Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi ocuk Sal ve Hastalklar

  • Slides: 41
Download presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Eylül 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr. Murat Deveci

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD SABAH TOPLANTISI SUNUMU PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD 11/09/2014 - Perşembe

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD SABAH TOPLANTISI SUNUMU PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD 11/09/2014 - Perşembe Dr. Murat Deveci

OLGU A. Ç. 12, 5 yaş Erkek Yakınma ü Aktif yakınma yok

OLGU A. Ç. 12, 5 yaş Erkek Yakınma ü Aktif yakınma yok

Öykü ü Daha önce herhangi bir yakınması olmayan hasta ü Yaz spor okuluna kayıt

Öykü ü Daha önce herhangi bir yakınması olmayan hasta ü Yaz spor okuluna kayıt öncesi yönlendirildiği aile hekimi tarafından üfürüm duyuluyor. ü Derince EAH Pediatrik Kardiyoloji’de değerlendiriliyor. KOÜTF Pediatrik Kardiyoloji BD

Özgeçmiş - Soygeçmiş ü Prenatal ve natal öyküde özellik yok ü Büyüme-gelişme yaşına uygun

Özgeçmiş - Soygeçmiş ü Prenatal ve natal öyküde özellik yok ü Büyüme-gelişme yaşına uygun ü Hastanede yatma, operasyon geçirme öyküsü yok ü Anne-baba arasında akrabalık yok ü Sağlıklı, 8 yaşında bir erkek kardeşi var ü Ailede ani ölüm, erken yaşta kardiyak nedenli ölüm, bilinen bir kalp hastalığı öyküsü yok

Fizik Bakı ü Vücut Isısı: 36, 30 C ü SS: 20/dk Nabız: 92/dk KB:

Fizik Bakı ü Vücut Isısı: 36, 30 C ü SS: 20/dk Nabız: 92/dk KB: 100/60 mm. Hg SO 2: %99 ü Ağırlık: 47 kg (75 -90 p) ü Boy: 155 cm (75 p) ü GD iyi, siyanoz yok, çomak parmak yok. ü Bilateral solunum sesleri olağan. Taşipne yok. Dispne yok. ü S 1 - S 2 N, Sol 2. İKA’da 1 -2/6 devamlı üfürüm (+). ü Periferik nabızlar olağan. üDiğer sistem bakıları normal.

EKG

EKG

TELE

TELE

OLASI TANI(LAR)? İLERİ TETKİK? ? ?

OLASI TANI(LAR)? İLERİ TETKİK? ? ?

EKO

EKO

EKO

EKO

Klinik Seyir ü Olgu PDA (küçük) tanısıyla izleme alındı. ü Aile bilgilendirildi. ü Coil

Klinik Seyir ü Olgu PDA (küçük) tanısıyla izleme alındı. ü Aile bilgilendirildi. ü Coil oklüzyon işlemi kararlaştırıldı. ü 08. 09. 2014 tarihinde Pediatri Servisine yatışı yapıldı. Rutin tetkiklerinin ardından anestezi onamı alındı. ü 09. 2014 tarihinde derin sedasyon altında perkütan transkateter coil oklüzyon işlemi gerçekleştirildi.

PDA – Coil Embolizasyon

PDA – Coil Embolizasyon

Klinik Seyir ü İşlem sırasında ve sonrasında komplikasyon olmadı. ü Ertesi gün çekilen TELE’de

Klinik Seyir ü İşlem sırasında ve sonrasında komplikasyon olmadı. ü Ertesi gün çekilen TELE’de coilin yerinde olduğu ve EKO’da rezidü şant olmadığı görülerek eksterne edildi.

