Kockzati Tke s hasonl flrertsek Mrk Pter 2009

  • Slides: 32
Download presentation
Kockázati Tőke és hasonló félreértések Márk Péter 2009. 29.

Kockázati Tőke és hasonló félreértések Márk Péter 2009. 29.

 • Mi a „kockázat” ? • Mi(lyen) a „tőke” ? • Mi a

• Mi a „kockázat” ? • Mi(lyen) a „tőke” ? • Mi a „kockázati tőke” ? 10/30/2021 Márk Péter

Jellemzői: • Részvételi tőkebefektetés – részt vállal a vállalkozás irányításában. • Befektetés időtávja 3

Jellemzői: • Részvételi tőkebefektetés – részt vállal a vállalkozás irányításában. • Befektetés időtávja 3 -7 év. • Célpontjai – tőzsdén még nem jegyzett vállalkozások. • Nem az osztalékhozam maximalizálása a cél, hanem a gyors fejlődés, értéknövekedés. • A vállalkozást nem tőkekivonás útján hagyja el, hanem a tőkerész eladásával. • Drágább, mint a hitel 10/30/2021 Márk Péter

Szereplők: • Hivatalos (formális) • Nem hivatalos kockázati tőke Különbség: 10/30/2021 a finanszírozók és

Szereplők: • Hivatalos (formális) • Nem hivatalos kockázati tőke Különbség: 10/30/2021 a finanszírozók és finanszírozottak közé beékelődik –e pénzügyi közvetítő rendszer Márk Péter

Hivatalos kockázati tőkepiac • Független kockázati tőke alapok/társaságok Pénzügyi intézményektől, nyugdíjalapokból, alapítványoktól, biztosítóktól és

Hivatalos kockázati tőkepiac • Független kockázati tőke alapok/társaságok Pénzügyi intézményektől, nyugdíjalapokból, alapítványoktól, biztosítóktól és magánszemélyektől gyűjtenek forrásokat. Pénzügyi társaságok saját alapjai, amelynek célja, hogy az anyacég számára új technológiát hozzanak, vagy új piacot teremtsenek. • Nem független alapok/társaságok Bankok, nyugdíjalapok, biztosítók kockázati tőketársaságai, és az egyéb nem pénzügyi intézmények pl. iparvállalatokhoz kapcsolódó tőketársaságok 10/30/2021 Márk Péter

Informális tőkepiac Üzleti angyalok olyan magánszemélyek, akik anyagi és gyakran szellemi tőkét (vállalkozói tapasztalatot,

Informális tőkepiac Üzleti angyalok olyan magánszemélyek, akik anyagi és gyakran szellemi tőkét (vállalkozói tapasztalatot, tudást, kapcsolatrendszert stb. ) fektetnek be tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozásokba, amelyekkel a befektetést megelőzően nem álltak kapcsolatban. Egyedül, vagy szindikátusba tömörülve hajtják végre befektetéseiket, főleg kis és középvállalkozásokat finanszíroznak. Önállóan befektető nagyválalatok tevékenységükhöz szorosan kapcsolódó területen fektetnek be, K+F gazdaságosabb finanszírozását teszi lehetővé 10/30/2021 Márk Péter

Típusok az életszakaszhoz kapcsolódóan Magvető finanszírozás Még nem létező, csak tervezett vállalkozáshoz kapcsolódik, ötlet

Típusok az életszakaszhoz kapcsolódóan Magvető finanszírozás Még nem létező, csak tervezett vállalkozáshoz kapcsolódik, ötlet kifejlesztését támogatja és finanszírozza a kezdeti kutatások, műszaki és gazdasági elemzések elvégzését. a finanszírozásért cserébe a kockázati tőkések opciót kapnak, ami jogot biztosít a majdan megalakuló társaságban való tulajdonosi részesedéshez. indító tőke a már megalakult vállalkozás beindításához, a termékek kifejlesztéséhez, teszteléséhez és gyártásához, illetve szolgáltatás estén annak kiépítéséhez valamint a piackutatási feladatok ellátásához kapcsolódik. Közös jellemzőjük a kiemelkedően magas kockázat. 10/30/2021 Márk Péter

Korai stádium finanszírozás A rövid ideje már működő vállalkozások, amelyek a bankhitelekhez kockázatosságuk folytán

Korai stádium finanszírozás A rövid ideje már működő vállalkozások, amelyek a bankhitelekhez kockázatosságuk folytán még nem juthatnak hozzá, fokozottan rá vannak szorulva a kockázati tőke segítségére. A kockázati tőkés ebben a szakaszban minden eddiginél nagyobb arányban vesz részt tevékenyen a vállalati üzletmenetben, ami hozzájárul kockázata csökkentéséhez. 10/30/2021 Márk Péter

