Kom igng med Disgen 6 Rd Gr en

  • Slides: 39
Download presentation
Kom igång med Disgen 6 - Röd Gör en sidindelad antavla. Distanskurs med Bengt

Kom igång med Disgen 6 - Röd Gör en sidindelad antavla. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj 2. se http: //kurs. dis. se Kom igång med Disgen 1 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Modul 6 – Gör en sidindelad antavla § § § § Kontrollera uppgifter Gör

Modul 6 – Gör en sidindelad antavla § § § § Kontrollera uppgifter Gör en sidindelad antavla PDF-skrivaren öppnar nya möjligheter Gör en säkerhetskopiering Bli medlem i DIS Gå vidare Utvärdering Kom igång med Disgen 2 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Läs mer om … § Sidindelad antavla § Säkerhetskopiering Kom igång med Disgen 3

Läs mer om … § Sidindelad antavla § Säkerhetskopiering Kom igång med Disgen 3 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Dags för kontroll § Det är lätt hänt att fel slinker in. Därför måste

Dags för kontroll § Det är lätt hänt att fel slinker in. Därför måste du kontrollera! § En del uppgifter kände du inte till när du skrev in dem, kan du finna dem nu? Kom igång med Disgen 4 § Är namnen rätt stavade? § Är datum korrekta? § Är orter angivna som Disgenorter? § Har alla uppgifter en god källa? © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Kontrollera Disgens uppgifter automatiskt § På Verktygsmenyn finns flera automatiska kontroller. § Konvertera till

Kontrollera Disgens uppgifter automatiskt § På Verktygsmenyn finns flera automatiska kontroller. § Konvertera till Disgenorter § Kontrollera notiser § Kontrollera Disgens filer § Gör det nu! Kom igång med Disgen 5 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Så ser min Disgen ut nu Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström

Så ser min Disgen ut nu Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Skriv ut sidindelad antavla § Med rätt centrumperson tryck: § Skivarikonen § Arkiv/Skriv ut.

Skriv ut sidindelad antavla § Med rätt centrumperson tryck: § Skivarikonen § Arkiv/Skriv ut. . . § Ctrl + P § I spalten Antavla välj Sidindelad antavla § Klicka på Fortsätt Kom igång med Disgen 7 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelad antavla § Kontrollera Inställningar § Kontrollera Skrivarinställning § Tryck sedan Granska § Först

Sidindelad antavla § Kontrollera Inställningar § Kontrollera Skrivarinställning § Tryck sedan Granska § Först när granskningen är OK Skriv ut Kom igång med Disgen 8 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelad antavla - innehål § Ange antalet rader för varje person § Bestäm innehållet

Sidindelad antavla - innehål § Ange antalet rader för varje person § Bestäm innehållet på varje rad: § 1 Förnamn och Efternamn § 2 Födelsedatum+ort § 3 Dödsdatum+ort Kom igång med Disgen 9 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelad antavla - utseende Här anger vi antavlans utseende: § Antal generationer per sida

Sidindelad antavla - utseende Här anger vi antavlans utseende: § Antal generationer per sida = 4 § Skriv ut sista generationen tätt Kom igång med Disgen 10 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelad antavla - Stilar Här kan du ange teckensnitt och grad för de olika

Sidindelad antavla - Stilar Här kan du ange teckensnitt och grad för de olika upp-gifterna genom att klicka på respektive knapp. Valet påverkar bildens storlek! I bilden ser du mitt val för Efternamn. Kom igång med Disgen 11 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Alternativ för utskrift § Skrivare utskrift på inkopplad skrivare. § Textfil ren text skrivs

Alternativ för utskrift § Skrivare utskrift på inkopplad skrivare. § Textfil ren text skrivs till en fil. § RTF-fil kan bearbetas vidare i Word, innehåller porträtt men ej grafiska element § PDF-fil kan läsas med Adobe reader. Kräver att pdf-skrivare är installerad. § Om ett val är grått har du inte den skrivaren. Kom igång med Disgen 12 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Skrivarinställning § Välj din skrivare § Välj format som skrivaren klarar. § Välj orientering:

Skrivarinställning § Välj din skrivare § Välj format som skrivaren klarar. § Välj orientering: Stående format § Klicka OK Kom igång med Disgen 13 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Ange antalet generationer § Vi anger antalet till 3 förutom probanden § Ange också

Ange antalet generationer § Vi anger antalet till 3 förutom probanden § Ange också hur anförluster ska hanteras § Ta inte med numrering § Klicka OK Kom igång med Disgen 14 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Granska före utskrift! § Välj inte Skriv ut! Det kan bli många sidor till

