Kognitiv psykologi Hur tnker mnniskan egentligen Hur tnker

  • Slides: 1
Download presentation
Kognitiv psykologi Hur tänker människan - egentligen? Hur tänker människor – och hur tar

Kognitiv psykologi Hur tänker människan - egentligen? Hur tänker människor – och hur tar man reda på hur människor fungerar? Í den här kursen får du lära dig vad psykologisk forskning vet om människans sätt att uppfatta, förstå och hantera sin omvärld. Du får också lära dig om metoderna, verktygen, som ligger till grund för kunskaper om människan. De kognitiva funktionernas betydelse för kunskapsutvecklingen inom människa-datorinteraktion (MDI) studeras särskilt ingående. Kursen behandlar teorier och metoder i psykologisk forskning. Områden som tas upp är perception, minne, tänkande, problemlösning, beslutsfattande, lärande, utveckling, samt organisationsoch grupprocesser. Institutionen för informationsteknologi www. it. uu. se Kunskap om hur vi fungerar som individer, hur vi uppfattar vår omgivning, och hur vi samarbetar med andra är en förutsättning för att bygga användbara IT-system. Precis som vi skapar matematiska och fysiska modeller, så måste vi också använda modeller över människans sätt att fungera i olika situationer. Förkunskaper: Grundkurs i människa-datorinteraktion (MDI) eller design och konstruktion av användargränssnitt eller motsvarande. Kursmål: Att ge en orientering i psykologisk forskning som har betydelse för kunskapsutveckling inom människadatorinteraktion (MDI). 2004 -09 -10