Koncepce rozvoje knihoven R na lta 2011 2014

  • Slides: 34
Download presentation
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014 a budoucnost Souborného katalogu ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014 a budoucnost Souborného katalogu ČR 25. 11. 2010 Semináře účastníků Souborného katalogu ČR Ph. Dr. Vít Richter (NK ČR)

Proč nová koncepce rozvoje? Formální důvody q. Končí: „Koncepce rozvoje knihoven v ČR na

Proč nová koncepce rozvoje? Formální důvody q. Končí: „Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 – 2010“ q. Nová „Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014“

Proč nová koncepce rozvoje q Mění se způsob práce s informacemi q Mění se

Proč nová koncepce rozvoje q Mění se způsob práce s informacemi q Mění se informační potřeby § § Internet Mobilní komunikace Masová digitalizace E-knihy - čtecí zařízení q Tisková produkce minulosti a současnosti v digitální podobě q Historická změna - knihovny poprvé ve své historii mají konkurenci ve svých základních funkcích: § Shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat tištěné dokumenty q Jaká služby nabídnout knihovny v digitálním prostředí? § Jaká bude poptávka po klasických výpůjčních službách?

Kdo připravuje koncepci? q Ministerstvo kultury – předkladatel § Schvalovat bude vláda ČR q

Kdo připravuje koncepci? q Ministerstvo kultury – předkladatel § Schvalovat bude vláda ČR q Ústřední knihovnická rada – příprava návrhu § Pracovní skupiny – vize, SWOT analýza, definování priorit § Členové ÚKR + experti q Knihovnický institut NK – zpracování textu návrhu

Pracovní skupiny q. Klient – služby – dr. Tomáš Řehák MKP q. Procesy a

Pracovní skupiny q. Klient – služby – dr. Tomáš Řehák MKP q. Procesy a legislativa – ing. Martin Lhoták, KAV ČR q. Fondy, informační zdroje – Ing. Martin Svoboda, NTK q. Pracovníci a jejich rozvoj – Mgr. Zlata Houšková, NK ČR q. Financování – dr. Vít Richter NK ČR

VIZE 2020

VIZE 2020

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu“

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu“? ? ? ?

Co chceme? q Dlouhodobě zvyšovat v populaci podíl lidí, § Kteří knihovny využívají §

Co chceme? q Dlouhodobě zvyšovat v populaci podíl lidí, § Kteří knihovny využívají § Kteří považují knihovny za důležité q Knihovna jako místo, kde CHCEME být § Fyzicky § Virtuálně § Citově… q Nabídnou komplexní služby v digitálním prostředí q Každá knihovna: nabízí služby celého systému knihoven

6 směrů budoucího rozvoje knihoven 27 bodu Koncepce rozvoje knihoven 2011 - 2014

6 směrů budoucího rozvoje knihoven 27 bodu Koncepce rozvoje knihoven 2011 - 2014

11

11

Podpora silných centrálních služeb Možnost snadno a rychle získat cokoliv, odkudkoliv, kdekoliv

Podpora silných centrálních služeb Možnost snadno a rychle získat cokoliv, odkudkoliv, kdekoliv

6 dílčích cílů q Silný portál – základní stavební kámen q Rychlý a spolehlivý

6 dílčích cílů q Silný portál – základní stavební kámen q Rychlý a spolehlivý systém dodávání dokumentů – MVS, EDD q Sdílení uživatelských identit q On-line platby za služby q Rychlé zpracování nových dokumentů na trhu q Každá knihovna rozhraním do celého systému

Silný portál – základní stavební kámen q Zajištění přístupu do celého systému knihoven q

Silný portál – základní stavební kámen q Zajištění přístupu do celého systému knihoven q Centrální portál by měl být využíván jako: § B 2 B – nástroj pro knihovny, díky kterému mohou poskytovat individuální služby klientům • Sdílená katalogizace…. § B 2 C – nástroj pro uživatele, který si chce poradit sám • Vyhledávání, objednávání… § B 2 G(oogle) – nástroj pro sdílení (indexaci) obsahu globálními vyhledávacími nástroji • Google, Seznam….