Terjeszkedés és fejlődés a bevételek növekedési üteme igen gyors, a termelésnövekedés miatt likviditási problémákba

Terjeszkedés és fejlődés a bevételek növekedési üteme igen gyors, a termelésnövekedés miatt likviditási problémákba ütköznek. A korábbi tőkebefektetések ekkorra már megtérülnek, így a likviditási zavarok leküzdésére történő befektetés már aránylag alacsony kockázatot hordoz. A vállalkozásba való befektetés kockázata normális szintre csökken. gyakran nem csak kockázati tőke, hanem bankhitel a finanszírozó 10/30/2021 Márk Péter

Tőzsdére vezetés finanszírozása a kockázati tőke vállalatelhagyásának egyik útja a tőzsdei értékesítés. Az átmeneti

Tőzsdére vezetés finanszírozása a kockázati tőke vállalatelhagyásának egyik útja a tőzsdei értékesítés. Az átmeneti időszak finanszírozása, a tőzsdére vitel feltételeinek megteremtése a kockázati tőke feladata. A kockázati tőkés nagyon nagy szerepet kap az elsődleges kibocsátás lebonyolításában, a szindikátus megszervezésétől, a kibocsátási tájékoztató elkészítésén át a jegyzésig. 10/30/2021 Márk Péter

Menedzsment általi kivásárlás és menedzsmentbe való bevásárlás Az első esetben a vállalat vezetése mögé

Menedzsment általi kivásárlás és menedzsmentbe való bevásárlás Az első esetben a vállalat vezetése mögé áll a kockázati tőke, és segíti azt a társaság felvásárlásában, míg a második esetben a kockázati tőke kívülről jövő menedzsereket támogat a vállalat tulajdonrészének megszerzésében, és ezen keresztül a vállalati vezető pozíciók elérésében. 10/30/2021 Márk Péter

Vállalatok feljavítása • A pénzügyileg bajba került vállalkozások egy része érdemes lehet arra, hogy

Vállalatok feljavítása • A pénzügyileg bajba került vállalkozások egy része érdemes lehet arra, hogy a kockázati tőke befektetési lehetőséget lásson benne. Amennyiben a vállalkozás nem alapvetően életképtelen, hanem például a vezetők szakértelme nem a megfelelő, a kockázati tőke látványos eredményekre képes. 10/30/2021 Márk Péter

A kockázati tőkebefektetés folyamata A választás A tőke sikeres kihelyezéséhez szükséges az igénybevételi szándék

A kockázati tőkebefektetés folyamata A választás A tőke sikeres kihelyezéséhez szükséges az igénybevételi szándék felkeltése, valamint – ha ez előbbi megtörtént – a lehetőségek közti választás. A kockázati tőketársaságoknak benyújtott pályázatok több, mint 90%-a akad fenn a kiválasztási szűrésen. A kockázati tőkések befektetési döntései számos tényezőtől függenek. tőkések befektetési döntéseinél a legfontosabb szempont a vállalatvezetés minősége, a versenypozíció fenntarthatósága és a kiszállás lehetősége. 10/30/2021 Márk Péter

A befektetés A befektető és a finanszírozott vállalkozás közötti kapcsolatot szabályozására szolgál az ún.

A befektetés A befektető és a finanszírozott vállalkozás közötti kapcsolatot szabályozására szolgál az ún. részvényvásárlási megállapodás (stock-purchase agreement). Ez általában tartalmazza a finanszírozó tőke nagyságát és a finanszírozás idejét, a befektetés formáját (általában átváltható elsőbbségi részvények), elővásárlási jogot, kiszálláshoz kapcsolódó jogokat, az információhoz való jutás jogát, valamint az igazgatóság felépítését 10/30/2021 Márk Péter .

További finanszírozás és a hozzáadott érték A kockázati tőkés szerepe nem ért véget a

További finanszírozás és a hozzáadott érték A kockázati tőkés szerepe nem ért véget a vállalkozásban való tulajdonrész megszerzésekor. A kockázati tőkés részvétele egy vállalat irányításában felbecsülhetetlen előnyökkel járhat. A tőkés teljes kapcsolatrendszerét fel tudja ajánlani a cég számára, tapasztalata és sikerei garanciát jelenthetnek további külső finanszírozók megnyerésében. A kockázati tőkés tehát avállalkozás számára értéknövelő tényező. 10/30/2021 Márk Péter

A kiszállás A kockázati tőkést a befektetésre a várható hozam ösztönzi. Az érték növekedése

