Kolegij diplomski studij 2 godina KOMPARATIVNI POREZNI SUSTAVI

  • Slides: 14
Download presentation
Kolegij: diplomski studij – 2. godina KOMPARATIVNI POREZNI SUSTAVI Prof. dr. sc. Branimir Marković

Kolegij: diplomski studij – 2. godina KOMPARATIVNI POREZNI SUSTAVI Prof. dr. sc. Branimir Marković Doc. dr. sc. Domagoj Karačić

Kontakt Prof. dr. sc. Branimir Marković e-mail: markovic@efos. hr web: http: //www. efos. hr/nastavnici/bmarkovic

Kontakt Prof. dr. sc. Branimir Marković e-mail: [email protected] hr web: http: //www. efos. hr/nastavnici/bmarkovic Doc. dr. sc. Domagoj Karačić e-mail: [email protected] hr kabinet br. 40 web: http: //www. efos. hr/nastavnici/karacic Demonstratori Mario Raič, marioraic [email protected] com Ana Zukolo, ana. [email protected] com

Konzultacije Utorak 15: 00 – 16: 00 § Srijeda 12: 00 – 13: 00

Konzultacije Utorak 15: 00 – 16: 00 § Srijeda 12: 00 – 13: 00 § (U poslijepodnevnom terminu mogu biti održane konzultacije uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila. )

Ciljevi kolegija Upoznavanje studenata sa elementarnim saznanjima o oblicima i karakteristikama poreznih sustava država

Ciljevi kolegija Upoznavanje studenata sa elementarnim saznanjima o oblicima i karakteristikama poreznih sustava država članica Europske unije. Ova saznanja su usmjerena prema činjenici da studenti trebaju usvojiti elementarno znanje o teoriji poreznih sustava, vrstama poreza koji se primjenjuju u praksi, porezima koji će se u budućnosti u većoj mjeri koristiti i koji će imati značajan utjecaj na fiskalni kapacitet proračunskih okvira zemalja članica Europske unije.

Obvezna literatura 1. ) Šimović, J. ; Šimović, H. : Fiskalni sustav i fiskalna

Obvezna literatura 1. ) Šimović, J. ; Šimović, H. : Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije, Pravni fakultet, Zagreb, 2006. 2. ) Jelčić, B. : Javne financije, RRif Plus, Zagreb, 2001. 3. ) Hrvatski porezni sustav, MFIN-PU, 2015. 4. ) Bilješke sa predavanja. Pomoćna literatura 1. ) Pomoćni materijali 2014. /2015. (osnovno gradivo I. i II. kolokvija)

Kolegij: Komparativni porezni sustavi Sastoji se od pet poglavlja čiji je cilj pružiti uvid

Kolegij: Komparativni porezni sustavi Sastoji se od pet poglavlja čiji je cilj pružiti uvid u pojam i značaj poreznog sustava sa stajališta teorije i prakse poreznog sustava na primjeru Republike Hrvatske te poreznih sustava zemalja članica Europske unije kroz daljnje procese harmonizacije poreznih sustava zemalja članica Europske unije, a sukladno sa time promjenama i prilagodbama koje očekuju porezne sustave zemalja članica unutar fiskalnog i monetarnog okvira Europske unije.

Sadržaj 1. 2. FISKALNI FEDERALIZAM POREZNI SUSTAV 2. 1. POREZ NA DOHODAK 2. 2.

Sadržaj 1. 2. FISKALNI FEDERALIZAM POREZNI SUSTAV 2. 1. POREZ NA DOHODAK 2. 2. POREZ NA DOBIT 2. 3. IMOVINSKI POREZI 2. 4. OPĆI POREZ NA PROMET 3. HRVATSKI POREZNI SUSTAV 3. 1. POREZ NA DOHODAK U RH 3. 2. POREZ NA DOBIT U RH 3. 3. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) U RH 3. 4. TROŠARINE I POSEBNI POREZI U RH 3. 5. FISKALIZACIJA I PROMET GOTOVINOM 4. PRORAČUN EUROPSKE UNIJE 5. HARMONIZACIJA POREZNIH SUSTAVA U EUROPSKOJ UNIJI

1. FISKALNI FEDERALIZAM Fiskalni federalizam označava fiskalne odnose središnje vlasti i nižih razina vlasti,

1. FISKALNI FEDERALIZAM Fiskalni federalizam označava fiskalne odnose središnje vlasti i nižih razina vlasti, odnosno financijske i ekonomske aspekte prijenosa upravljačkih razina vlasti s nacionalne razine na regionalnu i lokalnu razinu.