Silný portál – základní stavební kámen q Zahrnuje všechny typu dokumentů dostupné v knihovnách

Silný portál – základní stavební kámen q Zahrnuje všechny typu dokumentů dostupné v knihovnách v jakékoliv formě § Fyzické dokumenty – různé typy § Digitalizované dokumenty (vlastní fond) § Komerční (placené) elektronické informační zdroje (databáze, e-knihy, …) § E-born dokumenty (webarchiv, elektronický povinný výtisk, inst. repozitáře, …)

Silný portál – základní stavební kámen Centrální portál by měl zajišťovat: q Vyhledávání dokumentů:

Silný portál – základní stavební kámen Centrální portál by měl zajišťovat: q Vyhledávání dokumentů: § § Souborný katalog Digitální knihovny Registr digitalizace Externí elektronické zdroje (volné i placené) – využití nástrojů pro jejich integraci §…

Silný portál – základní stavební kámen q Informace o dokumentech § § Bibliografické informace,

Silný portál – základní stavební kámen q Informace o dokumentech § § Bibliografické informace, obsahy, obálky Citace (v ISO formátu), anotace, recenze Ověření dostupnosti fyzického dokumentu Komunitní informace (web 2. 0) – komentáře, hodnocení § Prolinkování do dalších systémů § Posouzení relevance vzhledem k dotazu

Silný portál – základní stavební kámen q Informace o knihovnách § Nejbližší knihovny –

Silný portál – základní stavební kámen q Informace o knihovnách § Nejbližší knihovny – geografická identifikace § Otevírací doba § Akce § Knihovny podle specializace § Ověření dostupnosti fyzického dokumentu § Komunitní informace (web 2. 0) - komentáře, hodnocení § Další služby….

Silný portál – základní stavební kámen qÚloha Souborného katalogu ČR § Hlavní stavební kámen

Silný portál – základní stavební kámen qÚloha Souborného katalogu ČR § Hlavní stavební kámen centrálního portálu § Integrační prvek § Rozvoj SK ČR jako služby pro koncového uživatele § Tradiční úkoly: • Rozsah – zachytit obsah knihovních fondů v ČR • Rychlost a kvalita zpracování

Vybudovat rychlý a spolehlivý systém dodávání dokumentů – MVS, EDD q MVS odkudkoliv, cokoliv,

Vybudovat rychlý a spolehlivý systém dodávání dokumentů – MVS, EDD q MVS odkudkoliv, cokoliv, kamkoliv § Dodání dokumentu fyzicky: • Doručení do nejbližší knihovny • Zaslání poštou domů § Dodání kopie dokumentu • Fyzické • Elektronické

Vybudovat rychlý a spolehlivý systém dodávání dokumentů – MVS, EDD q MVS odkudkoliv, cokoliv,

Vybudovat rychlý a spolehlivý systém dodávání dokumentů – MVS, EDD q MVS odkudkoliv, cokoliv, kamkoliv § Služby nad elektronickými dokumenty obdobné jako nad fyzickými (jiné autorskoprávní aspekty) § Zrychlení a zlevnění MVS služeb § Podpora ISO ILL protokol 10160, 10161 (může přispět ke zrychlení a zlevnění) q Stanovit závazná pravidla pro sdílení služeb mezi knihovnami § Knihovní zákon, vyhláška § Ostrovy pozitivní deviace Vytvoření konkurence schopných služeb – rychlost, spolehlivost,

Sdílení uživatelských identit q Umožnit sdílení identit § Společné průkazky (průkazy vydané knihovnou, elektronické

Sdílení uživatelských identit q Umožnit sdílení identit § Společné průkazky (průkazy vydané knihovnou, elektronické OP, ISIC, …) § Přenos primární registrace (registrující knihovna ručí za správnost údajů) § Ochrana osobních údajů řešená Knihovním zákonem § Shibboleth a podobná řešení Systém vzájemné důvěry

On-line platby za služby q Zajištění funkčního systému on-line plateb § Mikroplatby (Open. Card,

On-line platby za služby q Zajištění funkčního systému on-line plateb § Mikroplatby (Open. Card, Pay. Pal, Pay. Sec) § Finanční vyrovnávání mezi knihovnami § Případné vedení účtů čtenářů? § Vypořádání autorských práv?

