KOMPENSATIONSPLAN FR EUROPA 1 januari 2019 TERMINOLOGI Terminologi

  • Slides: 27
Download presentation
KOMPENSATIONSPLAN FÖR EUROPA 1 januari 2019

KOMPENSATIONSPLAN FÖR EUROPA 1 januari 2019

TERMINOLOGI

TERMINOLOGI

Terminologi – 1 januari 2019 • Team Trainer – TT = Independent Business Owner

Terminologi – 1 januari 2019 • Team Trainer – TT = Independent Business Owner - IBO • Qualified Team Trainer – QTT = Customer Qualified IBO - CQ • Kundbonusar = Personlig KAB • Kundanskaffningsbonus – KAB = Downline KAB • Månatlig förtjänst = Personlig månatlig inkomst • Månatlig teamförtjänst = Månatlig förtjänst från teamet

POSITIONER OCH KVALIFIKATIONER

POSITIONER OCH KVALIFIKATIONER

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Customer Qualified IBO: CQ kommer ersätta

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Customer Qualified IBO: CQ kommer ersätta den nuvarande positionen QTT och kräver att IBO: n förvärvat 7 personliga kundpoäng med 3 tjänster • De tre tjänsterna kan vara vilka 3 AKTIVA kunder som helst (sammanlagt minst 7 poäng), vilket kommer att visas som en enskild post i den Personliga Kundlistan (PCL). Exempel: 1 JOi-kund i Storbritannien med 2 simkort på samma kundkonto är det samma som

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Executive Team Leader: ETL är den

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Executive Team Leader: ETL är den andra förjänade positionen i kompensationsplanen och kräver att IBO: n förvärvat 15 personliga kundpoäng med 5 tjänster (kunder) och 10 CQ: s i minst 3 ben ELLER 60 personliga kundpoäng • Liksom med positionen CQ kan de 5 tjänsterna tillskrivas vara vilka 5 aktiva kunder som helst

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Regional Director: RD är den tredje

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Regional Director: RD är den tredje intjänade positionen i kompensationsplanen och kommer att kräva att IBO: n förvärvat 600 gruppkundpoäng med minst 200 poäng per ben • Grupp-poäng kan innefatta både personliga poäng och downline-poäng

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Regional Vice President: RVP är den

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Regional Vice President: RVP är den fjärde intjänade positionen i kompensationsplanen och kommer att kräva att IBO: n förvärvat 4 RD-ben på valfri nivå och 3 000 gruppoäng (med max 1 000 per ben) • RVP Gold är kvalifikationerna för RVP plus kr 2 000 i faktureringsvolym varje månad (max kr 625 000 per ben) • RVP Platinum är kvalifikationerna för RVP plus kr 2 700 000 i faktureringsvolym varje månad (max kr 1 100 000 per ben)

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Senior Vice President: SVP är den

Positioner och kvalifikationer – 1 januari 2019 • Senior Vice President: SVP är den femte intjänade positionen i kompensationsplanen och kommer att kräva att IBO: n förvärvat 2 RVP: s, 4 RD-ben på valfri nivå och kr 3 600 000 i faktureringsvolym varje månad (med max kr 2 000 per ben) • Alla RD: s och högre positioner måste bibehålla minst 15 personliga poäng med 5 tjänster för att avlönas enligt sin kompensationsnivå

EXISTERANDE POSITIONER OCH ÖVERGÅNGSPERIODER

EXISTERANDE POSITIONER OCH ÖVERGÅNGSPERIODER

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Sales Consultant: SC kommer inte längre att erbjudas

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Sales Consultant: SC kommer inte längre att erbjudas som en ingångsposition. De för närvarande aktiva SC: s kommer att behållas i systemet och kan när som helst uppgraderas till positionen IBO. Detta görs enklast genom att kontakta oss via chatten som finns tillgänglig i Back Office • Qualified Team Trainers: Nuvarande IBO: er som den 31 december 2018 har positionen QTT kommer att ges en övergångsperiod för att förvärva nya poäng för att nå upp till positionen CQ. Datumet då kvalifikationen för CQ ska vara slutförd, med det nya kravet på 7 kundpoäng, är 31 mars 2019.

