacyjne z udziałem bezpośrednim POT i przedsiębiorców: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA , Zjednoczone Emiraty Arabskie. (bez udziału POT) do decyzji przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach: Kuwejt, Arabia Saudyjska, Oman, Azerbejdżan, Kazachstan • Rynki UE, na terenie których odbywają się znaczące międzynarodowych targi branżowe (na wybranych z udziałem POT): Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Austria.

W ramach zadania " realizator programu promocji usług prozdrowotnych" Polska Organizacja Turystyczna przygotowuje dla

W ramach zadania " realizator programu promocji usług prozdrowotnych" Polska Organizacja Turystyczna przygotowuje dla przedsiębiorców spotkania informacyjne dotyczące wsparcia branży usług prozdrowotnych w zakresie działalności promocyjnej. Warszawa (data w trakcie ustalania) mazowieckie, podlaskie, lubelskie.

Filip Płodzień Lider projektu „Konsorcja produktowe” Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Tel. 22

Filip Płodzień Lider projektu „Konsorcja produktowe” Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Tel. 22 536 71 16 e-mail: filip. [email protected] gov. pl