KOLA Gymnzium Chomutov Mosteck 3000 pspvkov organizace AUTOR

  • Slides: 23
Download presentation
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Jana Neradová NÁZEV: VY_12_INOVACE_02 A_09_Československá politika

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Jana Neradová NÁZEV: VY_12_INOVACE_02 A_09_Československá politika ve 20. letech TEMA: Dějiny 20. století ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0816 DATUM TVORBY: 5. 1. 2013

ANOTACE Materiál je určen studentům vyššího gymnázia a k zařazení podle časového plánu (obvykle

ANOTACE Materiál je určen studentům vyššího gymnázia a k zařazení podle časového plánu (obvykle začátek maturitního ročníku) Časově je koncipován na část vyučovací hodiny, cca 30 minut, při použití skupinové práce. Skutečný čas může být delší, v závislosti na situaci v hodině. Tento materiál je určen k samostatné práci s textem. Jeho zadání jsou vázána na text konkrétní učebnice, která se ve škole používá. Cílem je, aby se žáci procvičili v orientaci v delším textu a naučili se vybrat důležité, respektive požadované informace. Úkoly studenti provádějí v zadání, promítaném na interaktivní tabuli, za pomoci digitálního pera. V titulku každého slidu je uvedeno zadání i pokyn, z něhož je zřejmé, jak postupovat. Materiál je určen k interaktivní výuce.

Československá politika ve 20. letech

Československá politika ve 20. letech

Pracovní list I. z učebnice Československé dějiny II. , str. 113 / 114 Na

Pracovní list I. z učebnice Československé dějiny II. , str. 113 / 114 Na uvedených stránkách si prostudujte text v kapitolách: První volby Stranická „Pětka“ Souboj s revoluční levicí

Alois Švehla Jan Černý 1 Vlastimil Tusar Karel Kramář 2 4 T. G. Masaryk

Alois Švehla Jan Černý 1 Vlastimil Tusar Karel Kramář 2 4 T. G. Masaryk 3 5

Spojte pojmy se jmény Karel Kramář předseda úřednické vlády 1920 T. G. Masaryk předseda

Spojte pojmy se jmény Karel Kramář předseda úřednické vlády 1920 T. G. Masaryk předseda Agrární strany Jan Černý prezident republiky 1918 Edward Beneš předseda vlády 1918 Antonín Švehla předseda vlády „rudo-zelené“koalice Vlastimil Tusar první premiér samostatného státu člen Národně demokratické strany člen Sociálně demokratické strany

Spojte pojmy se jmény Karel Kramář předseda úřednické vlády 1920 T. G. Masaryk předseda

Spojte pojmy se jmény Karel Kramář předseda úřednické vlády 1920 T. G. Masaryk předseda Agrární strany Jan Černý prezident republiky 1918 předseda vlády 1918 Antonín Švehla předseda vlády „rudo-zelené“koalice Vlastimil Tusar první premiér samostatného státu člen Národně demokratické strany člen Sociálně demokratické strany

Pracovní list II. V učebnici Československé dějiny II, str. 113/114, kapitoly: První volby Stranická

Pracovní list II. V učebnici Československé dějiny II, str. 113/114, kapitoly: První volby Stranická „Pětka“ Souboj s revoluční levicí si prostudujte text a buď zakroužkujte správnou možnost, nebo vyškrtejte ty špatné.

1)Kdo byl prvním předsedou vlády samostatného státu a kdy a jak se dostal do

1)Kdo byl prvním předsedou vlády samostatného státu a kdy a jak se dostal do funkce? a) b) c) Vlastimil Tusar, zvolen Národním shromážděním 1920 Karel Kramář, zvolen Národním shromážděním 1918 Antonín Švehla, jmenován prezidentem, 1920

1)Kdo byl prvním předsedou vlády samostatného státu a kdy a jak se dostal do

1)Kdo byl prvním předsedou vlády samostatného státu a kdy a jak se dostal do funkce? a) b) c) Vlastimil Tusar, zvolen Národním shromážděním 1920 Karel Kramář, zvolen Národním shromážděním 1918 Antonín Švehla, jmenován prezidentem, 1920

2) Kdy vládla „rudo-zelená koalice“ a kdo byl premiérem? ? a) b) 1919, 1920,

2) Kdy vládla „rudo-zelená koalice“ a kdo byl premiérem? ? a) b) 1919, 1920, Vlastimil Tusar 1918 -1919, Antonín Švehla 1920 -1921, Jan Černý c)

2) Kdy vládla „rudo-zelená koalice“ a kdo byl premiérem? ? a) b) 1919, 1920,

2) Kdy vládla „rudo-zelená koalice“ a kdo byl premiérem? ? a) b) 1919, 1920, Vlastimil Tusar 1918 -1919, Antonín Švehla 1920 -1921, Jan Černý c)

3) Kdy vyšla první československá ústava? a) b) c) 1921 1918 1920

3) Kdy vyšla první československá ústava? a) b) c) 1921 1918 1920

3) Kdy vyšla první československá ústava? a) b) c) 1921 1918 1920

3) Kdy vyšla první československá ústava? a) b) c) 1921 1918 1920

4)Vláda se nazývala „rudo-zelená koalice“ protože: a) Československá národní demokracie měla v logu tyto

4)Vláda se nazývala „rudo-zelená koalice“ protože: a) Československá národní demokracie měla v logu tyto barvy. b) barvy symbolizovaly dvě nejsilnější (vládnoucí) polit. strany, Sociálně demokratickou a Agrární stranu. c) barvy odkazovaly na dědictví po Rakousku-Uhersku.

4)Vláda se nazývala „rudo-zelená koalice“ protože: a) Československá národní demokracie měla v logu tyto

4)Vláda se nazývala „rudo-zelená koalice“ protože: a) Československá národní demokracie měla v logu tyto barvy. b) barvy symbolizovaly dvě nejsilnější (vládnoucí) polit. strany, Sociálně demokratickou a Agrární stranu. c) barvy odkazovaly na dědictví po Rakousku-Uhersku.

5)Jaký byl politický důsledek porážky generální stávky 1920? a) b) c) Rozkol v Sociálně

5)Jaký byl politický důsledek porážky generální stávky 1920? a) b) c) Rozkol v Sociálně demokratické straně, odštěpení radikální levice a založení KSČ. Atentát na Vlastimila Tusara, viníka porážky. Nové parlamentní volby, zostření policejního režimu ve státě.

5)Jaký byl politický důsledek porážky generální stávky 1920? a) b) c) Rozkol v Sociálně

5)Jaký byl politický důsledek porážky generální stávky 1920? a) b) c) Rozkol v Sociálně demokratické straně, odštěpení radikální levice a založení KSČ. Atentát na Vlastimila Tusara, viníka porážky. Nové parlamentní volby, zostření policejního režimu ve státě.

6)Proč se vytvořila tzv. Pětka? a) Měla zmenšit počet politických stran ve státě a

6)Proč se vytvořila tzv. Pětka? a) Měla zmenšit počet politických stran ve státě a umožnit tak jednodušší dohodu v parlamentu. b) Představitelé 5 nejvlivnějších stran kontrolovali a řídili činnost vlády a nahrazovali tak parlament. c) Představitelé 5 nejvlivnějších stran se radili o hlavních problémech, radili úřednické vládě a zajišťovali jí tak podporu parlamentu

6)Proč se vytvořila tzv. Pětka? a) Měla zmenšit počet politických stran ve státě a

6)Proč se vytvořila tzv. Pětka? a) Měla zmenšit počet politických stran ve státě a umožnit tak jednodušší dohodu v parlamentu. b) Představitelé 5 nejvlivnějších stran kontrolovali a řídili činnost vlády a nahrazovali tak parlament. c) Představitelé 5 nejvlivnějších stran se radili o hlavních problémech, radili úřednické vládě a zajišťovali jí tak podporu parlamentu

7) Vyškrtněte politické strany, které do tzv. Pětky nepatřily: a) Sociální demokracie e) Agrární

7) Vyškrtněte politické strany, které do tzv. Pětky nepatřily: a) Sociální demokracie e) Agrární strana b) Národní demokracie f) NOF c) KSČ g)Československá strana lidová d) Československá národně socialistická strana h) Hlinkova Slovenská l’udová strana

7) Vyškrtněte politické strany, které do tzv. Pětky nepatřily: a) Sociální demokracie e) Agrární

7) Vyškrtněte politické strany, které do tzv. Pětky nepatřily: a) Sociální demokracie e) Agrární strana b) Národní demokracie f) NOF c) KSČ g)Československá strana lidová d) Československá národně socialistická strana h) Hlinkova Slovenská l’udová strana

Citace a zdroje: KVAČEK, Robert. České dějiny II. Praha: SPL-Práce, 2002, ISBN 80 -86287

Citace a zdroje: KVAČEK, Robert. České dějiny II. Praha: SPL-Práce, 2002, ISBN 80 -86287 -48 -3 SPLPRÁCE, str. 113 -114. prezentace a úkoly - autor Obrázek 1: AUTOR NEUVEDEN. www. Wikipedia. cz [online]. [cit. 5. 1. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Anton%C 3%ADn_%C 5%A 0 vehla Obrázek 2: VOŽENÍLEK, Pavel. www. wikipedie. cz [online]. [cit. 5. 1. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Vlastimil_Tusar Obrázek 3: AUTOR NEZNÁMÝ. www. wikipédia. sk [online]. [cit. 5. 1. 2013]. Dostupný na WWW: http: //sk. wikipedia. org/wiki/Tom%C 3%A 1%C 5%A 1_Garrigue_Masaryk Obrázek 4: MHAUGLAND. www. wikipedia. cz [online]. [cit. 5. 1. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jan_%C 4%8 Cern%C 3%BD_(politik) Obrázek 5: AUTOR NEZNÁMÝ. www. wikipedie. cz [online]. [cit. 5. 1. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Karel_Kram%C 3%A 1%C 5%99