KOLU KODU ALT SINIF GR LEM ve YER

  • Slides: 20
Download presentation
İŞKOLU KODU ALT SINIF GİRİŞ İŞLEMİ ve İŞYERİ NACE TALEP SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Mustafa

İŞKOLU KODU ALT SINIF GİRİŞ İŞLEMİ ve İŞYERİ NACE TALEP SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Mustafa CERİT İstanbul Sosyal Güvenlik il Müdür Yrd. SGK Başmüfettişi 3. 12. 2020 1

Alt Nace Kodu Seçimi-I • Bilindiği üzere SGK tarafından daha önce işverenlere duyuru yapılmış

Alt Nace Kodu Seçimi-I • Bilindiği üzere SGK tarafından daha önce işverenlere duyuru yapılmış ve işverenlerden İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi yapmaları istenmiş idi. İSMMO gibi sivil toplum kuruluşu paydaşlarımızın önerisi üzerine başta SGK başkan Yardımcımız Dr. Mustafa KURUCA ve İl Müdürümüz Ramazan YILDIZ’ın öneriye desteleri sonucu SGK tarafından, İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi işletime açılarak işkolu kodu hatalı belirlenen işverenlerin gerek işkolu kodu değişiklik taleplerinin gerekse işkolu kodu alt sınıf giriş işlemlerinin e-bildirge şifresi ile seçimi imkanı sağlanmıştır. 3. 12. 2020 2

Alt Nace Kodu Seçimi-II • İşverenlerimizin, meslek mensuplarının ve ebildirge kullanıcısı diğer kişilerin bu

Alt Nace Kodu Seçimi-II • İşverenlerimizin, meslek mensuplarının ve ebildirge kullanıcısı diğer kişilerin bu konuda e-posta yoluyla veya sözlü olarak ya da telefonla sormuş oldukları sorulardan konunun yeterince anlaşılamadığı gerek İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşleminin gerekse İşyeri Yeni Nace Talep Sisteminin kullanımında majör hatalar yapıldığı gözlenmiş ve bu konuda sizlere İŞKOLU KODU ALT SINIF GİRİŞ İŞLEMİ ve İŞYERİ NACE TALEP SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU hazırlanmıştır. 3. 12. 2020 3

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-I • İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi aşağıda

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-I • İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi aşağıda belirtildiği biçimde yapılmalıdır. • 1 - E-Bildirge şifreniz ile 3 -bildirge menüsüne giriş yapınız. E-Bildirge menüsüne ait internet adresi, https: //ebildirge. sgk. gov. tr/WPEB/amp/loginldap dir. • 2 - E-Bildirge menüsü içinde bulunan İşkolu kodu alt sınıf giriş işlemleri butonunu tıklayınız. Bu işlemin görsel anlatımı aşağıda sunulmuştur. . 3. 12. 2020 4

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-II 3. 12. 2020 5

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-II 3. 12. 2020 5

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-III • Size seçmek üzere birden çok işkolu kodu

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-III • Size seçmek üzere birden çok işkolu kodu alt sınıfı • • seçeneği sunulacaktır. Şayet size sunulan seçeneklerin içerisinde yaptığınız işi görüyor iseniz ilgili seçeneğin en sol tarafından bulunan o biçimindeki alana mausun/farenin imlecini getirerek aktif hale getirip sonra alttaki Güncelle/Kaydet butonunu tıklatınız. Bu işlemle birlikte artık işkolu kodu alt sınıf giriş işlemi tamamlanmış yapılacak işlem kalmamıştır. Seçimin görsel anlatımı aşağıda sunulmuştur. . . 3. 12. 2020 6

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-IV 3. 12. 2020 7

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi-IV 3. 12. 2020 7

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-I Size seçmek üzere sunulan birden çok işkolu kodu

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-I Size seçmek üzere sunulan birden çok işkolu kodu alt sınıfı içinde yaptığınız işi göremiyor iseniz SGK tarafından işkolu kodunun hatalı belirlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda öncelikle ya yazılı olarak işkolu kodumuzun değiştirilmesini talep edip sonrasında işkolu kodu alt sınıfı giriş işlemi yapmalıyız ya da e-bildirge şifremiz ile bu işlemi elektronik ortamda yapmalı aynı zamanda işkolu kodu alt sınıfını seçmiş olmalıyız. Bizim size tavsiyemiz bu işlemi e-bildirge şifresiyle elektronik ortamda yapmanızdır. Bu işlemi başlatmak için e-bildirge menüsü içinde bulunan işyeri yeni NACE kodu talep sistemi butonunu tıklamalıyız. Bu işlemin görsel anlatımı aşağıda sunulmuştur. 3. 12. 2020 8

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-II 3. 12. 2020 9

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-II 3. 12. 2020 9

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-III • Bu işlemi müteakip açılan yeni pencereye e-bildirge

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-III • Bu işlemi müteakip açılan yeni pencereye e-bildirge şifrenizi girerek sol tarafta bulunan Nace Giriş butonuna tıklayınız. Bu işlemin görsel anlatımı aşağıda sunulmuştur. 3. 12. 2020 10

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-IV • Nace Giriş butonu tıklanınca bir alt satırda