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Executive Team Trainer: ETT kommer inte längre att

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Executive Team Trainer: ETT kommer inte längre att vara en intjänad position i den europeiska kompensationsplanen. Alla IBO: s som den 31 december 2018 har positionen ETT kommer att tilldelas sin faktiska position den 1 januari 2019 i enlighet med de nya kvalifikationsreglerna • Om en nuvarande ETT som ska tilldelas sin faktiska position (se tidigare stycke) uppfyller de nuvarande QTT-kraven, kommer denne att gå in i övergången i enlighet med QTT-övergångarna

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Executive Team Leader: Nåværende IBOer som den 31.

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Executive Team Leader: Nåværende IBOer som den 31. Desember 2018 er helt kvalifisert for posisjonen ETL kommer til å få en overgangperiode frem til 31. Maj 2019, for å nå opp til de nye kravene for posisjonen ETL • Executive Team Leader: Nuvarande IBO: s som är i grace men som den 31 december 2018 har positionen ETL kommer att följa återstoden av sin nuvarande graceperiod. När denna tid löpt ut måste de kvalificera sig på nytt enligt de nya ETL-kraven

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Team Coordinator: TC kommer inte längre att vara

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Team Coordinator: TC kommer inte längre att vara en intjänad position i den europeiska kompensationsplanen • Team Coordinator: Nuvarande IBO: s som den 31 december 2018 har positionen som TC men som är i grace kommer att tilldelas resten av sin graceperiod. När denna löpt ut måste de uppfylla de nya kraven som krävs för positionen RD • Team Coordinator: Nuvarande IBO: s som den 31 december 2018 är helt kvalificerade för positionen TC kommer att tilldelas sex månader, alltså fram till den 30 juni 2019, för att nå upp till de nya kraven för RD

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Team Coordinator: TC: s som är låsta under

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Team Coordinator: TC: s som är låsta under övergången som RD: s kommer att kompenseras som en RD under perioden de står angivna som RD • Team Coordinator: TC: s som är låsta under övergången (som anges som RD) måste bibehålla minst 400 gruppoäng för att kunna begagna sig av hela övergångsperioden • Team Coordinator: TC: s som är låsta under övergången och som faller under 400 poäng före den 31 mars kommer att tilldelas en graceperiod på två månader

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Team Coordinator: TC: s som är låsta under

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Team Coordinator: TC: s som är låsta under övergången och som påbörjar en graceperiod innan den 31 mars kommer också att kunna kvalificera sig på nytt för övergångslåsningen om de förvärvar mer än 400 gruppoäng innan de två månaderna löper ut • Team Coordinator: TC: s som är låsta under övergången och som faller under 400 poäng efter den 1 april kommer att tilldelas en RD-grace på 15 dagar • Team Coordinator: TC: s som är låsta under övergången och som påbörjar en graceperiod efter den 1 april kommer att behöva kvalificera sig på nytt till positionen RD enligt det nya kravet på 600 gruppoäng

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Regional Director: Nuvarande RD: s som den 31

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Regional Director: Nuvarande RD: s som den 31 december 2018 förvärvat mer än 400 poäng kommer att tilldelas sex månader, alltså fram till den 30 juni 2018, för att nå upp till de nya kraven för RD • Regional Director: RD: s som är låsta under övergången måste bibehålla minst 400 gruppoäng för att kunna begagna sig av hela övergångsperioden. RD: s kommer att följa samma verksamhetsregler för övergången som TC: s som är låsta som RD: s

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Regional Vice President: Nuvarande IBO: s som den

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Regional Vice President: Nuvarande IBO: s som den 31 december 2018 har positionen som RVP men som är i grace kommer att tilldelas resten av sin graceperiod. När denna löpt ut måste de uppfylla de nya kraven som krävs för positionen RVP • Regional Vice president: Nuvarande IBO: s som den 31 december 2018 är helt kvalificerade för positionen RVP kommer att tilldelas nio månader, alltså fram till den 30 september 2019, för att nå upp till de nya kraven för att få fortsätta som RVP • Regional Vice president: RVP: s som är låsta under övergångsperioden men som har ett RD-ben när de påbörjar graceperioden kommer att tilldelas en tidsfrist på RD-gace

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Senior Vice President: Nuvarande IBO: s som den

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Senior Vice President: Nuvarande IBO: s som den 31 december 2018 har positionen som SVP men som är i grace kommer att tilldelas resten av sin graceperiod. När denna löpt ut måste de uppfylla de nya kraven som krävs för positionen SVP • Senior Vice President: Nuvarande IBO: s som den 31 december 2018 är helt kvalificerade för positionen SVP kommer att tilldelas tolv månader, alltså fram till den 31 december 2019, för att nå upp till de nya kraven för att få fortsätta som SVP • Senior Vice President: SVP: s som är låsta under övergångsperioden men som har ett RD/RVP-ben när de påbörjar tidsfristen kommer att tilldelas en tidsfrist på RD/RVP-frist + två månader • Alla RD: s måste bibehålla minst 15 personliga poäng med 5 tjänster för att få utbetalningar i enlighet med sin kompensationsnivå under övergångsperioden

