Konflikti dhe Paqeruajtja Java 12 Ligjerata 12 Thomas

  • Slides: 17
Download presentation
Konflikti dhe Paqeruajtja Java 12, Ligjerata 12

Konflikti dhe Paqeruajtja Java 12, Ligjerata 12

Thomas (1990) ka deklaruar se: konflikti ndodh kur një individ ose grup i ka

Thomas (1990) ka deklaruar se: konflikti ndodh kur një individ ose grup i ka shkaktuar ose do të shkaktojë dëm. Llojet e konfliktit ndryshojnë, për shembull, mund të përfshijë individë ose grupe në një garë atletike apo kombeve në një luftë. Konflikti mund të shkaktohet nga një sërë faktorësh dhe njw nga shkaqet më të zakonshme është gara për resurse tw limituara.

Sipas Myers (2010) kur dy ose më shumë persona, grupe, apo kombe të ndërveprojnë,

Sipas Myers (2010) kur dy ose më shumë persona, grupe, apo kombe të ndërveprojnë, nevojat dhe qwllimet e tyre mund të bien ndesh. Opozita mund të jetë e nxitur nga konkurrenca, padrejtësitë, perceptimet e gabuara dhe keqinterpretimet e sjelljes se tjetrit. Grupet e vogla janë moralisht mw vetëmenaxhuese.

Mundësimi i komunikimit, lehtësimi i mosbesimit, krijimi i shpërblimeve për bashkëpunim, instalimi i një

Mundësimi i komunikimit, lehtësimi i mosbesimit, krijimi i shpërblimeve për bashkëpunim, instalimi i një ndjenje tw obligimit moral dhe altruizmi mund të kontribuojnë nw zgjidhjen e konflikteve dhe e paqes. Sipas Myers (2010), konfliktet ndodhin kur ka mosmarrëveshje mbi barazinë nw drejtësi, kontributeve, si dhe ndarjen e rezultateve të dobishme.

Për njerëzit që jetojnë ose punojnë së bashku, hapësira shpesh është një burim i

Për njerëzit që jetojnë ose punojnë së bashku, hapësira shpesh është një burim i konfliktit. (Kush e merr dhomwn ose zyrwn mw tw madhe? Si janw rregulluar mobiljet? ) Si të ardhurat shpenzohen mund të jenë burim i konflikteve martesore. Por, në të vërtetë, luftërat midis kombeve janë shpesh shkak i konfliktit territorial, gjuhws, marrjes sw kombwsisw me dhunw etj.

Komunikimi i dobët mund të jetë një faktor në konfliktet martesore, trazirat, pakënaqësive tw

Komunikimi i dobët mund të jetë një faktor në konfliktet martesore, trazirat, pakënaqësive tw punonjësve dhe madje edhe armiqësitw ndërkombëtare. Në fakt, Baron et al. (1990) kanë raportuar se komunikimi i paefektshëm është kontribuesi më i madh për konfliktet në situata pune. Psikologët socialë dhe ata që punojnë në fushën e psikologjisë sww paqes janë të interesuar në reduktimin e konflikteve shkatërruese.

Një numër i teknikave të menaxhimit të konfliktit janë identifikuar nga studiuesit (Barash, 1991).

Një numër i teknikave të menaxhimit të konfliktit janë identifikuar nga studiuesit (Barash, 1991). Komunikimi i dobët është një shkak i një konflikti, pra përmirësimi i komunikimit në mes të palëve mund të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit. Ndonjëherë një ndërmjetës, si një këshilltar martese, ambasador i vullnetit tw mirw, një gjyqtar, është e nevojshme (Lim & Carneval, 1990).

Konflikti është reduktuar ndonjëherë kur palët kundërshtare punojnë së bashku në një qëllim të

Konflikti është reduktuar ndonjëherë kur palët kundërshtare punojnë së bashku në një qëllim të përbashkët (të quajtur një objektiv mbizotërues). Për shembull, kombet që ishin më parë në luftë mund të bëhen aleatë kur përballen me një armik të përbashkët (Barash, 1991).

Christie (1997) vuri në dukje se qëllimi i psikologjisë sw paqes është të ndihmojë

Christie (1997) vuri në dukje se qëllimi i psikologjisë sw paqes është të ndihmojë njerëzit të gjejnë mwnyra paqësore për të kënaqur nevojat e tyre për sigurinë dhe identitetin. Një nga qëllimet e psikologëve të paqes ka qenë mbulimi i paqes dhe konfliktit në mwsimet tradicionale tw psikologjisë (Nelson & Christie, 1995).

Metoda më e zakonshme e zgjidhjes efektive tw konfliktit janw bisedimet. Edhe pse rrethanat

Metoda më e zakonshme e zgjidhjes efektive tw konfliktit janw bisedimet. Edhe pse rrethanat ndryshojnë shumë, negocimi përfshin të dyja anët e bërë nw një seri të ofertave dhe ofertave, kështu që nw fund tw arrihet njw marrëveshje e pranueshme pwr tw dyja anwt.

Strategji efektive bisedimeve quajtur GRIT (inicativat e diplomuara dhe reciproke për uljen e tensionit),

Strategji efektive bisedimeve quajtur GRIT (inicativat e diplomuara dhe reciproke për uljen e tensionit), u propozua nga Charles Osgood (1962). Në procedurën e GRIT, nga njëra anë njofton dëshirwn pwr të ulur tensionin dhe pastaj bën një akt të vogël pajtues. Atëherë ajo varet nga pala tjetwr pwr tu pajtuar.

GRIT ka qenë efektive në rritjen e bashkëpunimit dhe besimit në simulimet laboratorike, dhe

GRIT ka qenë efektive në rritjen e bashkëpunimit dhe besimit në simulimet laboratorike, dhe psikologët e paqes po hetojnë përdorimin e saj në konfliktet ndërkombëtare (Milburn & Christie, 1989). Natyrisht, rezultati ideal është kur të dyja palët mund të bashkëpunojnë dhe të gëzojnë sukses të përbashkët.

Sa duket e natyrshme kur flitet pwr llojet e njeriut, del qw konflikti është

Sa duket e natyrshme kur flitet pwr llojet e njeriut, del qw konflikti është i zakonshwm në mesin e individëve, kulturave dhe popujve tw ndryshwm. Edhe pse zgjidhja qëndron në taktikat zgjidhjeve të thjeshta, supozimi themelor nga forcat opozitare duhet të jetë një dëshirë për të bërë paqe.

Në aplikimin e vwrtetë, mwnyrat juridike sado të thjeshta nuk kryejnw gjithmonë punë edhe

Në aplikimin e vwrtetë, mwnyrat juridike sado të thjeshta nuk kryejnw gjithmonë punë edhe pse ndërmjetësimi ka dalur tw jetw njw mjet efektiv nw zgjidhjen e konfliktit. Marrëdhëniet paqësore ofrojnë dyja palëve një situatë të fituar dhe për të punuar në drejtim të këtyre përfitimeve nw fund jo vetëm udhëheqësit e opozitës, por edhe burrat, gratë dhe fëmijët e të dy palëve , një harmoni psikologjike.

Faleminderit

Faleminderit