KONGRELER DNEM Mustafa Kemal Samsundan sonra Byle bir

  • Slides: 6
Download presentation
KONGRELER DÖNEMİ ☻ Mustafa Kemal Samsun’dan sonra Böyle bir yol izlemekteki gayesi Havza’ya geldi

KONGRELER DÖNEMİ ☻ Mustafa Kemal Samsun’dan sonra Böyle bir yol izlemekteki gayesi Havza’ya geldi ve hemen çalışmalara şuydu. ☻Genelgeden Kendisi 30 Mayıs’ta ☻ sonra Havza’da mitingler başladı. ü Milli bilinci uyandırmak ve uyanık bir mitingaskeri düzenledi. ☻düzenlendi. Buradan birliklere gönderdiği tutmak ☻ Mustafa Samsun’a emirde Kemal ☻ İngilizler ise bu gelişmeler ü Halkı aynı gaye karşısında çıkmadan önce de mitingler ü karşısında Askerlerinizi terhis etmeyin hükümete baskı düzenlenmişti. ü birleştirmek Silahlarınızı teslim etmeyin başladı. ü☻yapmaya İstanbul hükümetinin kabul ettiği İstanbul'da İzmir’in işgalinden şartları Anadolu’nun kabul ☻ hükümeti de bu önce bunu protesto edici 150 ☻İstanbul 29 Mayıs’ta ise Müdafaa-i Hukuk etmediğini göstermek durum karşısında Mustafa guruplarına ve belediye bin kişinin katıldığı bir miting ü Kemal’i İşgalcilere idari ve geri askeri başkanlıklarına birer genelge 8 karşı Haziran’da düzenlenmişti. gönderdi. yöneticilerin ve Anadolu halkının ☻çağırdı. Mustafa Kemal mitinglerle Genelgede tepkisini öğrenmek, nabız ölçmek düşmanın yurdu. Kemal terk ☻ Fakat Mustafa geri İşgalleridüşmanla protesto edici mitingler üØ Halkın mücadeleye etmeyeceğini biliyordu. dönmeyip işine devam düzenleyin hazır olup olmadığını öğrenmek Ø edecektir. İtilaf devletlerine ve İstanbul ü Kendisinin bu davanın lideri hükümetine protesto telgrafları çekin olacağını ortaya atmak ☻ Emrini verdi. www. tarihtendersler. com HAVZA GENELGESİ (28 -29 Mayıs 1919)

www. tarihtendersler. com KONGRELER AMASYA GENELGESİ DÖNEMİ (22 HAZİRAN 1919) ☻ ☻ ☻ Milli

www. tarihtendersler. com KONGRELER AMASYA GENELGESİ DÖNEMİ (22 HAZİRAN 1919) ☻ ☻ ☻ Milli mücadelenin başladığını halka duyurdu. ☻ Devletin bütünlüğü ve milletin istiklâli Milli tehlikededir. egemenlik Başkentteki ilkesini ortaya koymuştur. hükümetimiz, galip ☻ Havza’da yayınlanan genelge bir Bağımsızlığı kayıtsız şartsız ortayaaltında koymuş ve devletlerin denetleme ve baskısı ☻ Bu genelge itilaf devletleri tarafındanbunu büyük tepkiyle karşılandı. şeyi daha ortaya koymuştu. Sivas’ta bir kongre istemiştir. hukuki bir belgeye dayandırmıştır. bulunduğundan, görevini yapamıyor. Bu durum ☻ İlk defa millet egemenliğinden ☻ O da kurtuluşun teşkilatlanmayla milletimizi yok saymaktadır. Bu durumdan ☻ Yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan ☻ İstanbul hükümetine baskı yapmaya başladılar. bahsetmiştir. milletimizi milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. temel vesikadırolacağı ve kurtuluşun ilk ciddi mümkün idi. yayınladı. ☻ hükümeti isegerekçesini bu baskı sonucunda bir genelge Milletin istiklâlini kurtarmak için, her türlü tesir ve ☻ İstanbul Kurtuluş savaşının amacını hazırlığıdır. ☻ Gazi çalışmalarını bir programa baskıdan uzak bir Milli-Heyet’in kurulması yöntemini koymuştur. q ortaya Mustafa Kemal 3 Ordu Müfettişliği’nden alınmıştır. ☻ İşin mitinglerle çözülemeyeceğini, bu davanın gerekmektedir. Bunun için yazışmalar sonunda, bağlamak istiyordu. ☻ Türk inkılâbının ihtilal safhasını Anadolu millete dayalı olursa başarılı olacağını Anadolu’nun en güvenilir yeri Sivas’ta Milliortaya q Bu görev geçici olarak Kazım Karabekir Paşa’ya verilmiştir. ihtilalini başlatmıştır. ☻ Fakat tereddütleri