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Alla RD: s och högre positioner måste bibehålla

Övergångsperiod – 1 januari 2019 • Alla RD: s och högre positioner måste bibehålla ett minimiantal personliga kundpoäng för att få utbetalningar genom 7 nivåer på provision. Dessa poänggränser baseras på följande specifika datum: • 1 februari – 30 juni 2019 = 15 personliga poäng • 1 juli – 30 september 2019 = 40 personliga poäng • 1 oktober 2019 och framåt = 60 personliga poäng

GRACEPERIODER

GRACEPERIODER

Graceperioder – 1 april 2019 • Grace periode är enligt följande: • ETL =

Graceperioder – 1 april 2019 • Grace periode är enligt följande: • ETL = 15 dagar • RD = 15 dagar * • RVP = RD-grace + 2 månader** • SVP = RD/RVP + 2 månader ** • * RD: s kommer att tilldelas en buffert på 20 poäng innan de påbörjar sin grace Exempel: En RD förlorar 5 av sina 600 gruppoäng. De visas då som en RD utan graceperiod. Om de faller under 580 poäng aktiveras graceperioden då och de tilldelas en grace på 15 dagar • RD: s som påbörjar en graceperiod måste samla på sig 600 gruppoäng för att kvalificera sig på nytt

Graceperioder – 1 april 2019 ** RVP: s och SVP: s måste kompenseras som

Graceperioder – 1 april 2019 ** RVP: s och SVP: s måste kompenseras som RVP/SVP i 3 månader i följd för att få använda sig av graceperioden på två månader Exempel: Om en RVP som varit RVP i mindre än tre månader i följd och som har ett RD-ben påbörjar en graceperiod på 15 dagar kommer denna RVP också att ha en graceperiod på 15 dagar. Om de varit RVP i mer än tre månader skulle de tilldelas en graceperiod på 15 dagar + två månader • RVP: s/SVP: s som kvalificerar sig på nytt måste bibehålla sin position i tre månader i följd igen för att få begagna sig av regeln med en gracecperiod på + två månader • RVP Gold och RVP Platinum har ingen graceperiod kopplad till faktureringsvolymen Exempel: En RVP Gold faller under faktureringsvolymen på kr 2 000 i månaden direkt efter det att denne blev RVP. Om de bibehåller faktureringsvolymen påbörjar en graceperiod för strukturen så kommer de i

PROVISIONER

PROVISIONER

Downline-provisioner – 1 januari 2019 • Provisionsnivåer: procentnivån kommer att betalas ut i enlighet

Downline-provisioner – 1 januari 2019 • Provisionsnivåer: procentnivån kommer att betalas ut i enlighet med kompensationsplanen gällande vid tidpunkten för kundens inträde • Kunder från tidigare än 2015 • Kunder från tidigare än 2019 • Kunder – Next. GEN • Provisionsutdrag kommer att för vissa tjänster visas med tre rader. Dessa visa varje kund baserat på deras inträdesdatum • Provisionsprocenten för RVP Gold och Platinum betalas till openline-RVP: n inom uplinen. Om de är RVP betalas de 1, 5 %, om de är RVP Gold betalas de 2, 5 % och om de är RVP Platinum betalas de 3 %

Provisionskvalifikationer – 1 april 2019 • Kvalifikationerna för personlig provision från och med 1

Provisionskvalifikationer – 1 april 2019 • Kvalifikationerna för personlig provision från och med 1 april kommer att vara: • 1 -29 personliga poäng = 1 % • 30 -39 personliga poäng = 3 % • 40 -59 personliga poäng = 5 % • 60+ personliga poäng = 10 % • Kvalifikationerna genom nivå 7 från och med 1 april 2019 kommer att vara: • Nivå 1: 10 personliga poäng • Nivå 2: 10 personliga poäng • Nivå 3: 25 personliga poäng • Nivå 4: 25 personliga poäng • Nivå 5: 50 personliga poäng • Nivå 6: 50 personliga poäng • Nivå 7: 60 personliga poäng

www. acneuro. com

www. acneuro. com