Kommunikation OL 108 A Kommunikation perception Kommunikation centralt

  • Slides: 12
Download presentation
Kommunikation OL 108 A

Kommunikation OL 108 A

Kommunikation & perception • Kommunikation centralt för projekt • Kommunikation – interaktion • Påverkas

Kommunikation & perception • Kommunikation centralt för projekt • Kommunikation – interaktion • Påverkas mycket av vår perception (hur vi uppfattar och tolkar verkligheten)

Uppfattning Hållning Attityd LAGAR KUNSKAP KULTUR VÄRDERINGAR ERFARENHET SOCIAL MILJÖ PERSONLIGHET FYSIOLOGI ARV NORMER

Uppfattning Hållning Attityd LAGAR KUNSKAP KULTUR VÄRDERINGAR ERFARENHET SOCIAL MILJÖ PERSONLIGHET FYSIOLOGI ARV NORMER UPPFOSTRAN FÖRÄLDRAR

“Ladder of inference” TANKEMÖNSTER Generaliserar MENTALA MODELLER “Vi väljer data, fattar beslut och handlar

“Ladder of inference” TANKEMÖNSTER Generaliserar MENTALA MODELLER “Vi väljer data, fattar beslut och handlar utifrån våra övertygelser. ” Dra slutsatser Gör antaganden Skapar mening Väljer Data Observerar & Upplever The Ladder of Inference ur The Fifth Discipline - Fieldbook REFLEKTERAR

Perception och bedömning Observera Selektera Sinnen Filter Bedöma Visuell Auditiv Minne Kinestetisk v= bilder

Perception och bedömning Observera Selektera Sinnen Filter Bedöma Visuell Auditiv Minne Kinestetisk v= bilder a= ljud k= känslor o/g= lukt/smak Lukt & Smak Utlämna Generalisera Förvränga

Ifrågasätt • • • Vilken information finns? Vad tar jag/vi för givet? På vilka

Ifrågasätt • • • Vilken information finns? Vad tar jag/vi för givet? På vilka grunder? Försök förstå hur andra resonerar! Utforma budskapet för att minimera tolkningsutrymmet

Vikten av direktkommunikation Forskare säger att vid direktkommunikation ”Face-to-Face”: • sker 58 procent av

Vikten av direktkommunikation Forskare säger att vid direktkommunikation ”Face-to-Face”: • sker 58 procent av kommunikationen via kroppsspråk. • är 35 procent av kommunikationen är hur orden sägs. • Endast 7 procent av kommunikationen är vad som egentligen sägs. • Vi notera alltså mer än just de ord som någon yttrar. • En persons röstläge och kroppsspråk säger mycket om hans/hennes känslor.

Vem kommunicerar man med i projekt? • Intern kommunikation inom projektgruppen Extern kommunikation: •

Vem kommunicerar man med i projekt? • Intern kommunikation inom projektgruppen Extern kommunikation: • Projektägare • Finansiärer • Partners • Målgrupp/brukare • Media OLIKA struktur/innehåll på kommunikationen!

Kommunikationsfrågor: • Vem kommunicerar vi med? • Vilken roll spelar denne i projektet? •

Kommunikationsfrågor: • Vem kommunicerar vi med? • Vilken roll spelar denne i projektet? • Vilken information är nödvändig? • Hur skall den användas?

Kommunikationsplan • Kan vara viktigt i projekt Bör innehålla: • Intressenternas kommunikationskrav/-behov • Vem

Kommunikationsplan • Kan vara viktigt i projekt Bör innehålla: • Intressenternas kommunikationskrav/-behov • Vem som ansvarar inom projektet • Hur kommunikationen skall se ut och med vem? • Vilket format/plattform • Hur ofta

Planera för kommunikation • • • Göra det viktiga synligt Hur skall vi synas?

Planera för kommunikation • • • Göra det viktiga synligt Hur skall vi synas? För vem? Personliga möten - epost/tfn? Möten - Mötesplatser Symbolhandlingar Projektplanen är ett viktigt verktyg för kommunikation

Hur kan det se ut? • Månadsrapport till projektägare/-partners • Mötesanteckningar på intern webb-plats

Hur kan det se ut? • Månadsrapport till projektägare/-partners • Mötesanteckningar på intern webb-plats eller Google docs • Webbplats/blogg för allmänhet/intresserade med kontaktuppgifter • Pressmeddelande när det händer viktiga saker • Facebook-grupp för att mobilisera i samband med viktiga händelser • Synliggörande/marknadsföring