A kiszállás A kockázati tőkést a befektetésre a várható hozam ösztönzi. Az érték növekedése még önmagában nem elég, a nyereséget realizálni is kell. A kiszállásra négy fő irányt különböztetünk meg: ° Nyilvános részvénykibocsátás, tőzsdére vezetés útján ° A részvényeknek a vállalat vagy a vállalkozó általi visszavásárlása ° Cég eladása másik befektetőnek ° A vállalkozás felszámolása 10/30/2021 Márk Péter

 • „hagyományos kockázati tőke” (classical venture capital) elsősorban a technológiaintenzív, gyorsan fejlődő, több

• „hagyományos kockázati tőke” (classical venture capital) elsősorban a technológiaintenzív, gyorsan fejlődő, több országra kiterjedő piaccal rendelkező, fiatal vállalkozásokat kereső tőkét kell érteni. Ebben az értelmezésben a kockázati tőke hivatásos pénzügyi közvetítők alaptőke-befektetéseit takarja olyan tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba, amelyek az átlagosnál nagyobb növekedési potenciállal, illetve értéknövelő képességgel rendelkeznek, és ahol a befektetők alapvető célja a kiszálláskori maximális tőkenyereség megszerzése, amit a befektetés ideje alatt kapott osztalék csak kiegészít. 10/30/2021 Márk Péter

Fejlesztő tőke igen kockázatos induló vállalkozások helyett inkább az expanzív szakaszban lévőket részesítik előnyben.

Fejlesztő tőke igen kockázatos induló vállalkozások helyett inkább az expanzív szakaszban lévőket részesítik előnyben. Emellett jellemzően ezek befektetési között találjuk a vezetői kivásárlásokat és a cégek feljavítását célzó tőkeinjekciókat is 10/30/2021 Márk Péter

Tőzsdén kívüli tőkebefektetés (private equtiy) lefedi a klasszikus kockázati tőkét és a fejlesztő tőke

Tőzsdén kívüli tőkebefektetés (private equtiy) lefedi a klasszikus kockázati tőkét és a fejlesztő tőke kategóriákat is, tehát gyűjtőfogalomként használatos. 10/30/2021 Márk Péter

Corporate venturing (vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés) • • termelő- vagy szolgáltató tevékenységet végző vállalat, amely startégiai

Corporate venturing (vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés) • • termelő- vagy szolgáltató tevékenységet végző vállalat, amely startégiai célú kockázatitőke-típusú befektetéseket is végez. Nem felvásárlás: a kis cég megőrzi önállóságát, nem olvad be, a befektető kisebbségi tulajdont szerez. Gyakran innovációt finanszíroz, emiatt szorosabban kötődik a műszaki technikai fejlődés előmozdításához. Gazdaságfejlesztési szempontból is nagy jelentőséggel bír. a vállalati befektető számára az együttműködés alatt elérhető előnyök legalább annyira érdekeltté teszik, mint a tőkenyereség. rálátás a marginális, kialakulófélben lévő új piacokra, új lehetőségekre 10/30/2021 Márk Péter

Innováció • innovációnak öt alapesete új termék, új áru – vagy egyes javaknak új

Innováció • innovációnak öt alapesete új termék, új áru – vagy egyes javaknak új minőségben való – előállítása, új termelési értékesítési eljárás bevezetése (amelynek azonban semmiképpen sem kell új tudományos felfedezésen alapulni, és amely valamely áruval kapcsolatos új kereskedelmi eljárás is lehet), új elhelyezési lehetőség, új piac megnyitása, nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása, új szervezet létrehozása – például monopolhelyzet teremtése trösztösítéssel – vagy megszüntetése. 10/30/2021 Márk Péter

 • folyamat három részből áll: • · invenció: az új gondolat megszületése; •

• folyamat három részből áll: • · invenció: az új gondolat megszületése; • · innováció: az új gondolat materiális megvalósítása; • · diffúzió: az új termék elterjesztése, tömeges felhasználása. 10/30/2021 Márk Péter

A vállalatok esetében az innováció 4 csoportja figyelhető meg: • Termék innováció: új értékesíthető

A vállalatok esetében az innováció 4 csoportja figyelhető meg: • Termék innováció: új értékesíthető termékekben jelenik meg. • Eljárás innováció: a produktum létrehozása maga, mindazon módszer, mellyel létrehozzák az adott terméket (pl. költségcsökkentés, termelékenység javulása). • Szociális innováció: a humán szférában, a vállalat munkaerő állományában hajtanak végre fejlesztéseket, vagy a vállalat irányításában, vagy új szervezeti forma létrehozásában járulnak hozzá az új termék létrehozásához. • Strukturális innováció: az elosztási folyamatra szorítkozik, új piac, új beszerzési források formájában jelenik meg a vállalatnál. 10/30/2021 Márk Péter

A vállalati életszakasz meghatározó pontjai: – Udvarlás – Csecsemőkor – Gyerünk-gyerünk – Serdülőkor –

