Kolobh vody v prod Autorem materilu a vech

  • Slides: 11
Download presentation
Koloběh vody v přírodě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je

Koloběh vody v přírodě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Švihlová

Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k procvičení koloběhu vody v přírodě. Žák doplňuje do vět

Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k procvičení koloběhu vody v přírodě. Žák doplňuje do vět slova z nabídky. Po kliknutí se objeví správná odpověď. Autor: Mgr. Zuzana Švihlová (Autor) Datum vytvoření: březen 2013 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět Tematický okruh: rozmanitost přírody Očekávaný výstup: pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: koloběh vidy v přírodě Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák, 1. – 3. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň – první období Typická věková skupina: 7 - 9 let

povrchu Voda se vypařuje ze zemského _________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu,

povrchu Voda se vypařuje ze zemského _________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

páru Mění se v _________ a stoupá vzhůru. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek,

páru Mění se v _________ a stoupá vzhůru. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

deště Ve větších výškách se ochlazuje a v podobě________ se vrací opět na zem.

deště Ve větších výškách se ochlazuje a v podobě________ se vrací opět na zem. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

vypaří Část vody se znovu ________, část se vsakuje do země, kde vytváří zásoby

vypaří Část vody se znovu ________, část se vsakuje do země, kde vytváří zásoby podzemní vody. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

řek Voda pak stéká do potoků, z potoků do ________. Vyber z nabídky: deště,

řek Voda pak stéká do potoků, z potoků do ________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

moří Řeky potom odvádějí vodu do ________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu,

moří Řeky potom odvádějí vodu do ________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

oceánů Z moří se dostane do ________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu,

oceánů Z moří se dostane do ________. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

Voda se opět vypařuje ze zemského povrchu. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu,

Voda se opět vypařuje ze zemského povrchu. Vyber z nabídky: deště, vypaří, řek, povrchu, oceánů, páru, moří

Zdroj: www. datakabinet. cz Autorem obrázku je Mgr. Zuzana Švihlová

Zdroj: www. datakabinet. cz Autorem obrázku je Mgr. Zuzana Švihlová