KLNK MUAYENE YNTEMLER Dr Nevra Keskin rogenital Sistem

  • Slides: 9
Download presentation
KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Dr. Nevra Keskin

KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Dr. Nevra Keskin

■ Ürogenital Sistem Muayenesi – Üst ve alt üriner sistem organları ve genital sistem

■ Ürogenital Sistem Muayenesi – Üst ve alt üriner sistem organları ve genital sistem muayenesi – İdrarın fiziksel ve kimyasal muayenesi – Genital sitoloji

■ Genel bir tanım olan ürolit (idrar taşı), üriner sistemin herhangi bir yerindeki taşların

■ Genel bir tanım olan ürolit (idrar taşı), üriner sistemin herhangi bir yerindeki taşların neden ve etkilerini ifade etmektedir. İdrar taşı oluşumu, kavramsal olarak sadece tek bir nedene bağlı olan tek bir hastalık olarak değil, ürolit gelişimine temel teşkil eden birçok anormalliğin birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkan bir sekel olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle idrar taşı oluşum sendromu; herediter, konjenital veya edinsel patofizyolojik faktörlerin kombinasyonu sonucu idrarla atılan metabolitlerin idrar taşı oluşturmak üzere tortulaşma riskini ilerleterek arttırması olarak tanımlanabilir(Albasan ve ark. , 2010).

Köpeklerde ürolitlerin dağılım yüzdeleri (Osborne ve ark, 2009) Ürolit Sayısı Yüzdesi Strüvit 149199 42,

Köpeklerde ürolitlerin dağılım yüzdeleri (Osborne ve ark, 2009) Ürolit Sayısı Yüzdesi Strüvit 149199 42, 5 Kalsiyum Okzalat 133338 38 Kalsiyum Fosfat 1801 0, 5 Pürin (Ürat ve Ürik asit) 22412 6, 4 Sistin 3402 1 Silika 1414 0, 4 Diğer 24 <0, 01

Kedi USG’de ürolit görüntüsü

Kedi USG’de ürolit görüntüsü

MAP kristali (Keskin, 2015) Kalsiyum okzalat dihidrat kristali (Keskin, 2015)

MAP kristali (Keskin, 2015) Kalsiyum okzalat dihidrat kristali (Keskin, 2015)

Mineral Tipi İdrar p. H Belirleyiciler Kristal İdrar Kültürü görüntüsü Struvit Serumdaki anormallikler Nötralden

Mineral Tipi İdrar p. H Belirleyiciler Kristal İdrar Kültürü görüntüsü Struvit Serumdaki anormallikler Nötralden 4 -6 kenarlı Üreaz üreten alkaliye renksiz bakteriler prizmalar (Staphyloccocus, Yok Proteus, Enterecoccus, Mycoplasma) Kalsiyum Asitten Dihidrate tuz, Oksalat Nötrale renksiz zarf Negatif Rastlantısal hiperkalsemi şeklinde, sekizgen Ürat Asitten Sarı- Negatif Porto sistemik şantı nötrale kahverengi olan köpeklerde düşük amorf şekiller üre nitrojen ve serum veya küresel albümin (Amonyum ürat) Kalsiyum Alkaliden fosfat nötrale(bruşit uzun ince formları Amorf veya Negatif Rastlantısal hiperkalsemi prizmalar asidik idrarda) Sistin Asitten Düz, renksiz, Negatif Yok Lulich ve ark. , 2011

Genital sistem muayenesi ■ Vajinal sitoloji ■ Androlojik muayene

Genital sistem muayenesi ■ Vajinal sitoloji ■ Androlojik muayene

Kaynaklar ■ ALBASAN, H. , OSBORNE, C. A. , LULICH, J. P. (2010). 1981

Kaynaklar ■ ALBASAN, H. , OSBORNE, C. A. , LULICH, J. P. (2010). 1981 -2008 yılları arasında minesota ürolit merkezine gönderilen köpek idrar taĢlarının kantitatif analizi. Sağlık Bilimleri Derg. 19(2): 85 -92. ■ OSBORNE C, LULICH J, KRUGER JM, ULRICH L (2009). Analysis of 451, 891 canine uroliths, feline uroliths and feline urethral plugs from 1981 to 2007. VCNA: SAP. ; 39: 183. ■ LULICH J, OSBORNE C, ALBASAN H (2011). . Canine and Feline Urolithiasis: Diagnosis, Treatment, and Prevention. IN: Nephrology and Urology of Small Animals. Eds: Joe Bartges, David Polzin. Print ISBN: 9780813817170 |Online ISBN: 9781118785546 |DOI: 10. 1002/9781118785546. Copyright © 2011 by Blackwell Publishing Ltd. ■ KESKİN N. (2015). Köpek ve Kedilerde Ürolitiazis. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri.