kola Kav hory stedn odborn kola slueb Kontakty

  • Slides: 30
Download presentation
Škola Kavčí hory střední odborná škola služeb

Škola Kavčí hory střední odborná škola služeb

Kontakty Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠ služeb K Sídlišti 840, Praha

Kontakty Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠ služeb K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí tel: 241 090 230 [email protected] cz www. ksidlisti. cz

Studijní obory • Veřejnosprávní činnost 68 -43 -M/01 čtyřleté denní studium ukončené maturitou •

Studijní obory • Veřejnosprávní činnost 68 -43 -M/01 čtyřleté denní studium ukončené maturitou • Sociální péče – sociálně správní činnost 75 -41 -M/004 čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Budova školy

Budova školy

Studijní obor Veřejnosprávní činnost • připravuje absolventy pro výkon ucelených ekonomických a správních agend

Studijní obor Veřejnosprávní činnost • připravuje absolventy pro výkon ucelených ekonomických a správních agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních a jiných orgánů státní správy

Školní prostory jídelna chodba šatní skříňky

Školní prostory jídelna chodba šatní skříňky

Školní prostory recepce horní šatní skříňky toalety

Školní prostory recepce horní šatní skříňky toalety

Studijní obor Sociálně správní činnost • připravuje absolventy pro technickoadministrativní a organizační činnosti na

Studijní obor Sociálně správní činnost • připravuje absolventy pro technickoadministrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a zařízení i poskytování sociálních dávek

Odborné učebny učebna fyziky multifunkční učebna kmenová třída

Odborné učebny učebna fyziky multifunkční učebna kmenová třída

Odborné učebny multifunkční učebna fyziky učebna odívání

Odborné učebny multifunkční učebna fyziky učebna odívání

Výuka jazyků Vyučujeme : • anglický jazyk • německý jazyk • francouzský jazyk •

Výuka jazyků Vyučujeme : • anglický jazyk • německý jazyk • francouzský jazyk • ruský jazyk • italský jazyk • španělský jazyk

Odborné učebny chemická laboratoř kmenová třída výtvarný ateliér

Odborné učebny chemická laboratoř kmenová třída výtvarný ateliér

Odborné učebny jazyková laboratoř učebna přírodních věd pc učebna č. 1

Odborné učebny jazyková laboratoř učebna přírodních věd pc učebna č. 1

Odborné učebny pc učebna č. 2 počítačová laboratoř učebna fyziky

Odborné učebny pc učebna č. 2 počítačová laboratoř učebna fyziky

Výuka odborných předmětů • • • právo ekonomika účetnictví veřejné finance sociální politika sociální

Výuka odborných předmětů • • • právo ekonomika účetnictví veřejné finance sociální politika sociální zabezpečení zdravotní nauka psychologie výpočetní technika administrativy

Projektová výuka jazykový projekt v centru Prahy jazykový projekt studentů s dětmi Mikulášská besídka

Projektová výuka jazykový projekt v centru Prahy jazykový projekt studentů s dětmi Mikulášská besídka

Projektová výuka jazykový projekt v centru Prahy pomáháme prvňáčkům první den ve škole projekt

Projektová výuka jazykový projekt v centru Prahy pomáháme prvňáčkům první den ve škole projekt slavíme advent

Zájmová činnost • • • keramika kulečník šachy volný internet tvorba www stránek příprava

Zájmová činnost • • • keramika kulečník šachy volný internet tvorba www stránek příprava k maturitě z Mat seminář z práva seminář z historie svět médií dramatický kroužek

Školní akce poznávací zájezd Drážďany exkurze v Podolské vodárně návštěva mešity

Školní akce poznávací zájezd Drážďany exkurze v Podolské vodárně návštěva mešity

Školní akce poznávací zájezd Vídeň motivačně poznávací kurz odborné besedy

Školní akce poznávací zájezd Vídeň motivačně poznávací kurz odborné besedy

Sportovní aktivity • • • tělocvičny sportovní hřiště vodácké kurzy adrenalinové akce lyžařské výcvikové

Sportovní aktivity • • • tělocvičny sportovní hřiště vodácké kurzy adrenalinové akce lyžařské výcvikové kurzy účast na sportovních soutěžích

Studenti pomáhají divadelní ukázky ve školce adventní dopoledne Mikulášská ve školce večer pro seniory

Studenti pomáhají divadelní ukázky ve školce adventní dopoledne Mikulášská ve školce večer pro seniory

Studenti pomáhají Humanitární akce • • • Sluníčkový den Světluška Červená stužka Plaváček Květinový

Studenti pomáhají Humanitární akce • • • Sluníčkový den Světluška Červená stužka Plaváček Květinový den

Den otevřených dveří 11. 2010 a 13. 1. 2011 od 17 h

Den otevřených dveří 11. 2010 a 13. 1. 2011 od 17 h

Práce studentů

Práce studentů

Práce studentů

Práce studentů

Práce studentů na Pc

Práce studentů na Pc

Práce studentů na Pc

Práce studentů na Pc

Studenti mají k dispozici • • studijní a informační centrum bufet školní hřiště možnost

Studenti mají k dispozici • • studijní a informační centrum bufet školní hřiště možnost kopírování nápojové automaty možnost volného internetu výtah pro imobilní studenty

Kontakty Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠ služeb K Sídlišti 840, Praha

Kontakty Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠ služeb K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí tel: 241 090 230 [email protected] cz www. ksidlisti. cz