Rychlé zpracování nových dokumentů na trhu q Zajištění rychlejšího zpracovaní PV § Záznam musí

Rychlé zpracování nových dokumentů na trhu q Zajištění rychlejšího zpracovaní PV § Záznam musí být k dispozici v SK včas - dokud je kniha uváděna na trh § Kratší lhůta pro nakladatele (dnes je 30 dnů) a zlepšení vymahatelnosti zákona § Lhůta pro zpracování „centrálním zpracovatelem PV“ stanovená zákonem q Prosazení elektronického PV q Spolupráce s vybraným okruhem knihoven mimo příjemce PV – rychlá a kvalitní katalogizace

Každá knihovna rozhraním do celého systému q Vytvoření jednotného rozhraní s cílem zprostředkovat služby

Každá knihovna rozhraním do celého systému q Vytvoření jednotného rozhraní s cílem zprostředkovat služby celého systému knihoven z každé knihovny q Každá knihovna může být rozhraním do celého systému q Každý knihovník by měl být frontmanem schopným poskytnout kompexní službu

Každá knihovna rozhraním do celého systému VK, SK MK VŠK, KAV KK, UK NK

Každá knihovna rozhraním do celého systému VK, SK MK VŠK, KAV KK, UK NK Převrácení základních vztahů

Limity autorského zákona q Základní princip - respektování práv autorů § Autor rozhoduje o

Limity autorského zákona q Základní princip - respektování práv autorů § Autor rozhoduje o svém díle § Autor má právo na odměnu q Rozšíření výjimek pro knihovny? ? q Licencování osiřelých děl a děl nedostupných na trhu q Možnost uzavírání kolektivních licencí pro knihovny q Nutnost platit za zpřístupnění autorských děl, možnosti: § Státní rozpočet § Knihovny

… další návazné cíle koncepce q Knihovní fondy a informační zdroje § § §

… další návazné cíle koncepce q Knihovní fondy a informační zdroje § § § q q A - Tradiční knihovní fondy B - Digitalizace C - Elektronické informační zdroje Podpora šetření informačních potřeb obyvatel na národní a lokální úrovni Podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven Vzdělávání pracovníků knihoven Optimalizace struktury grantových programů

Co je ve strategii nového? q. Využití všech možností, které nabízí ICT § Masová

Co je ve strategii nového? q. Využití všech možností, které nabízí ICT § Masová digitalizace – dlouhodobá archivace § Integrace a propojení všech existujících zdrojů q. Myšlenka centrálních služeb q. Každá knihovna je vstupem do systému a nabízí jeho služby q. Kvalitativně nová úroveň spolupráce § Katalogizace, sdílení služeb MVS, EDD § Stanovení odpovědností

K čemu je užitečná strategie? q Identifikovat kritické faktory pro transformace q Vytvořit podklad

K čemu je užitečná strategie? q Identifikovat kritické faktory pro transformace q Vytvořit podklad pro rozhodovací procesy q Vytvořit podklad pro alokaci finančních zdrojů - granty, dotace q Usnadnit formulování priorit, dílčích cílů, akcí, projektů q Vytvořit východisko pro zpracování dílčích koncepcí § Kraje, regiony, rezorty, skupiny knihoven, jednotlivé knihovny q Prosadit principy koncepce do strategických materiálů a programů na různých úrovních q Zlepšit vzájemnou spolupráci mezi knihovnami q Získat knihovny a jejich pracovníky k realizaci společných cílů

Termíny q Prosinec 2010 § Dokončení základního textu Koncepce § Veřejná diskuse - knihovny

Termíny q Prosinec 2010 § Dokončení základního textu Koncepce § Veřejná diskuse - knihovny q Leden 2011 § Předání podkladu MK § Interní připomínkové řízení na MK § 10. 1. – VISK – odevzdání projektů q Únor 2011 mezirezortní připomínkové řízení q Březen 2011 – projednání ve vládě

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu“

Šance pro budoucnost Pouze 5 % obyvatel ČR je přesvědčeno, že Ekniha nahradí knihu

Šance pro budoucnost Pouze 5 % obyvatel ČR je přesvědčeno, že Ekniha nahradí knihu tištěnou 67 % obyvatel ČR si myslí, že E-kniha nenahradí tištěnou knihu Ještě je čas!

Děkuji za pozornost! 25. 11. 2010 Semináře účastníků Souborného katalogu ČR Ph. Dr. Vít

Děkuji za pozornost! 25. 11. 2010 Semináře účastníků Souborného katalogu ČR Ph. Dr. Vít Richter (NK ČR)