Granska före utskrift! § Välj inte Skriv ut! Det kan bli många sidor till papperskorgen. § Välj Granska! Antagligen blir du inte nöjd med resultatet första gången. § Kolla Inställningar § Kolla Skrivarinställningar § Granska på nytt! § Troligtvis behöver du upprepa dessa steg flera gånger innan du blir nöjd. § När du är helt nöjd välj Skriv ut Kom igång med Disgen 15 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Min sidindelade antavla § Välj Zoom 1 gång för att se hela antavlan. §

Min sidindelade antavla § Välj Zoom 1 gång för att se hela antavlan. § I min antavla kan du se § Det finns plats för ännu en rad § Uppgifterna om födelsedatum+ort blir för långa för det tillgängliga utrymmet. § Försök igen! Kom igång med Disgen 16 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Försök igen – 2 val § Välj radinnehåll som ger kortare texter: § Tilltalsnamn

Försök igen – 2 val § Välj radinnehåll som ger kortare texter: § Tilltalsnamn kan ersättas med Förnamnsinitialer • Födelsedatum+ort och Dödsdatum+ort kan ersättas med Levnadsår Kom igång med Disgen 17 § Välj ett typsnitt som är mer kompakt – Times är ett kompakt typsnitt § Välj en mindre grad av typsnittet – men det ska ändå vara läsbart! © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Gör din egen antavla nu! § Välj innehåll § Välj utseende § Välj stilar

Gör din egen antavla nu! § Välj innehåll § Välj utseende § Välj stilar Valen påverkar hur texten får plats i de givna rutorna. Antavlan ska se tilltalande ut. Valen är en balansgång mellan att få med mycket information och att få plats i de givna rutorna! Kom igång med Disgen 18 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelad antavla 2 med bilder Bilder på de ingående personerna gör antavlan mer tilltalande.

Sidindelad antavla 2 med bilder Bilder på de ingående personerna gör antavlan mer tilltalande. Kom igång med Disgen 19 Vi gör en ny antavla och upprepar de tidigare stegen, men ändrar på innehållet i rutorna. © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelad antavla 2 – innehål § Ange antalet rader för varje person till 4

Sidindelad antavla 2 – innehål § Ange antalet rader för varje person till 4 § Bestäm innehållet på varje rad: § 1 Bild ( OBS! Bilden måste vara ensam på raden) § 2 Förnamn § 3 Efternamn § 4 Levnadsår Kom igång med Disgen 20 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Min sidindelade antavla 2 med bilder § Kanske kan man våga att göra bilden

Min sidindelade antavla 2 med bilder § Kanske kan man våga att göra bilden större? § Endast ett nytt försök ger svar på frågan. Kom igång med Disgen 21 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Spara goda inställningar § När du ändrat inställningar kan du spara dem under nytt

Spara goda inställningar § När du ändrat inställningar kan du spara dem under nytt namn. § Senare kan du återanvända dessa inställningar Kom igång med Disgen 22 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Antavla med fler generationer § Med alternativet § Sidindelad antavla komprimerad antavla kräver plats:

Antavla med fler generationer § Med alternativet § Sidindelad antavla komprimerad antavla kräver plats: får man plats med 6 § A 4 rymmer 4 generationer på en A 4. § A 2 rymmer 5 gen § A 0 rymmer 6 gen § Använder man större papper får fler generationer plats. Kom igång med Disgen 23 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Utskrift på stora papper med pdfskrivare § Vill man göra stora släkttavlor kan man

Utskrift på stora papper med pdfskrivare § Vill man göra stora släkttavlor kan man använda en pdfskrivare som ger en fil vilken kan skrivas ut på en skrivbyrå i riktigt stort format Kom igång med Disgen 24 § På den egna skrivaren kan man skriva ut stora ark på två sätt § Utskriften förminskas till A 4 § Utskriften fördelas på flera A 4 ark som klisras ihop till ursprungsformatet © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

pdf-skrivaren är ett program § Vid utskrift anges en fil och utskriften sker till

pdf-skrivaren är ett program § Vid utskrift anges en fil och utskriften sker till denna. § Filen kan läsas med Adobe Reader. § Sök på Google efter pdfskrivare § Cute. Pdf kan hämtas på cutepdf. com. § Med pdf-skrivare kan man välja större format. Skriv ut på ett USB-minne och låt en skrivbyrå skriva ut på papper. Kom igång med Disgen 25 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Skaffa en pdf-skrivare § Har du ingen pdfskrivare kan du gratis skaffa en. §

Skaffa en pdf-skrivare § Har du ingen pdfskrivare kan du gratis skaffa en. § Pdf-skrivaren är ett program som skapar en pdf-fil av det du skriver ut. § Sök på Google efter pdf skrivare Kom igång med Disgen 26 § Jag använder Cutepdf. http: //www. cutepdf. com § Den ger ingen vattenstämpel som irriterar § När du installerat programmet finns det bland övriga skrivare och du kan välja den som skrivare vid utskrift. © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