vardı. koymuş ve bazı bu toplanması, davayı millete mal etmeye Kongre’nin kararlaştırılmıştır. Fırka ☻ Mustafaq Kemal yetkilerini. Kemal’in aşarak Mustafa yayınladığı genelgeye uyulmayacaktır. anlaşmazlıkları gözetilmeden her sancaktan halkın çalışmıştır. Bunlar: Osmanlıya baş kaldırmıştır. güvenini kazanmış üç Murahhas’ın mümkün olan ☻ da Milli mücadeleyi tek elden yönetmeyi ☻ Anadolu’da bir teşkilatlanma vardı ☻ Kazım Paşa’ya çekilen bir telgrafta Mustafa Kemal’in tutuklanması çabuklukla, yola çıkarılması gerekir. Her ihtimale ☻ Milleti İstanbul hükümetine ve işgalcilere amaçlamıştır. ama yeterli karşı bunun bir değildi. “milli sır” olarak tutulması ve istendi. karşı koymaya çağırmıştır. ☻ Milli mücadelenin programını ve ilkelerini gereken yerlerdenve yolculuğun değişik adla ve ☻ O halde tüm yurttaki teşkilatlar ☻ Erzurum’da Balıkesir’de ☻ Fakat İstanbul Kazım hükümetinin baskıdan dolayı Kemal’i ortaya koyarak bunu Türk halkına duyurmuştur. ☻ Paşa Mustafa tutuklamayıp emrinde olduğunu kılıkla yapılması lâzımdır. ☻ Bu maddelere göre, Müdafaa-i Hukuki Milliye birleştirilmeliydi. görevini yapamadığını açıklamıştır. kongreler düzenlenecekti amave ☻ Erzurum hakkında bilgi vermiş ☻ Doğu. Kongresi illerimiz adına, 10 Temmuz’da Erzurum’da cemiyetleri ve belediye başkanlıklarınca açıklayacaktır. ☻ murahhasların Her ildengerçekleşmesi temsilciler seçim ☻ Bunun de işini buhakkında, yapılması kararlaştırılan kongre için, Vilâyeti bunun yapılacağını tüm yurda duyurmuştur. bölgeseldi. seçilmesi istemiş, ve yolaiçin çıkarılması müdafaa-i hukuk gruplarına ve belediye Şarkıyye, Müdafaa-i Hukuki Milliye ve Reddi-İlhak yardımcı olmanızı ve onların ☻yurtseverlikle Mustafa Kemal Amasya’dan Sivas’a gelip gereken emirleri verdikten ☻ Gazi bu genelge ile İstanbul’un Anadolu’ya teşkilat temsilcilerinin bir yerdeadlarıyla ☻ Mustafa Kemal tüm yurdu Cemiyetleri’nden seçilen üyeler, zaten Erzurum’a başkanlıklarına, işini ise istirham yolculuk tarihlerinin, denetim telgrafla bildirilmesini hâkim değil bağlı olacağı fikrini ortaya atmıştır. toplanması gerekmekteydi. sonra Erzurum Kongresi’ne katılmak için Erzurum’a hareket doğru yola çıkarılmışlardır. O zamana değin öteki kapsayacak bir doğru teşkilatlanmadan ederim. kumandanlıklara bırakmıştır. ☻ Bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere bir illerimizin murahhasları Sivas’a ulaşacağından, ☻ Bunu gerçekleştirmek için ☻ belgenin ulaşmadığının yana olup kurtuluşun bununla ☻ Kumandanlıklara Samsun’a çıkışla fiilenulaşıp başlayan milli edecektir. uyarıErzurum niteliğindedir. Kongresi üyeleri de Sivas’a hareket bildirilmesi Amasya’dan bir genelge mücadeleyi resmen başlattı. yayınladı. mümkün edecektir. olacağına inanıyordu. Bu genelgenin özelliklerine bakıldığında ☻ Ulusal güçlerin birleştirilmesi amacıyla

www. tarihtendersler. com KONGRELER DÖNEMİ ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ☻

www. tarihtendersler. com KONGRELER DÖNEMİ ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ☻ Mustafa Kemal Amasya’dan Sivas’a ☻ Şimdi geldi. kongreye katılabilirdi fakat hangi delegesi olarakkongre katılacaktı. ☻ ilin Sivas’ta yapılacak hazırlıklarını ☻ Erzurum biriyola istifa başlattı vedelegelerinden Erzurum’a doğru çıkarak 3 ederek hakkını Gazi’ye devretti. Temmuz 1919’da Erzurum'a geldi. ☻ Böylece Mustafa Kemalburada Erzurum Doğu Anadolu Cemiyeti bir kongre düzenliyordu. delegesi olarak kongreye katıldı. ☻ Bu kongre şunun için kongreye toplanıyordu. 