TELE – işlem sonrası

TELE – işlem sonrası

TELE – işlem öncesi ve sonrası

TELE – işlem öncesi ve sonrası

EKO – işlem sonrası

EKO – işlem sonrası

EKO – işlem öncesi ve sonrası

EKO – işlem öncesi ve sonrası

Patent Duktus Arteriosus (PDA) • İzole PDA KKH’nın %5 -10’u, • Prematür ve düşük

Patent Duktus Arteriosus (PDA) • İzole PDA KKH’nın %5 -10’u, • Prematür ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülme sıklığı %80’e ulaşır • İntrauterin kızamıkçık enfeksiyonu, PDA için önemli risk faktörüdür • İlk 12 saatte fizyolojik olarak kapanır • İki -üç hafta içinde ligamentum arteriozum oluşur ve duktus arteriozusun anatomik kapanır Kız/Erkek : 3/1

PDA-Patofizyoloji • Hemodinami VSD’ye benzer. • Şantın miktarını belirleyen etkenler: – Duktusun büyüklüğü, uzunluğu,

PDA-Patofizyoloji • Hemodinami VSD’ye benzer. • Şantın miktarını belirleyen etkenler: – Duktusun büyüklüğü, uzunluğu, kıvrımlı olma – Pulmoner damar direncinin derecesi ve sistemik damar direncinin derecesi 120/80 25/15

PDA-Fizik Muayene • • Prekordium hiperaktif P 2 genellikle normal, PHT varsa şiddetli Nabızlar

PDA-Fizik Muayene • • Prekordium hiperaktif P 2 genellikle normal, PHT varsa şiddetli Nabızlar sıçrayıcı, taşikardi, takipne Diferansiyel siyanoz

PDA

PDA

PDA-Laboratuvar • Tele: – Kardiyomegali – Pulmoner konus belirgin – Pulmoner vaskülarite artış •

PDA-Laboratuvar • Tele: – Kardiyomegali – Pulmoner konus belirgin – Pulmoner vaskülarite artış • EKG: – LVH – BVH – RVH

PDA - Tedavi PRETERM PDA: * Sıvı kısıtlaması * Diüretik * İbuprofen Pulmoner HT

PDA - Tedavi PRETERM PDA: * Sıvı kısıtlaması * Diüretik * İbuprofen Pulmoner HT yoksa eksersiz kısıtlanmaz Ağız hijyeni ve İnfektif endokardit profilaksisi Kalp yetersizliği tedavisi Beslenmenin düzenlenmesi Cerrahi kapatma (ligasyon) Girişimsel kateter yöntemleri ile kapatma - coil, duct ocluder vb

MReye Flipper PDA Detachable Coil Sentetik fiber Kontrollü (çok önemli avantaj) Tekrarlayan kullanımı zor

MReye Flipper PDA Detachable Coil Sentetik fiber Kontrollü (çok önemli avantaj) Tekrarlayan kullanımı zor Kendi delivery sistemi ve kateteri ile kullanılmalı

MReye Flipper

MReye Flipper

PDA - Anjio

PDA - Anjio

PDA – Coil Embolizasyon

PDA – Coil Embolizasyon

PDA – Coil Embolizasyon

PDA – Coil Embolizasyon

PDA – Coil Embolizasyon

PDA – Coil Embolizasyon

PDA - Prognoz • • • Pretermler spontan kapanma Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları

PDA - Prognoz • • • Pretermler spontan kapanma Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları Pulmoner HT, Eisenmenger İnfektif endokardit

PDA – Prognoz Komplike değilse prognoz iyi Spontan kapanma 3 aydan sonra nadir 3

PDA – Prognoz Komplike değilse prognoz iyi Spontan kapanma 3 aydan sonra nadir 3 ayın altında prematürlerde kapanma %75 Post-op sonuçlar da iyi olmakla birlikte çoğu vaka transkateter kapatılabilmektedir. Ülkemizde halen geç tanı alarak Eisenmenger sendromu gelişen olgular vardır.

PDA – Duct Occluder Cihazı

PDA – Duct Occluder Cihazı

Teşekkürler. . .

Teşekkürler. . .