kola za medicinske sestre Vrape Zdravstvena njega u

  • Slides: 18
Download presentation
Škola za medicinske sestre Vrapče Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja Suzana Ribarić, prof.

Škola za medicinske sestre Vrapče Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja Suzana Ribarić, prof. savjetnica

UTJECAJ OKOLINE NA RANI DJEČJI RAZVOJ

UTJECAJ OKOLINE NA RANI DJEČJI RAZVOJ

Ishodi: objasniti kako pozitivna iskustva tijekom prve tri godine utječu na razvoj mozga definirati

Ishodi: objasniti kako pozitivna iskustva tijekom prve tri godine utječu na razvoj mozga definirati vanjske utjecaje koji uz nasljedne imaju utjecaj na stvaranje konačne arhitekture mozga objasniti posljedice stresa, zlostavljanja i zanemarivanja na razvoj djeteta

PLASTIČNOST MOZGA Mozak ima sposobnost mijenjanja fizičkih, kemijskih i strukturnih obilježja kao odgovor na

PLASTIČNOST MOZGA Mozak ima sposobnost mijenjanja fizičkih, kemijskih i strukturnih obilježja kao odgovor na vanjske podražaje – doživljaje iz okoline. Arhitektura svakog ljudskog mozga se mijenja pod utjecajem svih novostečenih vještina i znanja.

Arhitektura mozga gradi se kroz određeno razdoblje • Rane godine su važne! • Interakcija

Arhitektura mozga gradi se kroz određeno razdoblje • Rane godine su važne! • Interakcija između ranog iskustva i ekspresije gena oblikuje maturiranu arhitekturu mozga • Razvoj mozga uključuje iskustvo, bilo pozitivno ili negativno i ono uobličuje kapacitet mozga

Doživljaji kojima je dijete izloženo predstavlja poticaj koji pokreće aktivnost između dendrita i aksona

Doživljaji kojima je dijete izloženo predstavlja poticaj koji pokreće aktivnost između dendrita i aksona te nastaju sinapse. Načini na koji dojenče i malo dijete odgovara na socijalne i fizičke utjecaje okoliša ima značajnog utjecaja na stvaranje sinapsi. Rođenje Gustoća sinapsi: 6 godina 14 godina

Doživljaji igraju važnu ulogu u procesu povezivanja moždanih stanica. Kako bi pomogli djetetu da

Doživljaji igraju važnu ulogu u procesu povezivanja moždanih stanica. Kako bi pomogli djetetu da bude uspješno, trebamo osigurati mnoštvo pozitivnih socijalnih prilika i mogućnosti učenja, kako bi sinapse koje su njima podražene ostale trajno. Za neke razvojne procese postoje kritični periodi – vrijeme kada se odvijaju. Stimulacije izvan ovih perioda nisu niti izdaleka tako učinkovite ako u vrijeme kada se promjene događaju podražaji izostanu!

Kritični periodi predstavljaju uske “prozore” vremena za vrijeme kojih je određeni dio tijela najosjetljiviji

Kritični periodi predstavljaju uske “prozore” vremena za vrijeme kojih je određeni dio tijela najosjetljiviji na odsustvo podražaja ili na utjecaj iz okoliša.

Osjetljiva razdoblja predstavljaju područja mogućnosti određenih načina učenja. Za razliku od kritičnih perioda, ta

Osjetljiva razdoblja predstavljaju područja mogućnosti određenih načina učenja. Za razliku od kritičnih perioda, ta su razdoblja manje precizno određena i najčešće predstavljaju dulje periode vremena u kojima se vještine poput učenja drugog jezika, nalaze pod specifičnim utjecajima.

Periodi optimalnog razvoja

Periodi optimalnog razvoja

Što nam je potrebno za kvalitetni razvoj Bogatstvo ljubavi Uspostavljanje emocionalne stabilnosti Interakcije s

Što nam je potrebno za kvalitetni razvoj Bogatstvo ljubavi Uspostavljanje emocionalne stabilnosti Interakcije s majkom i drugima Dodir Stabilna i predvidljiva atmosfera Sigurno i zdravo okruženje Samopouzdana majka Igra, glazba i čitanje Komunikacija Kvalitetna briga u vrtićima

Nestimulirajuća okolina Mozak velikog broja djece gladuje zbog manjka pažnje i odgovarajućih podražaja (doživljaja).

Nestimulirajuća okolina Mozak velikog broja djece gladuje zbog manjka pažnje i odgovarajućih podražaja (doživljaja). Bez podražaja i bez korištenja moždane stanice odumiru.

Stres U dojenačkoj dobi i ranom djetinjstvu stres može poremetiti razvoj mreže moždanih stanica.

Stres U dojenačkoj dobi i ranom djetinjstvu stres može poremetiti razvoj mreže moždanih stanica. Može doprinijeti nastanku različitih poremećaja: psihičkih, koronarne bolesti, nasilja u obitelji, alkoholizma i narkomanije. Izloženost stresu u najranijoj dobi višestruko povećava učestalost ovih bolesti!

Stres Produljena izloženost stresu može uzrokovati pojačano izlučivanje hormona koji mogu razoriti živčane stanice.

Stres Produljena izloženost stresu može uzrokovati pojačano izlučivanje hormona koji mogu razoriti živčane stanice. Kronično doživljavanje stresa može stvoriti negativne obrasce razmišljanja i osjećanja koji mogu ostati cijeli život. Odvajanje od roditelja je jedan od najvećih stresova u prvim godinama života jer izaziva osjećaj bespomoćnosti.

Odgovorno roditeljstvo Intervencije koje omogućavaju poticajnu skrb osiguravaju pozitivan razvoj i smanjuju rizik nastanka

Odgovorno roditeljstvo Intervencije koje omogućavaju poticajnu skrb osiguravaju pozitivan razvoj i smanjuju rizik nastanka poremećaja uzrokovanih stresom. Poticanje spoznajnog, socijalnog i emocionalnog razvoja doprinosi pozitivnom razvoju. Dodir, pokret i geste važni su za učenje. Roditelji su "face to face" s djecom potpuno prisutni.

Film: Kako izgrađujemo svoje mozgove

Film: Kako izgrađujemo svoje mozgove

Što smo naučili? v Provoditi vrijeme s djecom "face to face" v Pružiti djetetu

Što smo naučili? v Provoditi vrijeme s djecom "face to face" v Pružiti djetetu međusobnu interakciju, ljubav, njegu, odgoj i obrazovanje v Poticati pozitivna iskustva i stimulaciju u najboljem interesu za dijete v Jačati sigurnost obiteljskog života v Štititi dojenčad i djecu od kroničnog, teškog i nekontroliranog stresa i pomoći u rješavaju stresa v Omogućiti stalnu poticajnu pomoć za djecu s teškoćama kroz rane intervencije

Provjera znanja! Objasnite što potiče stvaranje sinapsi? Što nam je potrebno za kvalitetan razvoj?

Provjera znanja! Objasnite što potiče stvaranje sinapsi? Što nam je potrebno za kvalitetan razvoj? Koji zaključak možeš izvući iz činjenice da i okolina uz nasljeđe ima utjecaj na arhitekturu mozga? Koja rješenja predlažeš za prevenciju stresa kod djeteta? Što nam omogućava plastičnost mozga u ranoj intervenciji?