23 Temmuz’da açılan 56 Ø Ermeni ve Rum iddialarının delege katıldı. yanlışlığını tüm dünyaya ☻ 38 delege Mustafa Kemal’eduyurma oy vererek Ø başkan Bu iki gruba karşı birlikte hareket onu seçti. etme ☻ Bu kongreye Reddi İlhak Cemiyeti ☻ Mustafa Kemal kongreye asker olduğu gözlemci olarakbukatılmıştır. için katılamazdı. ☻ 7 Ağustos’a kadar çalışan kongre 11 ☻ 8 -9 Temmuz gecesi sarayla yaptığı bir maddelik kararlarını 10 maddelik telgraf görüşmesinde askerlik beyanname ile halka duyurdu. mesleğinden istifa etti.

www. tarihtendersler. com KONGRELER ERZURUM KONGRESİ DÖNEMİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ERZURUM

www. tarihtendersler. com KONGRELER ERZURUM KONGRESİ DÖNEMİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ☻ Yurdumuzda yaşayan gayrimüslimlerin, Osmanlı kanunları ile tanınan kazanılmış haklarına riayet ederiz. ALAŞEHİR KONGRESİ (16 -25 Duyurulan beyannamede Mal, can ve ırzlarının korunması, kanunlarımızda yer I. BALIKESİR KONGRESİ AĞUSTOS 1919) almıştır. Kongremizce de, bu esas benimsenmiştir. ☻ Trabzon vilâyeti (Rize-Trabzon-Gümüşhane(28 Haziran-12 Temmuz ☻ 1918 Bu kongre Ege’deki teşkilatlar ☻ 30 Ekim mütarekesi ile kesilen milli Giresun-Ordu) ile Samsun sancağı ve doğu 1919) hudutlarımız içinde, çokluğu ve üstünlüğü elinde tutan tarafından l. Balıkesir ve Erzurum KONGRENİN ÖNEMİ VEtaşıyan SONUÇLARI illeri (veya Altı-İl) adını Erzurum(AğrıBalıkesir Kongresi ilk kez İslamlar 28 din-kardeşi vekararlarını ırktaştırlar. Bu yüzden, için Kongresi görüşmek ☻l. I. BALIKESİR İlk defa milli sınırlardan bahsetmiştir. Erzurum Kuzey Bingöl-Mardin ve Siverek), ☻ TBMM’nin açılış gerekçesi bu kongrenin karalarında Haziran-13 Temmuz 1919 oturduğumuz ülkenin bölüşülmesinden vazgeçilmesini, ☻KONGRESİ Mustafa Kemal'in katılması bölgesel olmasına Mamuretilaziz (Batı Tunceli-Elazığ-Adıyamanyatmaktadır. toplanmıştır. (26 -31 tarih ve din ile milli haklarımıza saygı gösterilmesini, tarihleri arasında rağmen ulusal kararlar almalarına neden olmuştur. Malatya), (Hakkari ) ile Van ve Bitlis (Muş, Siirt, Mehmet ☻ Vehbi Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barışı’nın Burada alınan kararlara bunlara aykırı kararlar alınmamasını bekliyoruz. Bolak başkanlığında 1919) ☻Temmuz Millet iradesine dayananve yeni bir devlet Güney Bingöl) vilayetleri bölge içindeki bağımsızlığı savunan düşüncesi ilhamını bu ☻ Altıncı maddede açıklanan milli sınır içinde, milliyet Merkeziye" açıklamıştır. ☻kurulacağını Yunan’ın İzmir’ihiçbir sebeptoplanmış, "Heyet-i müstakil sancaklar, ve bahane ile bakıldığında kongreden alır. esaslarına saygılı ve istila emeli besleyen herhangi başkanlığına Hacim Muhittin ☻ Millet iradesinin padişah ve halifeyi de kurtaracağını birbirinden ve sonra Osmanlı topluluğundan ☻ Amasya Genelgesi’nde yayınlanan esaslar ilk kez işgalinden yöre Ø Erzurum Kongresi kararları bir devletin teknik, endüstri ve iktisadi yardımını açıklayarak halktan gelebilecek tepkiler önlenmeye ayrılmak imkanı düşünülemez, bir bütündür. Bey seçilmiştir. bu kongrede halkın seçtiği temsilciler tarafından halkı küçük çaplı benimsenecek sevinerek karşılarız. Bu şartları içine alan bir barışın çalışılmıştır. Bunlardaki İslamlar, birbirini karşılıklı sevip benimsenip karara bağlanmıştır. kongreler düzenlemiştir. Yunan’a karşı kadar aceleØ kararlaştırılması da, ölünceye milli emelimizdir. ☻ Temsil heyeti seçilmiş başkanlığına Mustafa Kemal sayan “Öz kardaştırlar” ☻ Mebusan meclisinin toplanması istenmiştir. ☻ Milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin belirttiği l. Il. BALIKESİR ☻getirilmiştir. Daha sonra Reddi İlhak ve milli istiklalin mücadele ve edilecek ☻ Osmanlı vatanının bütünlüğünü ☻ Doğu Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi’nin Türk bu çağda, merkez hükümetinin, milli meclisi hemen KONGRESİ Cemiyeti l. Balıkesir Ø Batı Anadolu’daki cemiyetler birleştirildi. ☻ Amasya’da bahsedilen milli heyetin seçimi bu (22 sağlanıp, Saltanat ve Halifelik makamının olduğunu Osmanlıdan ayrılamayacağını açıklamıştır. toplaması ve millet mukadderatını milli meclisin EYLÜL kongrede tüm yurdun temsilcileri olmasa Kongresi’ni düzenledi. dokunulmazlığı için, milli güçleritarafından yürür ve 1919) ☻ Mondros’un hükümlerine hükümeti bile Ø Askere alma veİstanbul silah temini gibiuysa işleri denetimine bırakması mecburidir. da seçilmiş ve bu heyete bir hükümet gibi görev milli iradeyi hâkim kılmak ana gayedir. uymayacağı kararı alınmıştır. ☻ Hacı Muhittin Bey milletin kongre yapacak. Alınan kararlarda ☻ Yurdumuzun karşılaştığı acılar ve olaylar ile hep aynı yetkisi ☻ yapma Her türlü işgalverilmiştir. işlerimize karışma, Rumlar ile ☻ Amasya’da yer alan “Milletin istiklalini milletin tarafından toplanıp Ø Tespit edilen hattın doğusuna milli gayeler için kurulan cemiyetlerin birleşmedüşman ve Ø Yunanla mücadele ☻ Azınlıklara verilen haklara tepkiyönelmiş gösterilmiştir. Ermenilik kurulması gayesine azmi ve kararı kurtaracaktır. ” ifadesi bu kongrede Sivas Kongresi geçirilmeyecek. anlaşmasından, Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk edilecek ☻ Sivas Kongresi için ön hazırlık sayılacağından, bunlara karşı olmuştur. hep birlikte “Milli güçleri yürür milli iradeye egemen kılmak kararlarını Cemiyeti adlı umumi bir bütünlük kurulmuştur. Bu Bu kongrede Anadolu’daki ☻ØUlusal birlikve için önemli bir adım atılarak doğudaki Padişaha bağlı kalınacak korunma karşı koyma esası ana☻ gayedir. ” şeklinde. Batı karara bağlanmıştır. benimsediklerini cemiyet, her türlü particilik akımlarından olup, cemiyetler birleştirilerek biruzak savunma cemiyetler birleştirildi. Hıristiyan unsurlara, yeni Kongrede alınan kararlar milli mücadelenin temelini Ø benimsenmiştir. Bölgesel güçler açıklamışlardır. ☻bütün İslam yurttaşlar, bunun tabii azasıdır. ☻ İlk defa geçici bir hükümetten bahsedildi. imtiyazlar tanınmayacaktır. oluşturmuştur. hattı oluşturulmuştur. birleştirilecek ☻ Bu da Batı ☻ Kongre tarafından seçilen bir Temsil Heyeti, kabul ☻ ve himayeye ilk galip kez karşı çıkılmıştır. ☻ Manda Başkentteki hükümetin devletlerin baskısı ☻ Batı☻ Anadolu’daki cemiyetlere örnek olmuş onların Böylece bu kongrelerden sonra Ø Herkes askerlik göreviyle edilip köylere ve vilayet merkezlerine değin var Batı olan Anadolu’daki ☻ Egemenlik bağımsızlık şartsız olarak ilan ile buraları ve bırakması ihtimaline karşı, Saltanat çalışmalarına hız kazandırmıştır. Cephesi kurulmuş oldu. milli teşkilat birleştirilip teyit edilmiştir. yükümlendirilecek teşkilatın edilmiştir. ve Halifelik makamına bağlı ve milli haklar ile Mustafa ☻ Milli güçleri yürür hale getirme kararıyla kendi Kemal’in emrine Asker kaçakları sürgün ☻Øİstanbul’un Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerindeki varlığımızı yerine getirecek tedbir ve başımıza kurtuluşu hedeflemiştir. girdiğini gösterir. baskısı artmıştır. edilecek. kararlar alınmıştır.

www. tarihtendersler. com KONGRELER SİVAS KONGRESİ (4 -11 EYLÜL 1919) DÖNEMİ (4 -11 EYLÜL

www. tarihtendersler. com KONGRELER SİVAS KONGRESİ (4 -11 EYLÜL 1919) DÖNEMİ (4 -11 EYLÜL 1919) SİVAS KONGRESİ KONGRENİN SONUÇLRI VE ÖZELLİKLERİ (4 -11 EYLÜL 1919) ☻ İtilaf devletlerince, 30 Ekim 1918’de mütareke ile tanınan milli sınırlar içindeki halkımızın dini, içtimai, harsi ☻ Erzurumyapılan Kongresine göre genişletilmiş ve 8 oturumda kongrede Erzurum Kongresi birliğini ve yurt bütünlüğümüzü bozacak karar millileştirilmiştir. karaları ufak değişiklikler yapılarak aynen alınmasına itiraz edilecektir. benimsedi. ☻ Bütün cemiyetler birleştirilerek tek bir cemiyet ☻ Milletimiz, insani ve çağdaş gayeleri tebcil ederek, fenni, ☻ oluşturulmuştur. Mütareke 30 Ekim 1918’de imzalanırken milli Milli sınırlar yeniden ortaya konmuştur. sınai ve☻iktisadi ihtiyaçlarımız olduğunu bilir. Buna göre, sınırlar içinde sayılan anayurt, bir bütündür, devletimizin iç ve dış istiklalini ve yurdumuzun bütünlüğünü ☻ Kongre Ali Fuat Cebesoy Paşa’yı Batı Anadolu ☻ Mebusan meclisinin toplanması bir daha parçalanmaz, bölünüp ayrılmaz. Bu sınırlar Konuşmasında korumak şartıyla ülkemize bittikten karşı istila ülküsünü ☻ Kongresi sonra Umumi Kuvva-i Milliye komutanlığına atamıştır. istemiştir. ☻ Erzurum Sivas Kongresi’nde iki mesele içindeki Müslümanların hepsi “öz kardaştırlar” beslemeyen herhangi bir devletin teknik, endüstri ve ☻ da kongrenin yürütme görevini ☻ Mondros’un hükümlerinin aleyhimize ☻ Ulusal egemenlik kavramı kullanılarak Sivas Kongresi hazırlıklarına başlandı. ☻ Bu Osmanlı topluluğunun bütünlüğü ve eline milli aldığını ekonomik yardımlarını sevinçle karşılarız. Ayrıca bu şartlara fazlaca tartışılmıştır. ve bir hükümet gibi görev yaptığını gösterir. cumhuriyete yol açılmıştır. istiklalimizin sağlanması, hilafet ve saltanatın ☻işlediğini, Sivas Kongresi’nin iki uygun adil ve insancıl bir giden barışın toplanmasını acele kararlaştırılması, ► Amerikan mandası korunması için, milli kuvvetleri ve milli idareyi ☻ Kongreye ABD temsilcileri gözlemci olarak insanlıkşey ☻ Ali Galip’in tehdidi altında toplandığı ve ve dünyanın adına sahiplenmek milli isteğimizdir. tehditselameti ediyordu. ☻ Ermenilerin doğuyu hâkim kılmak esası kesindir. mandasının gündeme katılmış, bu da Amerikan Erzurum Kongresi kararları aynen ☻ Milletlerin ► kendi mukadderatını kendilerinin belirlediği Kongreye başkanlık meselesi v İtilaf devletlerinin Sivas’ı işgal istediklerini, ☻ gelmesine Osmanlı ülkesinin herhangi bir bölgesine merkezdeki hükümetimizin de, milli iradeye tabi neden olmuş ve bu kongreyi çağımızda, benimsediğinden kısa sürmüştür. ☻ Mustafa Kemal 2 Eylül’de Sivas’a yapılacak işgal ve müdahaleye yani yurdumuzda etme ihtimalleri. bulunması bakımdan hükümetin, milli meclisi ☻ Yunan’ın Batı Anadolu'yu almak fazlaca meşgul etmiştir. ☻ gerekir. Mustafa. Bu Kemal'in ulusal direnişi birer Rumluk ve Ermenilik kurulması vakit geçirmeden toplanması ve milletin, yurdun geldi. vbirleştirme Elazığ Valisi Ali Galip’in ☻ Kesin olarak karşı tam bağımsızlık kabul edilerek bu istediğini, düşüncesi burada düşüncesine Aydın-Manisa-Balıkesir mukadderatı hakkındaki kararlarını milli meclisin İstanbul’un emriyle kongreyi konu bir daha tartışılmamış hedefve belli ☻ 4 Eylül’de kongre toplandı. gerçekleşmiştir. Cephelerinde olduğu gibi birlikteve koruma ☻ İstanbul hükümetinin galip murakabesine sunması mecburidir. karşı koyma. Ya esası kabulya edilmiştir. olmuştur. istiklal ölüm. ☻ Amasya’da bahsedilen türlü tesir ve basacağı ☻ Yurdumuzun ve milletimizin uğradığıher mezalim ve acılar ☻ İstanbul hükümetinin çalışmaları devletlerin merhametine sığındığını, ☻ Propaganda Öteden beri aynı yurtta Milliye yaşadığımız bütün ☻ için İrade-i adlı bir gazete yüzünden, baskıdan uzak milli heyetin seçimiyurtçu burada aynı gayelerle milli vicdandan doğan ve ☻ Birinci tehdit pek dikkate alınmadı. fayda göstermiş katılım istenildiği gayrimüslimler, her türlü eşitlikten ☻ Ecnebi mandaterliğinin kesinlikle milliyetçi cemiyetlerin birleşmesiyle, bu defa Anadolu ve çıkarılmıştır. gerçekleşmiştir. ☻ İkinci tehdit. Hukuk üzerinde duruldu. faydalanacaklar ve bu unsurlara, siyasi Rumeli Müdafaa-i Cemiyeti kurulmuştur. gibi olmamıştır. reddedilmesi gerektiğini, ☻ Temsil Heyeti tüm yurdu temsil etme ve ☻ Kongreden sonra Damat Ferit’e kesin Bu hâkimiyetimizi ve içtimai dengemizi bozacak ☻ Kazım Karabekir bu konuda gereken cemiyet, her türlü particilik akımından ve şahsi ihtiraslardan yürütme ve gücünü de üzerine almıştır. cephe alınmış, Damat Ferit ☻ mebusanın açılması ☻Meclisi Bazı kişiler Mustafa imtiyazlarıngörevini verilmesi kabul edilemez. büsbütün uzaktır. Bütün Müslüman. Kemal'in yurttaşlarımız bu tedbirleri aldı. ☻ defa Anadolu’da gücünü halktan alan bir Anadolu’dan gelen baskı istifa ☻ İlk Osmanlı Hükümeti, (Ferit Paşa’nın Mayıs gerektiğini, cemiyetin tabii azasıdır. istemediysesonucu başkanlığını de o ☻ Ayrıca Sivas Valisikalmıştır. Reşit Paşa da 1919’da doğmuştur. (Temsil beyanatta bulunup doğuyu Ermenilere ☻ Anadolu otorite Heyeti) zorunda ve etmek Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 4 Eylül ☻ Ferit Paşa hükümetinin seçildi ve Kongresi birveaçılış bağışlamasımeselesi gibi) bir çok siyasi baskı karşısında İstanbul’u dinlememiş gereken ☻ Başkanlık tartışılmış, kongreyi ☻ Mondros’un hükümlerine 1919’dabaşkan Sivas’ta toplanan Umumi tarafından, kutlu yurdumuzun herhangi bir bölümünü bırakmak reddedilmesi gerektiğini söyledi. ülküyü konuşması gerçekleştirmek ve umumi teşkilatı idare için, bir meşgul etmiş, Mustafa Kemal’in başkan yaptı. uyulmayacağı açıklanmıştır. desteği vermiş, gereken tedbirleri veya ihmal etmek zorunda kalırsa, saltanatla temsil heyeti seçilmiştir. Ayrıca köylerden il merkezlerine seçilmesiyle başkanlık meselesi son bulmuştur. ☻ Erzurum Kongresi hakkında ☻ Erzurum Kongresi kararları bilgi almıştır. vatan ve milletin bütünlüğünü sağlayacak her değin, bütün milli teşkilat güçlendirilip birleştirilmiştir millileştirilmiştir. verdi. türlü tedbir ve karar alınacaktır.