A vállalati életszakasz meghatározó pontjai: – Udvarlás – Csecsemőkor – Gyerünk-gyerünk – Serdülőkor – Férfikor – Megállapodottság – Arisztokrácia 10/30/2021 nagyfokú lelkesedés rengeteg pénzügyi erőforrásra, munkára és elkötelezettségre van szüksége, központban a termelés erőteljes növekedés, több irányba nyitás, sok energiát emészt fel, tanulás a saját elkövetett hibákból a szervezetnek sok erőssége van, de már kialakul a konfliktus – növekedés vagy stabilitás nagyszabású tervek, magas termelékenység, tudatos célkitűzések, célok elérése vállalkozó kedv hanyatlik, kevesebb kockázatvállalás, „mit” helyett „hogyan” termelés, értékesítés csökken, központban nem a „mit”, hanem a rövid távú „hogyan” és „miért” áll. Márk Péter

– Korai bürokrácia – Bürokrácia – Halál 10/30/2021 csökken a piaci részesedés, alacsonyabb a

– Korai bürokrácia – Bürokrácia – Halál 10/30/2021 csökken a piaci részesedés, alacsonyabb a profitráta, bűnbak keresés – megoldás idegen tőke bevonása, vagy cégeladás a működés lényege bármilyen változás, újítás elkerülése, a vállalat halála előtti szakasz, innen a vállalat saját erejéből nem tud elmenekülni. A funkció korlátozott vagy teljes mértékben megszűnik, a szervezet lényegében elhal Márk Péter

Korai életszakasz kockázati tőke típusú finanszírozásában szerepet játszó intézmények • technológiai inkubátorok • tudományos

Korai életszakasz kockázati tőke típusú finanszírozásában szerepet játszó intézmények • technológiai inkubátorok • tudományos parkok • corporing venturing tevékenységet végző befektetők • üzleti angyalok • olyan kockázatitőke-befektetők, akik részben korai szakaszt finanszíroznak • a korai fázisba történő befektetésekre specializálódott alapok 10/30/2021 Márk Péter

A kormányzati támogatási lehetőségek • Közvetlen pénzügyi segítségnyújtás a vállalkozásoknak • Közvetett finanszírozás források

A kormányzati támogatási lehetőségek • Közvetlen pénzügyi segítségnyújtás a vállalkozásoknak • Közvetett finanszírozás források biztosítása a vállalkozásoknak • A „lehetőségek és képességek javítása” 10/30/2021 Márk Péter

Közvetlen közösségi pénzügyi segítségnyújtás • közvetlen támogatás, amelyekkel a K+F és egyéb innovatív tevékenység

Közvetlen közösségi pénzügyi segítségnyújtás • közvetlen támogatás, amelyekkel a K+F és egyéb innovatív tevékenység bizonyos hányadát finanszírozzák vissza nem térítendő formában. • adókedvezmény, ebben az esetben az innovatív vállalkozást részesítik ilyen módon támogatásban. • közvetlen tőkebefektetés az innovatív vállalkozások számára. 10/30/2021 Márk Péter

Közvetett támogatás a vállalkozásoknak: • garanciavállalás (tőkegarancia és hitelgarancia formában). • Adókedvezmények a vállalkozásoknak.

Közvetett támogatás a vállalkozásoknak: • garanciavállalás (tőkegarancia és hitelgarancia formában). • Adókedvezmények a vállalkozásoknak. • Tőkebefektetés pénzügyi szervezetekbe. • kamattámogatás. 10/30/2021 Márk Péter

Lehetőségek és képességek” javításának célcsoportjai • közvetítő szervezeteknek (intermediates), amelyek a befektetők és a

Lehetőségek és képességek” javításának célcsoportjai • közvetítő szervezeteknek (intermediates), amelyek a befektetők és a vállalkozók minél könnyebben egymásra találását segítik elő. • Kiemelt célcsoport a befektetők. Számos területen javíthatók a befektetők lehetőségei, ezen belül a legfontosabbak az adókedvezmények. • megfelelő környezet biztosítás mind a befektetők, mind az innovatív kis- és középvállalkozások számára (infrastruktúra, jogszabályi környezet, innovatív projektek finanszírozását támogató tőkepiacok). • vállalkozások felkészítése a befektetések fogadására, a megfelelő befektetési célcsoport kialakulásának elősegítése különböző eszközökkel (tanácsadás, képzés, vállalkozásalapítás). 10/30/2021 Márk Péter

10/30/2021 Márk Péter

10/30/2021 Márk Péter

Köszönöm a figyelmüket 10/30/2021 Márk Péter

Köszönöm a figyelmüket 10/30/2021 Márk Péter