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-IV • Nace Giriş butonu tıklanınca bir alt satırda önünde. • • işareti bulunan Nace Giriş alt butonu açılacak. Bu butonu da tıklatınız ve karşınıza gelen Lütfen Nace Seçiniz alanının altında, [*]Kısım Kodu, [*]Bölüm Kodu, [*]Grup Kodu, [*]Kısım Kodu, [*] Alt Sınıf Kodu menülerini göreceksiniz. İlk seçim [*]Kısım Kodu olmalıdır. Burada 21 tane seçenek bulunmaktadır. 3. 12. 2020 11

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-V • Bu seçimi yapmadan önce KISA VADELİ SİGORTA

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-V • Bu seçimi yapmadan önce KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ VE LİSTESİ’ne bakınız. Bu listede KISIM, BÖLÜM, GRUP, SINIF, TEHLİKE SINIFI, PRİM NİSPETİ sütunlarını göreceksiniz. Önce Sınıf alanına bakarak (dört haneli rakamların olduğu alan) işyerinize verilmesi gereken işkolu kodunu tespit ediniz ve ilgili satırın KISIM sütunundaki KISIM’ı tespit ediniz. Bu tespit ettiğiniz KISIM sizden seçmenizin istendiği Kısım Kodudur. 3. 12. 2020 12

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-VI • Örneğin; işyerinde yapılan iş 4520 - Motorlu

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-VI • Örneğin; işyerinde yapılan iş 4520 - Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ise KISIM G- TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI’dır. Bu durumda Kısım Kodu alanında TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI seçilmelidir. ) O halde bölüm Kodu alanı için “Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” Grup Kodu için “Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı”, Sınıf Kodu için “Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı”, Alt Sınıf Kodu için ise sizin işe uygun olan seçeneği seçiniz. Bu seçimin prim tarife cetvelinde tespiti görsel olarak 3. 12. 2020 anlatılmaktadır. 13 aşağıda

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-VII Bu işlemi müteakip aşağıda görsel olarak anlatıldığı biçimde

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-VII Bu işlemi müteakip aşağıda görsel olarak anlatıldığı biçimde Kaydet Butonuna tıklayarak işlemi sonuçlandırıyoruz. Bu işlemi yapmakla hem işkolu kodu değişiklik talebinde bulunmuş olduk hem de İşkolu kodu alt sınıf giriş işlemlerini tamamlamış olduk. 3. 12. 2020 14

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-VIII 3. 12. 2020 15

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi-VIII 3. 12. 2020 15

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi Sonuçları-I Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip işlem gördüğünüz

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi Sonuçları-I Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip işlem gördüğünüz SGK Merkezi işyeri tescil servisine gerekli talebiniz elektronik olarak iletilecek işyeri tescil servisi gerekli inceleme başlatacaktır. Şayet eski işkolunuza ait prim oranı ile belirlenen yeni prim oranı aynı ise değişiklik 3 -7 gün içinde yapılacak ve siz e-bildirge şifrenizle yeni belirlenen işkolu kodunuzun değiştiğini görebileceksiniz. Dolayısıyla işkolu kodunuzun değişmiş olması aynı zamanda 26 haneli işyeri sicil numaranızın soldan 2 -3 -4 -5. Numaraların da değiştiği anlamına geleceğinden ödemelerinizi yeni işyeri numarası ile yapmanız gerekecektir. 3. 12. 2020 16

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi Sonuçları-II E-Bildirge şifresiyle yaptığınız talep üzerine SGK

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi Sonuçları-II E-Bildirge şifresiyle yaptığınız talep üzerine SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda yeni belirlenen işkolu kodunuzun prim oranı eski işkolu kodunuzdan daha düşük ise bu kez değişiklik yapılmayacak önce SGK Denetmenleri işyerinize gelerek veya sizden belge isteyerek inceleme yapacaktır. SGK Denetmenleri, yapacağı inceleme sonucu işkolu kodunuz tespit edecektir. Bu incelemeyi müteakip işyerinize ait işkolu kodunun değiştirildiği, değişikliğin hangi tarihten itibaren geçerli olacağına ilişkin karar işverene yazılı olarak tebliğ edilecektir. 3. 12. 2020 17

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi Sonuçları-III E-Bildirge şifresiyle yaptığınız talep üzerine SGK

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi Sonuçları-III E-Bildirge şifresiyle yaptığınız talep üzerine SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda yeni belirlenen işkolu kodunuzun prim oranı eski işkolu kodunuzun prim oranından daha yüksek ise bu kez SGK Denetmeni incelemesine gerek duyulmaksızın işyerinize ait işkolu kodunun değiştirildiği, değişikliğin hangi tarihten itibaren geçerli olacağına ilişkin karar işverene yazılı olarak tebliğ edilecektir. 3. 12. 2020 18

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Hakkında Genel Değerlendirme Sonuç olarak daha önce yaptığımız

İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Hakkında Genel Değerlendirme Sonuç olarak daha önce yaptığımız işlemin size anlatılan biçimde yapılıp yapılmadığını sorgulamalı ve eksik yada hatalı işlem yapmış iseniz gecikmeksizin EBildirge şifrenizle İşyeri Yeni Nace Kodu Talep Sistemi Seçimi işlemini başlatmalıyız. 3. 12. 2020 19

Bizi sabırla dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…. 3. 12. 2020 20

Bizi sabırla dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…. 3. 12. 2020 20