PDF-skrivaren Cute. Pdf § I skrivarinställning väljer man tex Cute. PDF § Under storlek

PDF-skrivaren Cute. Pdf § I skrivarinställning väljer man tex Cute. PDF § Under storlek finns flera stora format att välja tex A 0 eller ännu större. Kom igång med Disgen 27 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Fliken: Skrivarinställningar § Antavlan blir bäst med stående pappersformat § Klicka OK § Granska

Fliken: Skrivarinställningar § Antavlan blir bäst med stående pappersformat § Klicka OK § Granska på nytt! § Bra? § Klicka Skriv ut Kom igång med Disgen 28 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Sidindelade antavla med 6 generationer Här är min antavla med bilder. Den måste skrivas

Sidindelade antavla med 6 generationer Här är min antavla med bilder. Den måste skrivas ut i A 0 -format för att bli läsbar. Då är den riktigt trevlig. Det är inte lätt att få ihop bilder till alla i en sån här antavla. Kom igång med Disgen 29 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Photoshop Elements läser en pdffil § Läser in pdf och spara sedan som jpg.

Photoshop Elements läser en pdffil § Läser in pdf och spara sedan som jpg. § Tavlan blir en bild som kan läggas in i en släktbok i tex Word. § Bilden kan förstoras och förminskas. § En 30 dagars testversion kan laddas ner från www. adobe. se Kom igång med Disgen 30 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Utvärdera cirkeln! § För att utveckla studiecirkeln behöver jag din hjälp. § Fyll i

Utvärdera cirkeln! § För att utveckla studiecirkeln behöver jag din hjälp. § Fyll i utvärderingen. § Se vad andra tyckt. Kom igång med Disgen 31 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Beställ ett diplom § Visa att du fullgjort studiecirkeln. § Sänd din antavla till

Beställ ett diplom § Visa att du fullgjort studiecirkeln. § Sänd din antavla till bengt@kj 2. se. § I retur får du ett diplom. Kom igång med Disgen 32 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Glöm inte att ta backup!!! § Din släktforskning är en unik skatt väl värd

Glöm inte att ta backup!!! § Din släktforskning är en unik skatt väl värd att bevara. § Ditt hem kan råka ut för brand eller stöld. § Förvara din backup på ett säkert ställe. § Ta backup regelbundet. § Se hur du ska göra. § Gör det nu!!! Kom igång med Disgen 33 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Modulen är slut § Ta en paus! § Reflektera! § Vad nytt har du

Modulen är slut § Ta en paus! § Reflektera! § Vad nytt har du lärt dig? § Vad vill du fråga Bengt om? § Gör det! § Repetera! § Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! Kom igång med Disgen 34 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Bli medlem i DIS § Har du funnit att Disgen är ett användbart program

Bli medlem i DIS § Har du funnit att Disgen är ett användbart program för dig? § Gå med i DIS och skaffa den fulla versionen. § Installera den och importera den backup du gjort från Disgendemo. § Sedan kan du registrera tusentals släktingar. § Som medlem har du tillgång till support från ett 60 -tal faddrar. § Du kan söka i Disbyt § Lära dig mer om Disgen genom Diskulogen som kommer med 4 nummer per år. Kom igång med Disgen 35 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Gå vidare - Gör en släktbok § Gör en modern släktbok för CD eller

Gå vidare - Gör en släktbok § Gör en modern släktbok för CD eller webben § Gör en traditionell släktbok med Disgen och Word § Från manus till färdig bok. § Se kurs. dis. se Kom igång med Disgen 36 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Gör en släktbok till barnen § Bengt Kjöllerström visar hur man gör en modern

Gör en släktbok till barnen § Bengt Kjöllerström visar hur man gör en modern släktbok Släktforskardagarna 2011. § Så gör du en släktbok på CD (uppdaterad januari 2012). tips av Ove Billing § En handledning av Bengt Kjöllerström Kom igång med Disgen 37 § Bengts artikel om modern släktbok i Diskulogen § Min släktbok finns här. Tre filmer av Bengt: § En film om den moderna släktboken. § Två filmer del 1 och del 2 som visar de olika stegen i Disgen. § Bengts egen moderna släktbok. © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Min antavla på nätet www. kj 2. se/anor Kom igång med Disgen 38 ©

Min antavla på nätet www. kj 2. se/anor Kom igång med Disgen 38 © Bengt Kjöllerström 12/20/2021

Kursen är slut § Hoppas att du är nöjd och lärt dig det du

Kursen är slut § Hoppas att du är nöjd och lärt dig det du önskade. § Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! § Fler frågor – kontakta Bengt! Kom igång med Disgen 39 § Du får gärna gå om kursen, det är gratis. § Du kan gå vidare till nästa cirkel och göra en släktbok. http: //Kurs. dis. se Tack för att du deltagit! © Bengt Kjöllerström 12/20/2021