kola slo projektu Nzev projektu slo a nzev

  • Slides: 11
Download presentation
Škola: Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast: Gymnázium

Škola: Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0616 Inovace výuky EU-8 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Volitelný předmět matematika (matematický seminář) EU-8 -50 – DERIVACE FUNKCE VI (procvičení vět o derivování funkcí) Anotace Procvičení vět o derivování funkcí. Autor Paed. Dr. Milan Rieger Jazyk Čeština Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Žák chápe věty o derivování funkcí a dovede je aplikovat při výpočtu derivací funkcí. Žák umí používat uvedený kalkul bez chyb, chápe potřebnost rychlých a přesných výpočtů derivací včetně maximálního zjednodušení vypočítané derivace. Žák dovede určit definiční obor derivované funkce. Definiční obor funkce, derivace funkce, užití matematických vět, zjednodušení algebraického výrazu (derivace funkce). Pracovní list / Animace / Obrázky / Testy Aktivita / Výklad / Test / Kombinace Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání Typická věková skupina 17 – 19 let Datum vytvoření 30. 12. 2012

4 SHRNUTÍ A PŘIPOMENUTÍ (derivace elementárních funkcí, věty o derivování funkcí)

4 SHRNUTÍ A PŘIPOMENUTÍ (derivace elementárních funkcí, věty o derivování funkcí)

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 1 Řešení D=R {0}

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 1 Řešení D=R {0} Úloha 2 Řešení D=R {0}

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 3 Řešení D=R {0}

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 3 Řešení D=R {0} Úloha 4 Řešení D = R { k. /2 }

4 Určete definiční obor dané funkce, funkci upravte, potom derivujte. Úloha 5 Řešení D=R

4 Určete definiční obor dané funkce, funkci upravte, potom derivujte. Úloha 5 Řešení D=R Úloha 6 Řešení D = (0; + )

4 Určete definiční obor dané funkce, funkci upravte, potom derivujte. Úloha 7 Řešení Úloha

4 Určete definiční obor dané funkce, funkci upravte, potom derivujte. Úloha 7 Řešení Úloha 8 Řešení D=R {1}

4 Určete definiční obor dané funkce, funkci upravte, potom derivujte. Úloha 9 Řešení D

4 Určete definiční obor dané funkce, funkci upravte, potom derivujte. Úloha 9 Řešení D = <0; Úloha 10 Řešení D=R + )

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 11 Řešení D =

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 11 Řešení D = R { 2 } Úloha 12 Řešení D=R

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 13 Řešení D =

4 Určete definiční obor dané funkce, potom funkci derivujte. Úloha 13 Řešení D = R { - 0, 5; 3 } Úloha 14 Řešení D=R {2}

Úloha 15 Řešení Napište rovnici tečny a normály k dané funkci f v daném

Úloha 15 Řešení Napište rovnici tečny a normály k dané funkci f v daném bodě T. Načrtněte přesně graf funkce, bod dotyku T, tečnu a normálu.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milan Rieger.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milan Rieger.