KNH CHO QU THY GIO C GIO KIM

  • Slides: 15
Download presentation
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Nêu định nghĩa góc ở tâm? 2) Nêu định

KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Nêu định nghĩa góc ở tâm? 2) Nêu định nghĩa số đo cung? 3) Cho hình vẽ: a) Nêu tên góc ở tâm. b) Biết . Tính số đo các cung n A O B C m và

A C A O B O C B a) b) Go c BAC ơ

A C A O B O C B a) b) Go c BAC ơ hi nh a) và hình b) đều là go c nô i tiê p

? 1: Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải

? 1: Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp? O O a) O b) O c) d) Hình 14 O O a) b) Hình 15

? 2 Bằng dụng cụ hãy so sánh số đo góc nội tiếp với

? 2 Bằng dụng cụ hãy so sánh số đo góc nội tiếp với số đo của cung bị chắn BC trong mỗi hình 16, 17, 18 dưới đây. A C B O sđ sđ D Hình 17 Hình 16 A sđ O B C Hình 18

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. So sánh Cho hình vẽ sau biết và A A' O C' B C B'

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Cho hình vẽ biết So sánh các góc A 1 A A' O C' B C B'

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. A O B C

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn

Hệ quả: Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

Bài 15/75 SGK: Các khẳng định sau đây đúng hay sai ? a) Trong

Bài 15/75 SGK: Các khẳng định sau đây đúng hay sai ? a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đ b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung. S A A' O C' B C B'

Bài tập 16 trang 75 SGK A a. B b. Nếu . Tính thì

Bài tập 16 trang 75 SGK A a. B b. Nếu . Tính thì có số đo là bao nhiêu? N M C P Q

Hãy tính số đo góc ở đỉnh của đèn ông sao? Mỗi góc ở

Hãy tính số đo góc ở đỉnh của đèn ông sao? Mỗi góc ở đỉnh của đèn ông sao là một góc nội tiếp và các góc này bằng nhau. Số đo mỗi cung bị chắn là: 3600 : 5 = 720 Do đó, số đo mỗi góc là: 720 : 2 = 360

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc định nghĩa, định lí, hệ quả của

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc định nghĩa, định lí, hệ quả của góc nội tiếp - Chứng minh định lý ở trường hợp thứ ba - BTVN: 16 b, 17, 18, 19, 20, 21 (SGK)