2. POREZNI SUSTAV U ovom poglavlju je dan teoretski pregled pojma porezni sustav koji

2. POREZNI SUSTAV U ovom poglavlju je dan teoretski pregled pojma porezni sustav koji je prikazan kroz poreze, koji daje pregled i genezu razvoja upotrebe i primjene poreza, kao i prikaze definicija i karakteristika najznačajnijih poreza u poreznom sustavu.

3. HRVATSKI POREZNI SUSTAV Hrvatski porezni sustav je obrađen u okviru kolegija Javne financije

3. HRVATSKI POREZNI SUSTAV Hrvatski porezni sustav je obrađen u okviru kolegija Javne financije te će se na ovom kolegiju ponovno obraditi u širem obujmu sa osvrtom i ciljem da se studenti uvedu u proces usporedbe hrvatskog poreznog sustava sa poreznim sustavima drugih zemalja članica Europske unije (osvrt je usmjeren na procese harmonizacije i sadašnje pozitivne i negativne perspektive poreznih sustava) s naglaskom na značaj i utjecaj poreznih sustava na gospodarstvo zemalja članica.

FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM Fiskalizacija u prometu gotovinom predstavlja skup mjera koju provode obveznici

FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM Fiskalizacija u prometu gotovinom predstavlja skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

4. PRORAČUN EUROPSKE UNIJE U ovom poglavlju će se dati prikazi funkcioniranja proračuna, kao

4. PRORAČUN EUROPSKE UNIJE U ovom poglavlju će se dati prikazi funkcioniranja proračuna, kao i proračunskih aktivnosti unutar Europske unije, sa naglaskom na ulogu poreza unutar zemalja članica Europske Unije te okvira financiranja koji definiraju uloge i financijske obveze zemalja članica Europske unije sa naglaskom na sadašnje i buduće financijske perspektive zemalja članica Europske unije.

5. HARMONIZACIJA POREZNIH SUSTAVA U EUROPSKOJ UNIJI U ovom poglavlju će se dati prikazi

5. HARMONIZACIJA POREZNIH SUSTAVA U EUROPSKOJ UNIJI U ovom poglavlju će se dati prikazi i odgovori na sljedeće procese, ali i dileme: - Harmonizacija u oporezivanju - Rimski ugovor i razlozi harmonizacije (posrednih) poreza. - Harmonizacija poreza i njeni dosezi pri reguliranju i primjeni indirektnih poreza i direktnih poreza. - Tijek procesa harmoniziranja drugih direktnih poreza. - Ujednačavanje ili usuglašavanje poreznih sustava i politika zemalja-članica EU? Koji smjer? - Sprečavanje porezne konkurencije među zemljamačlanicama EU. Na koji način? - Europski porez(i): da ili ne? - Porezi i proračun Europske unije.

Polaganje kolegija A. ) Kroz kolokvije (elementi ocjenjivanja: pohađanje nastave, seminarski rad, ocjena I.

Polaganje kolegija A. ) Kroz kolokvije (elementi ocjenjivanja: pohađanje nastave, seminarski rad, ocjena I. kolokvija i ocjena II. kolokvija) Predvidivi termini održavanja kolokvija - I. kolokvij: 17. 12. 2015. (četvrtak) - II. kolokvij: 28. 01. 2016. (četvrtak) B) Kroz ispit - na ispit se ne može izaći bez predanog i ocijenjenog seminarskog rada.