www. tarihtendersler. com KONGRELERAMASYA GÖRÜŞMELERİ ANKARA’NIN MERKEZ SİVAS KONGRESİ’NDEN SONRAKİ GELİŞMELER (20 -22 EKİM

www. tarihtendersler. com KONGRELERAMASYA GÖRÜŞMELERİ ANKARA’NIN MERKEZ SİVAS KONGRESİ’NDEN SONRAKİ GELİŞMELER (20 -22 EKİM 1919) DÖNEMİ SEÇİLMESİ ☻protokolde Mustafa Kemal Ferit ☻ Yaptığı ilk iş Anadolu ile Paşa İstanbul’un Açık (27 ARALIK 1919) haberleşmesini kesmek hükümetine karşıdır ve her 30 1918’de mütareke ileoldu. tespit edilen 11 Ekim maddelik gizil protokolde isefırsatta TEMSİL HEYETİ’NİN ☻ Sonuçta ☻sınırlar Mustafa Kemal ve İstanbul hükümeti Ankara daha sonra merkez seçildi ve ☻ Bu olay Temsil Heyeti’ni Anadolu'da tek içinden Türklerin oturduğu ☻ İzmir’in Yunanlılarca boşaltılması ☻Görüşmelerde Mebusan Meclisi’nin açılmasına karariçin Mustafa Kemal onun çekilmesini istemiştir. ☻ Sivas Kongresi arasındaki karşılıklı bu iyi niyetlerinden GÖREVLERİ burada kalındı. başına otorite yapıyordu. yerlerden bir parça, hiçbir sebeple, hükümetin teşebbüse geçmesi gerekirse verilence Mustafa Kemal bunun ► Erzurum ve Sivas Kongreleri ☻ İtilaf devletlerinin baskısı ile Ferit. Paşa kararlarının kabulü istenmiş Salih sonra İstanbul hükümeti Temsil ☻ Anadolu'da ailelerinden haber alamayan bırakılmayacak; yabancı himaye gizli talimatla. Türklere protesto Anadolu'da bir yerde toplanmasını istedi. Ankara'nın merkez seçilmesinde ☻ Askeri güçlerin toplanmasını düşmana kararlarına saygı gösterilmesini Paşa hükümeti Sivas Kongresi’nin kabul etmiş ama İstanbul hükümeti Heyeti ile görüşmeye karar verdi. askerler durumdan etmeye ve mandası asla kabulşikâyet edilmeyecek. mitingleri yaptırılması ☻ Kanun-i Esasiye aykırı olduğu için ØBu Merkezi bir konumda olması ► Ulusal çıkarlara ve ulusal örgütlere toplanmaması için elinden geleni sağlamak kabul etmemiştir. başladılar. ☻ Türkiye’nin siyasi ☻ Aydın Kuvva-i Milliyesi’ne yardım kabul görmedi. ☻Gayrimüslimlere, Bu görüşmede İtilaf devletlerinin Ø Güvenlikli olması karşı çıkılmamasını yapmıştı. ☻ Ulusal meclisin açılmasını ☻☻hakimiyet Temsil Heyeti tanınmıştır. ☻Neticede Yapılan baskılara dayanamayan Damat veseçimler içtimai düzenini bozacak hiçbir edilmesi yapıldı meclisin Anadolu'daki fiili durumu bitirmesi Ø İşgal edilmemiş olması ► Mebusan meçlisinin açılmasını ☻ Kongreden sonra Mustafa Kemal Ferit 2 Ekim 1919’da istifa etti. sağlamak verilmeyecektir. ☻ Çukurova’nın Anadolu’dan hiçbir suretle İstanbul'da açılması yaklaştı. ☻imtiyaz Görüş ayrılıkları ortadan kaldırılmaya için hükümete yaptığı baskı da etkili Ø İstanbul'a yakın olması, buradan ► Barış görüşmelerine gidecek padişaha kongre hakkında bilgi ☻ Bu, Temsil Heyeti’nin İstanbul hükümetine ☻☻ Sivas Kongresinde kurulanmilletvekili Anadolu ve ayrılmaması Mustafa Kemal Erzurum seçildi çalışılmıştır. ☻ Askeri ve sivil makamlara oldu. meclisin çalışmalarının yakından temsilcilerin halkın güvenini karşı kazandığı ilk zafer oldu. heyetin vermek istedi. Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul ☻ Barış görüşmelerine gidecek ama İstanbul'a gitmeyecekti. ☻ Mebusan Meclisi’nin açılması gereken emirleri vermek ☻hükümetince, Görüşme teklifi İstanbul takip edilebileceği ☻ Padişah hükümet kurma görevini Ali Rıza birİstanbul'a hukuk teşekkülü olarak bildirilmesi ☻sağlanmıştır. Anadolu'dan gidecek kazanmış kişilerden seçilmesini ☻ Ayrıca Ferit Paşa’yı da şikâyet hükümetinden geldi. ☻ Seçimlerin yapılmasını Bunlar Ømilletvekilleri Batı cephesine yakın Paşa’ya verdi. tanınacak ve yapılacak barış olması ☻ İngiliz Muhibbiler Cemiyeti’nin ile görüşüp gereken ☻ Şartlarıyla hükümetini edecekti. ☻ Anadolu'nun isteklerine İstanbul ilk Ø Kongreyi bastırmak istediğini ☻görüşmelerinde, Türkiye Bu da İstanbul'un Temsil Heyeti’ni ☻ Ali Rıza Paşa İstanbul'da hükümet sağlamak Murahhası olacak çalışmalarının sınırlandırılarak kontrol talimatları vermek için İstanbul yolu Ø Ulaşımının ve haberleşmesinin iyi destekleyeceğini açıklamıştır. ☻ Fakat Damat Ferit bu telgrafı Ø Sarayla haberleşmesini engellediğini defa burada uydu ve kendi resmen tanıdığını gösterir. kalmanın şartının Anadolu'ya bağlı kişileri Temsil Heyeti de tasvip ederse edilmesi üzerindeki bir yere gitmek istedi. olması Gerekirse geçici hükümeti ☻ Uzlaşıldıktan sonra haberleşme engelledi. Ø☻Cinayetler işlediğini hareketlerini Anadolu'ya göre olduğunu gördü. murahhaslığı kesinleşecektir. ☻ Yabancı altınları ile. Paşa satınsonra alınan Önce Eskişehir düşünüldü fakat düşmana ☻☻onların Bahriye Nazırı Salih ve Mustafa ☻ Ankara'ya gelindikten burada Ø Etnik grupları ayaklandırdığını kongre adına seçmek yasağı kaldırıldı. ☻ Bu da bardağı taşıran son damla ayarlamaya başladı. ☻ İşte bu yüzden mektuplaşma yoluyla ☻ Yeni seçimle gelecek mebusların işgal Türklerce kurulmuş gazete, dergi vb. yakın olduğundan Ankara tercih edildi ve Kemal Amasya’da görüştüler. Ø Birlik bütünlüğü bozduğunu Hakimiyet-i Milliye adlı bir gazete oldualtındaki ve. Kemal’le Mustafa Kemal hükümetin ☻ Milli mücadele için gereken ne☻tehlikesi Mustafa uzlaşma yoluna gitmeye başkent İstanbul’da yerlerin yayınlarının durdurulması buraya 27 Ekim 1919’da gelindi. görüşmelerde sadece Mebusan Ø İtilaf devletleri ile işbirliği yaptığını ☻ Bu Bir açık bir de gizli protokol imzaladılar. çıkarılmaya başlandı. yanlışlarını sıraladı. çalıştı. varsa yapmak toplanması, uygun değildir. Ø İngiliz muhibbiler cemiyeti için çalıştığını Meclisi’nin açılması gerçekleşmiştir.